YABANCI BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI

YABANCI BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI

Boşanmanın söz konusu olabilmesi için elbette öncelikle geçerli bir evliliğin bulunması gereklidir. Derdest yani devam eden bir boşanma davasında boşanma ile sona ermesi talep edilen evliliğin aslında geçersiz olduğu ileri sürülebilir. Bu durumda mahkeme öncelikle taraflar arasında geçerli bir evlilik bulunup bulunmadığını tespit etmek durumunda kalır.

Open chat