Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanma

Yabancıların evlenme yoluyla Türk vatandaşı olma şartları 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanununun 16. maddesine göre düzenlenmiştir. Bir yabancının bir Türk vatandaşı ile evlenmesi durumu tek başına o yabancıya kendiliğinden Türk vatandaşı olma hakkı kazandırmaz. Günümüzde Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriye vatandaşlarının da bu bağlamda evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma hakları bulunmamaktadır. İlgili kanun gereğince ikamet izni olan yabancı ülke vatandaşı bir kişinin Türk vatandaşı eşi üzerinden evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar:

  • Vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan yabancının en az 3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olması ve evliliğin devam ediyor olması,
  • Eşlerin aile birliği içinde yer alması,
  • Yabancının evlilik birliğine aykırı faaliyette bulunmaması,
  • Yabancının kamu güvenliğini tehdit edecek bir halinin bulunmaması şeklindedir.

Bir Türk vatandaşı ile evlilik yapan yabancılar yukarıdaki şartların tamamını taşımaları durumunda ikamet ettikleri şehirdeki valiliğe giderek vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir. Fakat Türk vatandaşı olan eşin, vatandaşlık başvurusu yapılan tarih sonrasında vefat etmesi durumunda, yukarıdaki şartlarda yer alan “eşlerin aile birliği içinde yaşaması” şartı aranmaz. Türk vatandaşı hakkı kazanan yabancılar istedikleri zaman Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilirler. Ayrıca evlilik birliği içinde birlikte yaşama şartı, eşlerin sürekli aynı çatı altında yaşaması anlamına gelmemektedir. Uygulamada eşlerin farklı şehirlerde veya ülkelerde iş vs. nedenlerle ayrı yaşadıkları görülmektedir. Bu durum evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması bakımından herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.

Boşanma Durumunda Türk Vatandaşlığı Kaybedilir mi?

Evlenme yoluyla Türk vatandaşı olan bir kişi, herhangi bir sebepten dolayı Türk eşinden boşanmak isterse vatandaşlığı olduğu gibi devam eder. Evliliğinin sonlanması vatandaşlığını etkilemez. Boşanma ile vatandaşlık kaybının yaşanması ancak yabancı eşin kötü niyetli olması sonucunda mümkündür. Kişinin vatandaşlığının kaybedilip kaybedilmeyeceği ilgili Bakanlıktan sorulur. Bu hususta Valilik, Bakanlık ile iletişime geçecektir.

Türk Eşin Vefatı halinde Vatandaşlık Kazanım Hakkı Devam Eder mi?

Bir yabancı en az 3 yıl bir Türk ile evli kalmış olmak koşulu ile Türk vatandaşı olma hakkını kazanır. Bu hakkını kullanma inisiyatifi kendisine bırakılmıştır. İster bu hakkı elde ettiği gün Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir, isterse 10 yıl sonra evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma başvurusu yapabilir. Bir yabancı bu hakkını kullanmadan eşi vefat ederse yabancının Türk vatandaşı olma hakkı devam edecektir.

Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı hakkı, yabancılara tanınmış istisnai vatandaşlık olmakla birlikte bu hakkın lehe kullanılması için ilgili kanun ve düzenlemelere derinlemesine vakıf olmak gereklidir. Aksi takdirde vatandaşlık hakkı bulunan bir yabancının, yanlış yönlendirme veya eksik bilgi nedeniyle bu hakkından mahrum kalması söz konusu olabilir. Vatandaşlık başvurusu yaptıktan sonraki sürecin en sağlıklı şekilde takip edilmesi, yaşanacak hak kayıplarının önüne geçmek, hak edilen bir vatandaşlıktan mahrum kalmamak için Türk vatandaşı olmak isteyen her yabancı, İstanbul yabancılar hukuku avukatı veya İstanbul vatandaşlık avukatı aracılığıyla hukuki destek almalıdır.

 

Open chat