Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Aşağıda tamamen hayali isimler ile Örnek bir senaryo ve örnek bir boşanma protokolünü bilgilerinize sunuyoruz. Unutmayın Anlaşmalı Boşanma Protokolü görünürde basittir. Bu algı yanılması hem tarafları hem vekillerini bazı noktalarda dikkatsiz davranmasına sebep olabiliyor. Biz, bizim anlayışımıza göre hazırladığımız örnek boşanma protokolünü sizin değerlendirmenize sunmakla mükellefiz siz diğerleri ile karşılaştırmanızı yapabilirsiniz. Aşağıda Örnek Olarak verilen […]

Anlaşmalı Boşanma Protokolü içeriği Nasıl olmalıdır?

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği Nasıl Olmalıdır? Anlaşmalı Boşanma Protokolünde içerik olarak bulunması gereken, bizce önemli olan ve aşağıda mantık sırasında göre listelenen durumlar değerlendirmenize sunulmuştur. Bu PROTOKOL Anlaşmalı Boşanma Talebinin yapıldığı anlaşmalı boşanma dilekçesinin eki olmak zorundadır. Tek başına bu tür bir protokol ile giderek boşanma süreçlerini başlatamazsınız. Bu nedenle örnek anlaşmalı boşanma dilekçesi nide […]

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örnekleri

Aşağıda Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneklerini inceleyebilirsiniz. Bu örnek protokol ile birlikte verilen Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz. İki dilekçe birbiri ile ilişkili olması açısından önce Boşanma başvuru dilekçesini okumanızda fayda var. Aynı şekilde bu protokolde bulunan hususların içerisinde nelere dikkat edilmesi konusunda hukuki açıdan gerekçeleri görerek detayları ile inceleyebileceğiniz Anlaşmalı boşanma protokolü içeriği nasıl […]

İstanbul Boşanma Avukatı

İstanbul Boşanma Avukatı; İstanbul boşanma avukatı bir kavram değil bir gerçektir. Ana uzmanlık ve ilgi alanı Boşanma olan avukat sadece İstanbul’da bulunabilir. Kaya Kadakoğlu Hukuk ofisi; İstanbul ili içerisinde Boşanma Davaları konusunda gerek yaklaşımı ile gerek elde ettiği sonuçlar ile ilgili olarak takdir ile karşılanan, gerek adli çevrede gerek rakipleri gözünde saygı kazanmış bir hukuk […]

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanma Avukatında bulunması gereken özellikler nelerdir? Anlaşmalı Boşanma Davalarının Detayları ve bunların etki ve sonuçları hakkında genelde düşünülmeyen ve sonradan önemi anlaşılan durumlar nelerdir?  Bu durumların ihmali nedeni ile yaşanılan sorunlar nelerdir? Anlaşmalı Boşanma Avukatı; Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların hakları konusunda var olabilecek suiistimalleri ortadan kaldırabilecek ve müvekkilini olası tüm hakları hakkında ondan aldığı […]

Hayata Kast Sebebi İle Açılan Boşanma Davası Usul Esasları

Hayata kast sebebiyle boşanma davasında usul hükümleri Türk Hukuk Sistemi içerisinde en geniş kanun bütünü olan Türk Medeni Kanunu içinde aşağıdaki ayırımlara göre incelenmektedir; Boşanma Davasının tarafları, Boşanmada tarafların Kusur unsuru, Hayata Kast ile Miras hukuku arasındaki ilişki, Boşanma Davasını Bekletici mesele. Bu konuyu Yargıtay kararları üzerinden ifademize örnek teşkil eden içtihatlar yani Yargıtay Kararları […]

Zina Sebebi ile Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebi arasındaki Dava İlişkisi

Zina Sebebi ile Açılan Boşanma Davasının, Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebi İle Açılan Boşanma Davası ile Olan ilişkisi Zina Sebebi ile açılan boşanma davasının; Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile açılacak boşanma davasının arasında bir ilişki mevcuttur ve genelde zina sebebi ile boşanma istemi yapıldığında bu isteme ait boşanma başvurusu dilekçesine evlilik birliğinin temelinden sarsılması [...]

