Hukuk bürosu nedir ve nasıl çalışır dediğimizde sizlere öncelikle hukuk bürosu denemek bunları açıklamak gerekir. Hukuk bürosu hakkındaki tüm detayları bu sayfamızda bulabilirsiniz.

Hukuk bürosu nedir?

Kelime olarak bakıldığında çok basit kalan bu kavramın kelime anlamı dışında kelimelerin karşıladığı anlamlar ile alt anlamlarının bir bütün oluşuna bakmak gerek. Hukuk ne demek diye düşünerek başlayabiliriz. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür. Hakları da ifade eder. İşte şimdi burada bir soluklanarak bir düşünelim. İçerisinde hakların ifade edildiği ve insanların haklarının sonuna gelen ek kelimelere göre tarifler çeşitlenir.

Mesela: korunduğu, gözetildiği, yendiği, yok edildiği, gibi kelimeler bile aslında ifade için yeterlidir. İnsanların haklarının tarifi hukuk kelimesi ile yapılıyor. Hak ve Adalet kelimesi birbiri ile özdeş kelimeler. Bir arada kullanılan ve devlet tarafından bir arada kullanıldığı yerlere mahkeme adı verilen kelimeler. Şimdi Hukuk bürosu aslında ne yapmalıdır sorusunun cevabını versek de Hukuk Bürosunun ne anlama geldiğini de iyi kötü anlamaya başladık sayılır.

Hukuk bürosu nasıl çalışır?

Hukuk Bürosu Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurucusu avukatlık kanununa göre serbest meslek erbabı olan ve bir baroya kaydını yaptırmış olan devletin kabul ettiği okullarda eğitimini almış yada yabancı ülkede bu eğitimi alarak Baronun sınavını veren kişilerden oluşur. Hukuk Bürosu Kurucusu bir yada birden fazla benzer koşullar ve konumda bulunan insanlardan oluşur. Yani bir doktor ile bir avukat birlikte Hukuk bürosu açamazlar.

Ancak İki avukat bir araya geldiğinde hukuk bürosu açabilir. Savcı ve hakimler ile avukatların eğitimi aynı peki avukat ile savcı veya hakim birlikte hukuk bürosu açabilirler mi? Savcı ve hakimlik birer mesleki sıfatıdır. Tıpkı avukatlık gibi. Devlet tarafından 657 sayılı devlet memurları personel yasasına göre istihdam edilen adalet bakanlığı personeli Hakim ve savcılar görevleri başında iken özel veya tüzel bir kuruluşta çalışmaları ve yaptıkları işin dışında bir başka iş ile uğraşmaları yasaklanmıştır.

Buna göre tek bir avukat veya birden fazla avukatın bir araya gelerek Hukuk hizmetlerinden olan. hukuk danışmanlığı, dava vekilliği hizmetlerini vermek için oluşturulan ticari teşekküle hukuk bürosu denir. Ticari teşekkül olarak değerlendirilir. Avukatların Hukuk ile ilgili verdiği tüm hizmetler baro tarafından belirlenen bir ücret tarifesi ile sınırları hakkında fikir verilir. Ama genelde bu tarife ile işlem yapılmaz. Genelde Yüksek kalır.

Avukatlar sadece hukuk alanında hizmetlerini sınırlamaya bilirler. Fakat avukat sıfatı ile yapacakları işler ve bu işleri yapma şekilleri anlamında denetim altındadırlar.

İstanbul hukuk bürosu çalışma alanlarının her noktasında profesyonel hizmet sağlamaktadır. Hukuk neleri kapsar diye aklımıza bir soru geldiğinde verilecek tek cevap; İnsan hayatının her hangi bir evresinde hemen her an hukuk ihtiyacı doğabilir. Hukuk ihtiyacı olmayan ıssız bir adada bir başka insan olmadan yaşamını kendi kendine yeterek devam ettiren insanın Hukuk ihtiyacı yoktur. Bunun dışındaki her insanın hukuk ihtiyacı potansiyel olarak vardır.

Hukuk Ofisleri ile Hukuk Büroları arasında bir fark var mıdır?

Aslında Bu iki kavram birbirine iyice karışmış olsa da ikisi arasında ufak bir fark vardır. Hukuk Ofisi genelde tek bir avukat ile özdeşleşmiştir. Büro isimlendirmesi ise sayıca daha fazla avukata işaret eder şeklinde bir algı vardır. Aslında kelime anlamı olarak birbirinin yerine geçen ve kullanılan terimlerdir.

İstanbul Hukuk Bürosu en çok hangi konular ile uğraşırlar?

İstanbul büyük bir şehirdir. Ülkemizde ekonominin başkenti sayılır. 20 milyona varan nüfusu ile ciddi bir insan popülasyonu olması ve insanlar tarafından bir sürü hakların çiğnenmesi nedeni ile hukuk konusunda ciddi bir ihtiyaç meydana gelmektedir.. Ekonominin başkenti olması ise İstanbul ticari faaliyetler içerisinde tüzel yapı olarak tüm Türkiye’nin % 60 civarını temsil eder. Gelir anlamında ve çalışan anlamında bu aynıdır.

Kamu çalışanları sayısı olarak da ciddi bir yoğunluk olması ayrı bir konudur. Bütün bunları bir arada düşündüğünüz zaman İstanbul hukuk bürolarının en fazla meşgul olduğu konular iş hukuku alanına giren konular, asliye ceza mahkemelerinde görülen davaların yoğun olarak görüldüğü hırsızlık, darp, gibi basit ve adi yüz kızartıcı suçlar, aile mahkemelerinde görülen boşanma davaları sıralaması ile devam eder.

Buna göre İstanbul ilinde en fazla görülen dava türü iş mahkemelerinde görülen iş hukuku davalarıdır. Bu davalarda işveren ve işçi arasında baş gösteren sorunların çözüm bulamaması nedeni ile varlık bulan bir tarafın haklarının yenmesi nedeni ile açılan davalardır.

İş hukuku davaları iş mahkemelerinde görülmekle birlikte Türk Kanun Bütünlüğü içerisinde Hukukun bir çok alanı ile yakında ilgilidir. Bu konu ile ilgili olan ayrı bir yazımızı Hukuki Bilgiler Bölümünde bulabilirsiniz.

Open chat