Mirasın Mirasçılara Geçişi

Mirasın Mirasçılara Geçişi

Mirasın mirasçılara geçişi, miras bırakanın ölümünden ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra gerçekleşir. Yasal mirasçıların payları kanunda sayılmıştır. Bu payların bir bölümü saklı pay olarak adlandırılır. Mirasçılar kural olarak bu saklı paylardan mahrum bırakılamaz.

YABANCILARIN MİRAS İLİŞKİLERİNE UYGULANACAK HUKUK

YABANCILARIN MİRAS İLİŞKİLERİNE UYGULANACAK HUKUK

Mirasın taksimi konusu, birden fazla mirasçı bulunması durumunda gündeme gelir. Türk miras hukuku uyarınca, terekeyi külli halefiyet yoluyla iktisap eden birden fazla mirasçı arasında miras ortaklığı bulunur. MÖHUK m. 20/2 gereğince terekenin bulunduğu yer hukukuna tabi olan meseleler, mirasın taksimi kapsamında ele alınan meselelerdir.

Open chat