Veraset İlamı

Veraset İlamı

Miras bırakan öldüğünde mirası atanmış ve yasal mirasçılarına geçer. Ancak bu mirasçılığı belgeyle saptamak önemlidir. Bu anlamda “Veraset ilamı nedir?” sorusuna mirasçıların ve mirastaki paylarının resmi olarak saptandığı ve yazıya geçirildiği belge cevabını vermek mümkündür.

Mirasın Paylaşımı

Mirasın Paylaşımı

Mirasın Paylaşımı Davası miras bırakanın son ikametgâh yerinde açılır. Tüm mirasçılar anlaşsa dahi, bu konuda kanun koyucu kesin yetki öngördüğünden davayı başka bir yerde açmaları mümkün değildir. Bu davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

İNGİLİZLERİN MİRAS HAKLARI

İNGİLİZLERİN MİRAS HAKLARI

Bir Türk vatandaşının Türkiye’de bulunan ayni hak teşkil eden malına İngiliz vatandaşı kişinin mirasçı olabilmesi mümkündür. Bunun dışında İngiliz vatandaşlarının Türkiye’yi mutad mesken edinip bu ülkede ayni haklar elde etmesi, bunun sonucunda da mirasçılarının İngiliz vatandaş olması da söz konusu olabilmektedir.

Open chat