SOYBAĞI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

SOYBAĞI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan olmak üzere iki şekilde kazanılabilmektedir. Asli vatandaşlık doğumla kazanılan vatandaşlıktır. Asli vatandaşlık olan doğumla kazanılan vatandaşlık iki şekilde gerçekleşmektedir.
Soy bağı esasına göre kazanılan Türk vatandaşlığı ve Doğum yeri esasına göre kazanılan Türk vatandaşlığı.

SOYBAĞI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Doğumla edinilen Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması halinde vatandaşlık, doğum anından itibaren geçerli olur.

Open chat