EVLİLİĞİN İLK YILINDA BOŞANMA

Boşanmak Medeni Kanunumuzda her iki eşe de tanınmış bir haktır. Eşler bu hakkı uzlaşarak, bir prosedür çerçevesinde gerçekleştirirse anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Ancak taraflardan yalnız biri boşanmak istiyor veya boşanma konusunda uzlaşı var ama şartlarda yoksa bu defa çekişmeli boşanma gündeme gelir. Anlaşmalı boşanma genel olarak çiftlerin iradesi çerçevesinde gerçekleştiğinden büyük ölçüde serbestlik hakimdir. Ancak kanun koyucu bazı şartlar da getirmiştir. Evliliğin ilk yılında boşanma yasağı da bu şartlardan biridir.

1 Yıl Dolmadan Boşanma Davası Açılır mı?

Kanunların temel amacı güçsüz durumda olanı ya da toplum için faydalı olanı korumaktır. Bu anlamda aile içinde eşlerin ve çocukların korunması önemli olduğu kadar ailenin kendisinin korunması da önemlidir. Bunlardan biri de şüphesiz boşanma konusudur. Yapılan düzenlemeler gereği 1 sene dolmadan boşanma mümkün değildir.

Fakat korunması gereken her zaman aile olmayabilir, bazı durumlarda evlilik bir yıldan önce de sağlıksız bir hale gelebilir. Böyle bir durumda da çekişmeli boşanma davası açılarak boşanma gerçekleşir. Eşin mağdur durumda olması, olayın kolluk kuvvetlerine ulaşması ve kesin kanıtların varlığı gibi durumlarda boşanma talebi güçlü hale gelecektir. Terk sebebiyle boşanma davası açmak için ise terkin en az 6 ay sürmüş olması aranır. Dolayısıyla “1 yıl dolmadan boşanma davası açılır mı?” sorusuna iki farklı cevap vermek mümkündür. Yanıtımız somut olay anlaşmalı boşanmaysa hayır, çekişmeli bir boşanmaysa evettir.

1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma için bazı şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar şu şekildedir:

Taraflar arasında devam eden bir evlilik olmalıdır.

  • Boşanma, nafaka, tazminat, mal paylaşımı ve nafaka konularında tam bir anlaşmaya varılmalıdır.
  • Anlaşılan hususlar anlaşmalı boşanma protokolüne yazılmalıdır.
  • Duruşma esnasında taraflar hazır bulunmalıdır.

Bu şartlara ek olarak evliliğin süresini de saymak mümkündür. Zira kanunumuza göre 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

1 Yıl Dolmadan Çekişmeli Boşanma

Eşlerden biri kanunda sayılan hallerden birine dayanarak 1 yıl dolmadan çekişmeli boşanma davası açabilir. Bu haller Medeni Kanunumuzda boşanmanın genel ve özel sebepleri olarak düzenlenmiştir. Genel sebepler tek tek sayılmamıştır. Eşlerden evliliğe devam etmelerinin beklenemeyeceği durumların tamamını kapsar. Özel sebeplerin kullanılamayacağı zamanaşımı gibi durumlarda bile bu sebeplerin genel sebebe konu olarak boşanmada öne sürülmesi mümkündür.  Süre dolmadan boşanmayı sağlayabilecek özel sebepler ise şu şekildedir:

  • Hayata kast veya pek kötü muamele ya da onur kırıcı davranış
  • Küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı
  • Zina

Akıl hastalığı, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürmeye sebep olan fiil evlilikten önce de olan bir durum olabilir. Ancak yine de evlilik hayatını çekilmez hale getirebileceği mümkün olduğundan diğer eş kabul etmiş olsa bile boşanmaya konu edilir.

Evlendikten Sonra Boşanma Süresi

Bazı durumlarda evlendikten sonra boşanma süresi önemli olabilir. Bu sebeple yazımızda bahsetmeyi önemli görüyoruz. Bu doğrultuda açılmış bir anlaşmalı boşanma davası tek celsede gerçekleşip 1 ayda kesinleşebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarındaki boşanma süresi ise 6 ay ile 1,5 yıl arasında değişebilmektedir.

Süre konusunda fark yaratabilecek en önemli unsurlardan birinin avukat olduğunu da unutmamak gerekir. İşleyişe hakim, gerekli hamleleri zamanında yapan, bu sayede hak ve para kaybınızın önüne geçen bir aile avukatıyla iletişime geçmeniz önemlidir.

 

Open chat