Kabotaj Hakkı ve Möntro Sözleşmesi

Kabotaj Hakkı ve Möntro Sözleşmesi

            Geçtiğimiz günlerde sene-i devriyesi yaşanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile birlikte kabul edilmiş bir bayramdır ve o günden bugüne kutlanmaktadır. Bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıklar anlamına gelen kabotaj, yabancı devletlerin Türk limanlarından rahatça geçebilmelerini sağlayan kapitülasyonların Lozan Barış Antlaşması ile kaldırılması sonucu sağlanmıştır. 1936 yılına gelindiğinde de Türkiye’nin de taraf olduğu Möntrö Boğazlar Sözleşmesi imzalanmış ve konuya bazı düzenlemeler getirilmiştir.

Open chat