Hukuk Bürosu

Hukuk Bürosu olarak verdiğimiz hizmetler ile ilgili detaylı bilgileri sayfamızda paylaşıyoruz. Avukat ve hukuk bürosunda ihtiyacınız olacak hizmetlerimizi sizlere sunuyoruz.

HUKUK; Sorun oluştuğunda zarar görmenizi engellemek için değil sorun oluşmadan olası durumlara karşı önlem almanızı sağlamak için düzenlenen bir kurallar bütündür. Güvenilir, Uzman, Deneyimli Kavramlarının bir araya gelme noktası Kaya | Kadakoğlu Hukuk Bürosu ve Danışmanlık Ofisi avukatlık hizmeti vermek üzere, Av. Kemal Kaya tarafından 1997 yılında Türkiye’nin ekonomi ve finans başkenti olan İstanbul-Gayrettepe’de kurulmuştur. 1997 yılından bu yana ofisimiz ulusal ve uluslararası önde gelen kuruluşların Ticaret Hukuku ve İş Hukuku alanları başta olmak üzere “HUKUK”ve “YATIRIM”danışmanlığını yapmaktadır. Kaya I Kadakoğlu Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, finans ve ticaret başkenti olan İstanbul’un merkezinde, uluslararası tanınmış bir avukatlık ve danışmanlık hizmeti noktasıdır.

İstanbul hukuk bürosu

Sonuç odaklı hizmetlerimizi; sizi bir müvekkil olarak değil bir yol arkadaşı olarak görmemiz neticesinde yüksek paylaşım düzeyi ile büyük bir titizlikle inşa etmekteyiz.

Hukuk Büromuz Hakkında Hukuki Süreçlerde Amaçlarımız

 • Beklentilerinize uygun çözüm arayışlarına, son düzenlemelerin ışığı altında sonuç odaklı bir şekilde hizmet vermek,
 • Aynı zamanda yol arkadaşlarımıza istisna gözetmeden büyük bir gizlilik ve yüksek güvenlik duygusunu hissettirmek,
 • Çıkarlarınız ve değerlerinizi korumak adına tüm önlemleri almak,
 • Olası kayıplarınızı en aza indirmek, hukuki ve ticari faaliyetiniz ile ilgili konuları, yasal değişiklikleri ve yenilikleri takip etmek, raporlamak ve sizleri haberdar etmek,
 • Kriz anlarında yanınızda olmak ve değerlerinizi korumak.

Sizi ilgilendiren Yönlerimiz

 • Konularında uzman ve aralarında Akademik Kariyeri de olan ekibimiz, kendi içerisinde uzmanlık alanlarında departmanlara ayrılmıştır. Hizmetlerini hızlı ve her aşamada bilgilendirerek sunmaktadır.
 • Müvekkil portföyümüz özel ve kamu kuruluş ve şirketleri, yerel ve yabancı yatırımcılar ve bunların çalışanları, ABD,  Avrupa, Ota doğu ve Türkiye’den küçük ve orta ölçekli şirketleri kapsamaktadır.
 • Ayrıca iş yasaları ile uyuşmazlık yaşayan her kademeden çalışanlardan oluşan geniş bir müvekkil portföyümüz mevcuttur.
 • Olası istenmeyen durumlarda sigorta mevzuatı bütünü deneyimimiz her türlü kayıplarınızın iadesi için hizmetinize sunulmaktadır.
 • Bunların dışında Türk Medeni Kanunları bütünü çerçevesinde her türlü Ara buluculuk ve Boşanma işlemleri ile birlikte yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de de Tanınma ve Tenfiz işlemlerini başarı ile sürdürmektedir.

Hukuk Bürosu ve Global Hizmet Bütünlüğü Sunuyoruz

Hukuk ofisimiz; yerel ve yabancı çok uluslu şirketlere, finansal kuruluşlara ve idari dairelere temsil hizmeti vermekte ve onlara hukuksal konularda danışmanlık ve vekil hizmeti sunmaktadır. Türk mevzuat ve yasalar bütünlüğü çerçevesinde kritik ve önemli bilgiye sahip olmamızın yanında geniş tecrübeye ve ayrıca yoğun çalışılan çeşitli ülkelerin hukuksal bilgisine ve bu ülkeler ile ilgili bağlantılara sahibiz. Ekibimizin Türk ve uluslararası hukuk dalında uzmanlığa ve bilgi birikimine sahip olması sizin her türlü hukuki ve ticari sorunlarınızın çözümlenmesinde temel oluşturmaktadır. Ulusal ve global anlamda uyuşmazlık ve anlaşmazlıkların oluşmadan önlenmesi, oluştuktan sonra çözülmesi ve ara buluculuk hizmetlerini kısa sürelerde sonlandırmaktadır.

Uluslararası hukuki ihtilafların çözümlenmesinde tecrübeli bir ekip olarak kültürler arası senkronizasyona ve farklılıkların tespitine ayrıca önem vermekteyiz. Küreselleşen dünyada kültürlerarası iletişim; farklı değerlerden oluşan ve bir arada çalışmak zorunda olan personellerden oluşmaktadır. Bu nedenle farklı kültüre sahip bireylerin arasındaki iletişim ve innovasyon şirketlerin başarısı için gittikçe anahtar özellik haline gelmektedir.

Sosyal yeteneklerin yanı sıra duyarlılık ve değişik değer sistemlerine, görüşlere ve düşünce kalıplarını anlayışla karşılamak ve de kendi değerlerimizi ve görüşlerimizi anlaşabilir ve uygun aktarabilmek önem verdiğimiz konular arasındadır. Ekibimiz size danışmanlık hizmetlerini çok dilli; Türkçe, Almanca, İngilizce ve Rusça(şimdilik) sunmaktadır.

