Uzman Boşanma Avukatı

Uzman Boşanma Avukatı

İşinde deneyimli bir boşanma avukatı ile çalışmak hem sancılı dava süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetimi için, hem de istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için son derece önemlidir

ANLAŞMALI BOŞANMA

ANLAŞMALI BOŞANMA

Anlaşmalı boşanmadan vaz geçilmesi durumunda mahkemece yapılacak iş; taraflara iddia ve savunmalarının dayanağı bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetlerini içeren beyan ile iddia ve savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın ispatını sağlayacak delillerini sunmak ve dilekçelerin karşılıklı verilmesini sağlamak üzere süre verilerek davaya çekişmeli olarak devam etmektir.

Open chat