Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

Miras bırakan öldüğünde mal varlığı ve borçları bir bütün olarak mirasçılarına kalır. Kalan mal varlığının borçları ödemeye yetmediği durumlarda ise borç ortadan kalkmaz. Zira mirasçılar, bu borçlardan kendi malvarlıklarıyla sorumludurlar.

Mirasın Paylaşımı

Mirasın Paylaşımı

Mirasın Paylaşımı Davası miras bırakanın son ikametgâh yerinde açılır. Tüm mirasçılar anlaşsa dahi, bu konuda kanun koyucu kesin yetki öngördüğünden davayı başka bir yerde açmaları mümkün değildir. Bu davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Open chat