İş Avukatı

İş avukatı denildiğinde insanın ilk aklına gelen kavram; bir ticari teşekkülün ticari faaliyetleri ile ilgili olarak bağlı bulunduğu teşekkülün çıkarlarını korumak ve her hangi bir uyuşmazlık durumunda gerekli davaları açarak takip etme işini yapan avukat aklımıza gelir.

İş Avukatı nedir?

İş avukatı kimdir? Sorusunun cevabı iş hukuku kanun bütünlüğünü iyi bilen ve uygulama deneyimi olan seçtiği tarafa göre de iş hukukunu ilgilendiren konularda bilgi sahibi olan avukattır diyebiliriz. Burada taraf seçimi nedeni ile işçi ile işveren arasında oluşan sorunlarda kimi temsil edeceğinin tercihini yapar.

İşçi ile işveren arasında sorunlar her zaman işveren kaynaklı değildir. İşçi taraflı ve yetkiyi kötüye kullanmalarında iş hayatında sıkça karşılaşıldığı bir gerçektir.Hatta işçi ile işveren arasında bir sorun yaşandığında bir başka çalışan da taraf olabilmektedir. Yani Mağdur olan işçi, bundan habersiz olan işveren ve mağdur olan işçiyi Mobbing ya da Balling gibi bir eylem ile mağdur eden bir başka çalışan olabilir.

Burada iş avukatı mağdur olana karşı hem kendisini savunacak hem de mağdur edene karşı bir yaptırım için haklarını arayacaktır. İnsanın olduğu her yerde sorun ortaya çıkabilir. Bu nedenle orta çağdan beri yapılan araştırmalar şunu göstermiştir.

İş Avukatının taraf olma durumuna göre tanımı

Aslında halk arasında iş hukuku kavramı nasıldır diye incelediğimizde ise; işçi ve işçinin işi ile ilgili yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması ve işçinin haklarının işverene karşı savunulması işini yapmak için işçinin yanında yer alan güçlü olan işverene karşı güçsüz olan işçiyi savunan avukat olarak da tanımlanabilir. Yukarıdaki iş avukatı tanımlamalarının her ikisi de bakış açısına göre doğrudur.

Aslında iş avukatı kavramı yukarıda tanımlanan her iki işi de yapabilen bir avukattır. Sadece taraf olarak durduğu yer değişir. Bazı iş avukatlarının taraf olarak ticari teşekkülleri tercih etmesi ve bazı avukatların da taraf olarak işçiyi tercih etmesi avukatın bireysel tercihine bağlıdır. İş avukatı olma özelliğini değiştirmez. Bu bilgilerden yola çıkarak iş avukatına genel bir tanımlama yapabiliriz.

Gücü elinde bulunduran %99 oranında bu gücü kötüye kullanır.

Yukarıdaki gibi işverenin gerçekten haberinin olmadığı durumlara az rastlansa da Burada bile işverenin kısmi sorumluluğu da vardır ve bu gibi davalarda mağdur olan işçinin işverene açacağı dava sonuç olarak işvereni etkiler.

İşçi avukatı ile iş avukatı arasındaki farklar nelerdir?

Aslında bir bakışta aynı kavramlar gibi görünmesine rağmen işçi avukatı ile iş avukatı arasında büyük bir fark vardır. İşçi avukatı hem kavram olarak hem uygulama olarak tarafını seçmiş ve işçiyi korumak ve haklarını gözetmek gerekirse itibarının iade edilmesini sağlamak ve zararını tazmin etmek için kolları sıvamış bir avukattır. İş avukatı ise; taraf seçimi konusunda belirsizlik olan ve aslında faaliyet alanı konusunda da bir belirsizliğin olduğu bir avukat türüdür. Kendisine verilen işi yapan avukat demek için iş avukatı terimini kullanan ülkeler vardır.

İş Hukuku Avukatı Nedir?

Bir avukat kendisine ben iş avukatıyım diyorsa buradan iş hukuku avukatı olduğu anlamını hemen çıkarmak doğru değildir. Özellikle ben iş hukuku davalarına bakan iş hukuku avukatıyım demesi durumunda ortada bir netlik vardır. Bu Türkçedeki kullanım yanlışlığına rağmen iş avukatıyım derken iş hukuku davalarına bakan iş hukuku avukatıyım kastında bulunan avukat da vardır.

  • İstanbul iş avukatlarının geneli bu hatalı kullanımdan uzak dururlar. Bu kullanımdan uzak durmalarının sebebi ise
  • İstanbul iş avukatlarının bu belirsizliği kendilerine soru olarak yöneltebilecek birçok durum ile gerçekten karşılaşmış olmasıdır.