Zina Sebebi İle Açılan Boşanma Davasını Bekleten Sebepler

Zina sebebi ile açılan boşanma davalarının bir başka dava ile ilişkilendirilmesi durumunda ilişkilendirilen diğer davanın sonucu Zina Sebebi ile Açılan Boşanma davasının karar aşamasının önünde bir engel olabilmektedir. Burada iki dava arasında ilişki kurulması gerekir yani iki davanın arasında bir ilgi bağının olması gerekir. Zina Sebebi İle Açılan Boşanma Davası Usul Esasları içerisinde yer alan […]

Zina Sebebi ile Açılan Boşanma Davasında Ayrılık Kararı

Yargıtay bir kararında zina sebebiyle açılan boşanma davasında ayrılığa hükmedilemeyeceğine karar vermiştir. Fakat zaman zaman yargıtayın bu tür çıkışları zaman içerisinde yine yargıtay üyeleri tarafından toparlanmaktadır. Hangi sebeple açılırsa açılsın her boşanma davası sadece boşanmaya ilişkin değil ayrılığa ilişkin olarak da sonucu açıklanabilecek olan bir dava türüdür. Bu nedenle boşanma davasının sonuçları arasında olan Boşanma […]

Zina Sebebi ile Açılan Boşanma Davasında Usul ve Esaslar

Zina Sebebine Dayalı Boşanma Davasında; Usul, Tazminat, Velayet Konularını ve bunların hukuki nitelikleri ile birlikte uygulamada ne anlama geldiğini yasa koyucuların gözünden her hangi birinin anlayabileceği basitlikte ifade etmeye çalışacağız. Tüm boşanma davalarında olduğu gibi Zina Sebebi ile açılan boşanma davalarında da belirli usul ve kurallar mevcuttur. “Zina Sebebiyle Boşanma Davasında Usul Hükümleri” konusunu aşağıdaki […]

Zina Sebebi İle Açılan Boşanma Davasında Dava Hakkının Ortadan Kalkması

Zina sebebi ile boşanma davası açılabilmesinin önündeki engeller nelerdir? Detaylı söylemek gerekirse “Zina sebebi ile açılan boşanma davasında, davacının dava hakkının ortadan kalkmasını sağlayan şartlar nelerdir?” Türk Hukuk sisteminde bir kurum, tüzel kişilik olan şirket, devlet organları yada tabana inersek bir bireyin istediği konuda istediği kişiye yöneltebileceği iddialarını bir dava konusu haline getirebilir. Bu bir […]

Zinanın İspat Araçları nelerdir?

Genel Olarak Zinanın ispatı ve ispat Araçları Davacının zinayı ispatlamak için kanıt olarak kabul edilen durumlar ve kanıtı delil olarak sunabileceği araçlar aşağıdaki yasalar ile tanımlanmış ve aşağıdaki gibidir Sık görülen boşanma sebepleri arasında olan zina sebebi ile boşanma davalarında davacı davasını yani iddiası olan eşinin zina yaptığını ispatlamak ile yükümlüdür. Zinanın aşağıda belirtilen her […]

Zina Sebebi İle Boşanma Kararı Verilebilmesi Koşulları

Zina Sebebiyle Boşanma Kararı Verilmesi Koşulları Zina sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu. madde. 161 Zina Sebebi İle Boşanma Hükmü Evlilik koşulu, Cinsel ilişki koşulu, Kusur koşulu. Şimdi bu koşullara yönelik ayrıntılı bilgi vereceğiz. Zina Sebebi İle Boşanma Kararı Verilebilmesi Koşulları Nelerdir? Evlilik KoşuluCinsel İlişki KoşuluKusur Koşulu Evlilik Koşulu [...]

Zina Sebebi ile Boşanma Davası açılabilmesi Koşulları

Zinanın Türk Hukuk sistemi içerisinde boşanma sebebi olabilmesi için; evli olan kadın veya erkeğin bir başkasıyla tek bir kere bile kendi iradesi ile cinsel ilişkide bulunması yeterlidir. Zina; evlilik birliği içerisinde zina kavramını ve zina sebebi ile boşanma davası açılabilmesi için bazı kavramların ön bilgi olarak verildiği bir yazımız mevcut. Genel Boşanma sebepleri içerisinde Mutlak […]

Genel Boşanma Sebepleri

Türk Hukukunda Boşanma Sebeplerine genel bir bakış atmanızı sağlamak ve içinde bulunduğunuz Durumu daha iyi incelemenizi sağlamak adına Türk Hukuk sisteminin tüm boşanma kanunlarını bir araya getirerek kullanımınıza sunuyoruz. Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdiği 2002 yılından bu yana literatüre geçmiş olan tüm boşanma sebeplerini burada zaman içerisinde tek tek inceleyeceğiz. Genel hatları itibari ile TMK [...]

