Etkilerine Göre Boşanma Sebepleri

Etkilerine Göre Boşanma Sebepleri şu şekilde sıralanabilir. 

A – Mutlak Boşanma Sebepleri

Bir olay, evlilik ilişkisi üzerindeki etkisine bakılmaksızın boşanma hakkını verebiliyorsa ortada mutlak boşanma sebebi var sayılır.  4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği mutlak boşanma sebepleri yani etkilerine göre boşanma sebepleri şunlardır.

  • Zina (Türk Medeni Kanunu madde: 161),
  • Hayata kast (Türk Medeni Kanunu madde: 162),
  • Pek kötü veya onur kırıcı davranış (Türk Medeni Kanunu madde: 162),
  • Terk (Türk Medeni Kanunu madde: 164)
  • Anlaşmalı boşanma (Türk Medeni Kanunu madde: 166 f. III)
  • Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma (Türk Medeni Kanunu madde: 166 f
Boşanmada mutlak sebepler

Boşanmada mutlak sebepler nelerdir?

Boşanma sebebi olarak gösterilen maddesel olayın (Zina, cürüm vs.) varlığının kanıtlanması durumunda kadın veya erkek kusursuz eşin açmış olduğu boşanma davasında bu olayın evlilik birliğine etkisine bakılmaksızın boşanma kararı verilmelidir.

Mutlak boşanma sebeplerinde maddesel olayın evlilik birliğini temelinden sarstığı karinesine göre böyle bir sarsılmadan sonra evlilik birliğinin sürdürülmesinin taraflardan beklenilmeyeceği kesin olduğu için evlilik birliğine etkisine bakılmamaktadır. Başka bir anlatımla “görünen köy kılavuz istemez” denilmektedir.

Türk Toplum değerleri ve aile yapısı içerisinde bireylerin genel görüşünün; zina durumunda bir ihanetin varlığının kabulü ile yaşamlarına devam edemeyeceklerini kabul eder. Hiç kimse içinde bulunduğu toplumda bu duygular ile yaşamaya zorlanamaz denmektedir. Aynı şey cürüm içinde geçerlidir.

Fiziksel sebeplerin sonuçlarının toplum içinde bireyi olumsuz etkilediği ve bireyin anayasal kişilik haklarının istismar edildiği gerçeği nedeni ile bir başvurunun oluşması ve bu mutlak boşanma sebeplerinin varlığının ispatlanması durumunda boşanma kararı verilmektedir. Burada ispat önem taşımaktadır. İspat üzerinde çekişmenin olduğu durumlar mevcuttur.

Örneğin ortada erkek tarafından bir cürüm yokken bir kadının kendisine cürüm uygulaması akabinde darp raporunun alındığı durumlar tespit edilmiştir. Bu nedenle açılan mutlak boşanma davası sadece aile birliğini sonlandırmaz. Beraberinde gelecek olan talepleri tazminat ve nafaka gibi konular nedeni ile erkek eşin olabildiğince zor durumda kalabileceği yargı tarafından gözetilmelidir. Bu nedenle uzman bir boşanma avukatının bu gibi durumlarda soğuk kanlı davranması bir çok olayda işe yaradığını kanıtlamıştır.

 

B – Nisbi Boşanma Sebepleri

Yasada boşanma sebebi olarak gösterilen olgunun açılmış davada kanıtlanmış olması boşanma kararıverilmesi için yeterli olmuyorsa ortada bir nispi boşanma sebebi vardır. Bu olgunun evlilik birliğine olan etkisine bakılacaktır. Bu olgu karşısında ortak yaşamı sürdürmenin beklenilmeyeceğinin gerçekleşmesi şarttır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği nispi boşanma sebepleri şunlardır:

  • Suç işleme (TMK. m. 163),
  • Haysiyetsiz hayat sürme (TMK. m. 163),
  • Akıl hastalığı (TMK. m. 165)
  • Evlilik birliğinin sarsılması (TMK. m. 166 f. I-II)

Boşanma da Nisbi Sebepler

Genel Kavram anlatımlarının yapıldığı bu makalelerin dışında bu konuyu yasalar ve yargı tarafından ele alınışı ile ilgili bilgi veren metinlerini ileri ki bölümlerde yayınlayacağız. Gerek mutlak ve gerekse nispi boşanma sebepleri konusunda ikinci bölümde ayrıntılı açıklamalarda bulunacağız.

Boşanma Davası ile karşı karşıya kalan herhangi bir bireyin içinde bulunduğu duruma göre muhakkak ilgisinin olabileceği tüm konuları listeler. İçinde olduğunuz ve öğrenmek istediğiniz konuları listelemek için alttaki butonu tıklayabilirsiniz.

Open chat