İstanbul dışındaki bir çok avukata bile bunu izah etmek oldukça güçtür.Bu nedenle iş avukatı ile işçi avukatı arasındaki ayrımı yapmak istedik.

Kemal-KayaKemal Kaya Avukatlık, Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ana uzmanlık alanı olarak işçi avukatı olarak kendisini tanımlayan bir ekibe sahiptir. Taraf olarak işçinin yanında olmayı tercih eden bir anlayışı ile birlikte işçinin mağduriyetini mümkün olan kanunun öngördüğü en kısa sürede bertaraf etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle tarafı olduğu işçi adına işçinin beklentisi ve bilgisi dahilinde ara buluculuk faaliyetlerinde üst sınıf hizmet sunmayı hedefleyen bir anlayışa sahiptir.

Bu şu anlama gelmemektedir. Kemal Kaya Avukatlık, Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Şirket Müvekkiline sahip değildir anlamını taşımaz. Tanım olarak iş avukatı olarak da firmaların düzenli olarak işlerini takip ederek hem işçinin hem işverenin bir arada sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak adına düzenlemeler yaparak işçi ile işveren arasındaki varlık bulma potansiyeli olan her türlü sorunu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları da mevcuttur.

İş ve İşçi Avukatlık Bürosu

Bu nedenle iş avukatı tanımı da işçi avukatı tanımı da büromuz için geçerlidir. İş Avukatı olarak kendisini bizim gibi tanımlayan bizim işaret ettiğimiz anlamı işaret eden tüm avukatların Şirketler hukuku başta olmak üzere, sözleşmeler hukuku, icra iflas hukuku, gibi bir çok kanun bütünü ile ilgili uzun süreli uygulama deneyiminin yanında, çalışma kanunlar, iş yeri olarak kullanılan yerin işçi açısından risklerinin de belirlendiği kanunları takip ediyor olması gerekir.

İş hayatı yaşamın kendisidir.

İş hayatınızda avukata muhakkak ihtiyaç doğar. İhtiyacınız olan iyi bir avukat sizin yaşam boyu haklarınızı kanunlar ve yasalar ile kanunlar çerçevesinde koruyacaktır. Avukatın dahi bir avukata ihtiyacı olduğu durumlar görülmektedir. Bu nedenle iş hayatının içerisinde olan bir iş avukatı aynı zamanda yaşamın içerisinde olmak zorunda olduğunu bilmektedir. 

İş avukatının görevleri nedir?

Çalışanların iş yeri olarak faaliyet gösterdikleri yer her zaman sabit olmayabilmektedir. Türkiye’de genellikle inşaat sektöründe yoğun olarak görülen alt işverenlik ve Taşeronluk kavramları nedeni ile düzenli ve sürekli olarak çalışma yeri farklılık gösterebilmektedir. Bu durumlarda işverenin daha fazla mağduriyet yaşayacağı durumlar işçi tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

İşçinin hırsızlık yapması, mala hatta kamu malına zarar vermesi, bu zararı istemeyerek veya kasıtlı olarak vermesi durumunda sigorta kanunlarının işlerlik kazanması ile işlerliğini kaybetmesi durumları işveren, alt işveren, taşeron olan işverenin zarar görmesi ve mağdur olmasını sağlar. İş avukatları genellikle iş hukukunu ilgilendiren ana faaliyet alanlarında iş verenin gerçekten işçi tarafından kasıtlı veya kasıtsız olarak mağdur edilebilmesini engellemeye yönelik tedbir çalışmaları yaparlar.

Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Her ne kadar İslam coğrafyasının genel özelliklerinden biri tedbir almak değilse de bilinçli ve birkaç kere büyük zararlar gören işverenlerin bu konuda tedbir alma yönünde eğilimleri fark edilmektedir. Kemal Kaya Avukatlık, Hukuk ve Danışmanlık Bürosu iş hukukunun tüm alanlarında uzun süreli bir uygulama geçmişine sahiptir.

Her zaman haksız olana karşı haklı olanı savunmak ve hakların gözetilmesi, hakların iade edilmesi, itibarın iade edilmesi, varlık bulan mağduriyetin tazmin edilmesi yönündeki anlayışı iş avukatı kavramı içerisinde de varlık bulacaktır. İşçinin art niyetli yada istemeden yaptığı olaylarda uzmanlık alanlarından olan sigorta hukuku, sözleşmeler hukuku, çalışma bakanlığı takip sisteminin getirdiği avantajlar nedeni ile tüm müvekkillerine olabildiğince güvenli bir iş hayatı sunmak için her an bu konu ve ilgili diğer konular üzerine yoğunlaşan bir ekip ile birlikte Müvekkillerine hizmet vermektedir.

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat