Evlenmeye Engel Olan Akrabalık

Türk medeni kanunda akrabalık açısından evlenme engelleri 129. maddede şöyle düzenlenmiştir:

Üst soy ile alt soy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenler arasında,

Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üst soyu ile alt soyu arasında.

Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında yapılan evlilikler kesin geçersizlik (mutlak butlan) sebebiyle sakattır.

Open chat