Evliliğin İptali -Butlan – Davası

Evliliğin İptali - Butlan - Davası Detay Bilgiler Butlan Kararı SonuçlarıMutlak Butlan DavasıNisbi Butlan DavasıButlan'ı Gerektirmeyen Durumlar Butlan Kararı Sonuçları Evliliğin İptal Kararının Hukuki Niteliği ve Sonuçları Evliliğin iptal edilmesi hukuki bir karardır. Sonuçları olan ve inşa-i nitelikte bir karardır. Boşanma kararları nasıl bir sonuç doğurur ise Butlan yani evliliğin iptal kararı da bir sonuç [...]

Boşanma Davası Türleri, Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma

Bu videomuzda boşanma davası türleri nelerdir, boşanma davası nerede hangi mahkemelerde görülür, boşanmada velayet ve nafaka talepleri gibi konuların cevaplarını bulabilirsiniz.

Boşanma davalarında süreç nasıl işler?

Evliliğin yasal olarak sona erme sürecine boşanma denir. Davanın açılmasıyla bu süreç başlar ancak nasıl ilerleyeceği ve ne kadar süreceği merak konusudur.  Bu konuda mahkemenin kimin kusurlu olduğunu araştırması, gerekiyorsa bilirkişi incelemesi yapılması, tanıkların dinlenmesi gibi kriterler vardır.

Boşanma davasını hangi taraf açmalı?

Her boşanma davası birbirinden farklıdır. Olayları yaşayanlar, bu yaşananları ifade edenler, olayları değerlendirenler farklıdır. Yoruma dayalı bir bilim olan hukuk sistemi katı kuralları olmasına rağmen bir çok farklı değişkene sahiptir. Bu bir kesinlik ifade edilebilecek bir konu değildir. 1 hafta ile 7 yıl arasında değiştiğini kendi gözlemlerimiz ile söyleyebiliriz. Meslektaşlarımızdan duyduğumuz bazı davaların daha uzun [...]

Boşanma Davasında Nafaka ve Tazminat

Günümüzde İskandinav ülkeleri, boşanma davalarında erkek ve kadını eşit sayarak karşılıklı zarar iddialarına olanak tanır. Avusturya, Belçika ve Romanya gibi ülkelerde boşanma, mali sorunların karşılıklı anlaşmayla çözüldüğü olağan bir sözleşmenin iptali olarak görülür. Türk hukukunda nafaka yükümlülüğü ise; muhtaç eşlerin birbirlerine, ana babanın küçük çocuklarına, altsoyun üstsoya, üstsoyun altsoya ve kardeşlerin birbirlerine yardımda bulunması yükümlülüğü [...]

Boşanma Davasında Tazminat

Günümüzde boşanma davalarının çoğunda tazminat konusuyla karşılaşmaktayız. Taraflar; diğer tarafa zarar vermek, onu maddi sıkıntıya sokmak, servetinden yararlanmak gibi intikam amaçlı ya da zenginleşme amaçlı hareket edebiliyor. Bunların dışında kişilerin uğramış olduğu maddi ya da manevi zarar karşılığı tazminat talep etmesi en doğal hukuki haklarıdır. Örneğin; şiddet gören kadın şiddet uygulayan eşten, evliliği maddi kazanç [...]

Boşanma davalarında mal paylaşımı nasıl olur?

1 Ocak 2002'den önce yürürlükte olan Medeni Yasa hükümlerine göre; mal ayrılığı rejimi geçerli olduğundan aksi belirtilmemiş ise edinilen mallar boşanma sonucunda edinen taraf üzerinde kalmaktaydı. Bu videomuzda Yasal Mal Rejimi değişikliği ve yeni tarihli Medeni Yasa hükümlerine göre edinilmiş malların ortaklığı konusunu; ayrıca boşanma sonucunda mal paylaşımının nasıl olacağını anlattık. 2002 yılından sonra yürürlükte [...]

Avrupada Boşanan Eşe Nafaka Sınırı Getirildi

LAHEY  – Hollanda da yeni çıkartılmak istenen yasa mecliste tartışılıyor. Boşanan erkeğin yeniden evlilik yaparak yeni bir aile kurmasını eski eşe ödediği nafakanın engellediğini düşünen Hollanda bu konuda kadınların beklentilerinin dışında bir karara imza attıklarını bildiklerini fakat bunun kadınların değil toplumun sürekliliğini sağlamak adına aldıkları bir karar olduğunu belirtiyorlar. Avrupa ülkelerinin nerede ise tamamının bu […]

Leave a Comment

İletişime Geçin

Şu anda buralarda değiliz. Ama en kısa zamanda size geri döneceğiz.

Start typing and press Enter to search