Boşanma sonrasında, halk arasında bekleme süresi olarak bilinen iddet müddeti, kadının boşandıktan sonra başka birisiyle evlenmesi için beklemesi gereken süreye verilen isimdir. Bu durum Türk Medeni Kanun’un 132. Maddesinde hükme bağlanmıştır. İddet müddeti boşanan erkek için aranmaz, kadın için geçerli bir durumdur. Erkekler boşandıktan sonra istedikleri zaman evlenebilmektedir.

İddet Müddeti Uygulamasının Sebebi Nedir?

İddet müddetinin amacı, soy bağının karışmasını önlemektir. Bekleme süresinin amacı, bu süre zarfında olası bir hamilelik sonucu doğacak çocuğun babasının eski eş mi yeni eş mi olduğuyla ilgili karışıklıkların giderilmesidir. İddet müddeti ile birlikte doğacak çocuk ve soy bağı korunmaktadır.

İddet Müddeti Kaç Gündür?

 Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesinin birinci fıkrasında iddet müddeti; “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez” şeklinde açıklanmıştır. Boşanma davasının kesinleşmiş olduğu tarihten itibaren üç yüz gün (10 ay) bekleme süresi bulunur.

İddet Müddetini Kaldıran Haller Nelerdir?

 İddet müddetinin amacı doğum sonucu oluşabilecek karışıklıkları önlemek olduğundan doğurmakla süre kendiliğinden bitmektedir. Bunun dışında kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evlilik birliğini sona erdiren çift’in yeniden birbiriyle evlenmek istemesi gibi hallerde de iddet müddeti sona ermektedir.

 İddet Müddetinin Kaldırılması Davasına Süreç Nasıl İşler?

 İddet müddetinin bitmesini beklemek istemeyen kişi, bu sürece son verilmesi için mutlaka dava açması gerekmektedir. Hamile olunmadığını kanıtlayan sağlık raporu vb. belgeler iddet müddetinin kaldırılması için yeterli olmamaktadır. Mutlaka kesinleşmiş bir mahkeme kararı gerekmektedir. Aile mahkemesinde görülen bu davada yetkili mahkeme, kadının yerleşim yerindeki aile mahkemesi olmaktadır. Bu davayı ilgili kişi kendisi açabileceği gibi boşanma avukatı ile de açabilmektedir. Genellikle 7-30 gün içinde sonuçlanan bu dava sürecinin hızlı ve usulüne uygun olarak sonuçlanması için iyi bir İstanbul boşanma avukatı ile çalışmak son derece faydalı olmaktadır.

 

 

 

Open chat