Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Bu değişiklik kapsamında görülen en büyük değişiklik, getirilen hapis cezaları oldu. Buna göre evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına mahküm olacak.

Değişiklikler sonucu alınan en radikal karar hayvanlara karşı yapılan işkence, acımasız ve zalim muamele, cinsel saldırı gibi durumlar kabahat kapsamından çıkarılıp suç niteliğine kavuştu.

Evcil Hayvan Sahiplerinin Sorumluluğu Artırılacak

Yapılan değişikliklere göre evcil hayvan sahiplerinin (kedi ve köpek için geçerli) hayvanlarını 2022 yılının son gününe kadar dijital kimlik yöntemleriyle kayıt altına alma zorunluluğu getirildi. Bu kurala riayet etmeyenler için hayvan başına 1200 lira ceza öngörüldü.

Hayvan sahiplerinin sorumluluğunun genişletilip başına buyrukluğun engellenmesi içim evcil hayvanın terk edilmesi yasaklandı. Hayvan başına 2000 lira ceza öngörüldü.

Hayvan Hastaneleri ve Bakımevleri Hükme Bağlanacak

Yerel yönetimler ilgili karar organının onayıyla hayvan hastanesi açabilirken, ayrıca gönüllü kuruluşlarla iş birliği halinde hayvan bakımevleri kurabilecek.

Hayvanları koruma kapsamındaki idari para cezaları artırıldı.

Cayrıdıcı Para Cezaları Artırılacak

Bir hayvan neslini yok etmeye yönelik faaliyette bulunanlara 35.000 lira ve yetki dışı hayvan deneyi yapanlara 4500 lira idari para cezasına hükmedilecek.

Hayvanları ticari amaçla film ve reklam çekiminde kullanırken kuralları ihlal edenlere 5000 lira para cezası uygulanacak.

Kurban kesimi sırasında kurallara aykırı davranan ve hayvanlara acı çektirenlere 5250 lira para cezası uygulanacak.

Kasten Öldürmenin Cezası Hapis Olacak

Evcil bir hayvanın kasten öldürülmesinin cezası 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası oldu.

Nesli yok olmakta olan bir hayvanı öldüren kişi için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, bir hayvan neslini yok eden kişi için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası uygun görüldü.

Hayvanlara cinsel saldırı ve tecavüzde bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve 100 günden az olmayan adli para cezasına çarptırılacak.

Hayvan dövüştüren kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile yükümlü olacak.

Melez Üretimi ve Yunus Parkları Yasaklanacak

Kara ve su sirkleri, yunus parkları gibi işletmeler yasaklandı ve işletmelerin tasfiyesi için 10 yıl süre tanındı.

Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio gibi türleri veya bu türlerin melezlerini üretmek, sahiplendirmek, sergilemek, satışını yapmak yasaklandı ve cezası 11.000 lira olarak belirlendi.

Bakanlıkça izin verilmeyen yerlerde kedi ve köpek satışı yapılamayacak ve bu hüküm 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler 14 Temmuz 2021 itibariyle yürürlüğe girmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

Open chat