Hukuk Bürosu Olarak Tüm Hukuki Süreçlerde Sizinleyiz

Yol arkadaşlarımız ile olan yakın işbirliğimiz sayesinde onların ticari görevlerinin en iyi şekilde başarmasını sağlayacak çözümler üzerinde çalışıyoruz. Size özel en üst düzeyde çözümler sunuyoruz. Ekibimiz birçok çalışma alanında farklı olmanın yanında, takım olarak da bir bütündür. Bu şekilde size bürokratik olmayan, yaratıcı ve maliyeti düşük çözümler sunabiliyoruz. Hizmet Bütünlüğümüz

Türk ve yabancı şirketler için “DANIŞMANLIK” hizmetlerimiz nelerdir?

Ticari alanları ilgilendiren Konularda profesyonel “Hukuk Danışmanlığı” hizmetlerimiz;

 • İşveren ve çalışanların haklarının ihlaline ilişkin her türlü uyuşmazlıkların süreç takibi büyük bir titizlikle verilmektedir.
 • İşe alım sözleşmeleri deneyimimiz şirketiniz ile personeliniz karşısında önem kazanmaktadır.
 • Konu ve faaliyet alanından bağımsız Ticari Sözleşmeler, Şirket evlilikleri, Şirket işbirlikleri, Şirket Satın alma işlemleri, Şirket hisse satışı işlemleri, Proje ortaklıkları, Joint Venture antlaşmaları, her türlü enerji ve yeraltı kaynaklarının kullanım-satış-kiralama-devir ve imtiyaz sözleşmeleri, Ulusal ve global ürün ve hizmet alım ve satışına yönelik sözleşmeler
 • Çalışma Bakanlığınca düzenlenen mevzuat takip edilerek personel istihdam sözleşmeleri,
 • Kısa-Orta-Uzun İş bitimine veya performansa dayalı belirli süreli İş sözleşmeleri (Personel ile yada Outsource alınan hizmetler için kurumlar arası sözleşmeler),
 • Banka, Fon ve Kalkınma Ajanslarına Proje Sunumu öncesi değerlendirme, kontrol ve denetleme süreç takip hizmetleri
 • Yabancı Şirket Çalışanları için Türkiye’de Oturum izni, Çalışma İzni ve Vatandaşlık süreç yönetimi hizmetleri,
 • Yabancı Ülke vatandaşları için Türkiye’de evlilik ve evlilik öncesi anlaşma sözleşme süreçleri yönetimi
 • Yabancı Ülke vatandaşlarının Türkler ile yapmış oldukları evliliklerin iptali, boşanma süreçleri yönetimi ve Türk resmi kurumlarınca Tanınması, yabancı mahkeme kararlarının Tenfiz  süreçleri yönetimi.
 • Yabancı şirket ve çalışanlarının sigorta hizmetleri alımı süreç yönetimi
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatı ile “PERSONEL” çalışma sözleşmeleri, fesih işlemleri süreç yönetimi
 • Her türlü sözleşme fesih öncesi- fesih süreci ve fesih sonrası işlemlerin takip edilmesi ve süreç yönetimleri

Hukuk Bürosu Olarak “Yatırım Danışmanlığı” Hizmetlerimiz;

 • Menkul varlıkların; tespiti, analizi, ve değerleme ve performans ölçümleme ve raporlandırılması, resmi kuruluşlarda onaylatılması işi veya Süreç yönetimi danışmanlığı hizmetlerimiz.
 • Gayrimenkul varlıkların değerleme raporları, İskan ve işe uygunluk araştırılması, kısa-orta-uzun dönem yatırım değerleme analizi, Satın alma ve Satış sözleşmeleri, pazarlama ve arabulucu görevleri, hazine ve Kamu kurum değerlerinin satın alınması işlemlerine aracılık hizmetleri. Faaliyet konusunda göre gayrimenkul araştırma hizmetleri.
 • Emlak danışmanlığı hizmetleri; Satın alma, Kiralama sözleşmeleri hazırlanması
 • Ticari alanlarda (enerji dahil) Yatırım danışmanlığı; Pazar araştırması, Pazar analizleri, Scope analizleri,
 • Proje performans değerlemeleri; Yatırım projeleri ve Business Investment plan doğrulama, ve Hata tespit analizleri
 • AngelInvestment Operation Management; Melek yatırımcıların proje yatırım danışmanlık hizmetlerimiz

Şirket Evlilikleri, Şirket Birleşmeleri, Şirket Satın alma Süreç Yönetimi

 • Satın alınma öncesinde yapılan analizler; Şirket denetim raporları yukarıdaki analiz konularında verilmektedir.
 • Satın alınma sonrasında yönetim ve yürütme organizasyonları oluşturulması, yönetilmesi, kontrol ve denetlenmesi,
 • Ödeme plan ve şartlarının oluşturulması
 • Devir şartlarının oluşturulması ve devir süreçleri yönetimi
 • Devir öncesi, devir süreci ve devir sonrası belge yönetimi, kontrol ve denetim hizmetleri

Şirket Satışı Süreç Yönetimi

 • Satış öncesinde yapılan analizler; şirket değerleri ile ilgili olarak reel değerlerinin tespiti
 • Satış sürecinde çıkarlarınızın ve değerlerinizin korunması
 • Satışa etki edecek kritik noktaların tespiti ve öne çıkarılması
 • Devir süreç yönetimi

Hizmet bütünlüğümüz konusunda uzman ve deneyimli ekibimiz tarafından sunulmaktadır. Ekibimiz Türk finansal sektörde başarı için gerekli olan kapsamlı bilgiye, gerekli teknik ve kişiler arası uzmanlığa, dil ve businessculture bilgisine sahiptir.

Open chat