Ülkelerin ekonomik ve iş gücü ihtiyacı sebebiyle yabancı ülke vatandaşlarına çeşitli yollarla kendi ülke vatandaşlıklarını verme durumu söz konusu olmaktadır. Bu durum sonradan kazanılan vatandaşlık olarak nitelendirilmektedir. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği’nin 14. Maddesinde sonradan kazanılan vatandaşlık durumları Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması, Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması ve Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması şeklinde dörde ayrılmaktadır. Bu yazıda Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanımı yöntemlerinden biri olan gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığı kazanımı konusu açıklanacaktır.

Geçmişte Türk vatandaşlığının gayrimenkul yoluyla kazanımı şartı olarak Türkiye’de minimum 1.000.000 USD değerinde gayrimenkul satın alınması uygun görülürken, 19 Eylül 2018 tarihinde 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte bu tutar 250.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul satın alınmasıyla mümkün kılınmaktadır. Gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığı kazanımı için gerekli şartların sağlanması halinde ayrıca yatırımcı yabancı ülke vatandaşlarının eşlerine ve 18 yaşından küçük çocuklarına da Türk vatandaşlığı hakkı sağlanmaktadır. Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 20. Maddesinin 2. Fıkrasının b bendine göre gayrimenkul yatırımı yolu ile Türk vatandaşlığı kazanılabilmesi için;

 • En az 250 000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı gayrimenkul satın almak veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurmak
 • Alınan gayrimenkulü tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şartıyla şerh koydurmak
 • Ücreti peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine ilişkin noter tasdikli sözleşmenin 3 yıl süreyle devri ve terkinin yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh ettirmek
 • Tüm bu durumların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul Yatırımı Yolu ile Vatandaşlık Kazanım Şartları

 • Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının minimum 250.000 USD veya başka döviz ya da Türk lirası değerinde almış oldukları gayrimenkulü 3 yıl satılamaz şerhi koydurduktan sonra ilgili taşınmazı satmaları veya elden çıkarmaları durumunda vatandaşlık başvuruları veya halihazırda edindikleri vatandaşlıkları gayrimenkul yatırımı ile vatandaşlık kazanma çerçevesinde iptal edilmektedir.
 • Minimum 250.000 USD veya farklı döviz ya da Türk lirası tutarındaki gayrimenkulün birden fazla taşınmaz satın alımı sonucu gerçekleşmesi de mümkündür. Bu tarz durumlarda yabancı ülke vatandaşlarının gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için taşınmazlarının tamamının ayrı ayrı tapusunun bulunması, her birinin aynı yatırımcı kişiye ait olması ve hepsine 3 yıl boyunca satılamaz şerhinin koyulması gerekmektedir.
 • Gayrimenkul yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılabilmesi için gayrimenkul değer tespitinin Sermaye Piyasa Kurulu tarafından yetkili lisanslı bir uzman tarafından rapor edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığı Kazanım Süreci

 • İlk olarak tutarı Sermaye Piyasa Kurulu tarafından tespit edilmiş minimum 250.000 USD veya döviz ya da Türk lirası değerinde bir veya birden fazla gayrimenkul satın almak gerekmektedir.
 • Satın alınan gayrimenkulün 3 yıl satılmamak şartıyla Tapu Müdürlüğü’ne şerh edilmesi gerekmektedir.
 • Tapuya şerh edilen taşınmaz için Ankara Tapu Müdürlüğü’nden gelecek olan müracaat kabulüne dayalı uygunluk cevabının alınması gerekmektedir.
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden satın alınan gayrimenkulün vatandaşlık kazanmaya uygun olduğuyla ilgili yazı alınması gerekmektedir.
 • Uygunluk cevabı ile birlikte gayrimenkul taşınmazın bulunduğu ildeki Göç İdaresi’ne ikamet izni için başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Genellikle 7-14 gün içerisinde gelecek olan ikamet izni kartının Ankara Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderiminin sağlanması gerekmektedir.
 • Adı geçen tüm belgelerin kendi ülke makamları tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Bahsedilen ikamet izninin yalnızca gayrimenkul yatırımcısı tarağından alınması yeterlidir. Yatırımcının aile bireylerinin Türk vatandaşlığı için ikamet izni almaları gerekmemektedir.

İstisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanma yollarından olan gayrimenkul yatırımı usulüne ilişkin prosedürleri uygularken iyi bir İstanbul yabancılar hukuku avukatı ile çalışmak faydalı olacaktır.

Open chat