İş Hukuku Bilgileri

İş Hukuku Bilgileri ile ilgili tüm detayları bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. İş Hukuku Bilgileri ve Türkiye Cumhuriyeti İş Kanunları ile ilgili detaylı içerikleri sizler için hazırladık. İş kanunundaki değişiklikler ve iş hukuku hakkında bir çok düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeleri yakından takip ediyoruz ve sitemizde sizler ile paylaşıyoruz. 

Basın İş Kanununa Göre Gazeteci Kavramı

Basın İş Kanununa Göre Gazeteci Kavramı

Türk yasa koyucu işçi olarak gazeteciye özel bir önem vermiş ve gazetecinin hukuki durumunu İş Kanunu dışında ayrı bir yasa ile düzenlemiştir. Kısaca Basın İş Kanunu olarak adlandıracağımız bu yasanın tam adı, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar...

daha fazla bilgi edinin
Mobbing Sebebi ile Haklı Fesih Koşulu

Mobbing Sebebi ile Haklı Fesih Koşulu

Mobbing sebebi Türk Hukuk sisteminde karşılığı olan bir kavram mıdır? Mobbing sebebi Türk Hukuk sisteminde karşılığı olan bir kavramdır. Davacı ispat ettiği anda haklı fesih koşulu oluşur ve işçilik alacaklarını almaya hak kazanır. Hukuk muhakemeleri usul kanunu ile...

daha fazla bilgi edinin
İşverenin Eşit Davranma Borcu

İşverenin Eşit Davranma Borcu

İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, İş Hukuku bakımından işverene, işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Bu bakımdan işverenin yönetim hakkı...

daha fazla bilgi edinin
Çalışanın Deneme Süresi

Çalışanın Deneme Süresi

Deneme süresi, hizmet sözleşmesine konulacak bir hükümle, işçinin çalışma şartlarını görmesi, sözleşme ile üstlenilen işin somut duruma uygunluğu ve işi yapabilme becerisini anlaması, işverenin ise işçinin sözleşme ile üstlendiği işi yapabilme yeteneğini ve verimini...

daha fazla bilgi edinin
TAKIM SÖZLEŞMESİ

TAKIM SÖZLEŞMESİ

İş Kanunu'nun 16. maddesine göre, birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. Sözleşme yazılı şekle tâbidir ve sözleşmede her işçinin kimliği ve alacağı...

daha fazla bilgi edinin
MEVSİMLİK “İŞ SÖZLEŞMESİ”

MEVSİMLİK “İŞ SÖZLEŞMESİ”

MEVSİMLİK İŞ SÖZLEŞMESİ Yerleşik Yargıtay kararlarına göre, çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler, mevsimlik iş olarak...

daha fazla bilgi edinin
İş mahkemesinde dosya masrafları

İş mahkemesinde dosya masrafları

İŞ MAHKEMESİ DOSYA MASRAFI İşçi işveren ile iş sözleşmesini haklı olarak sonlandırması durumunda veya işverenin işçi ile aralarındaki iş ve borç alacak ilişkisini haksız olarak sonlandırması durumunda işçinin hukuk sistemi içerisinde haklarını aramak için başvuracağı...

daha fazla bilgi edinin
İşe iade davaları

İşe iade davaları

İşe iade davası nedir? Öncelikle işe iade davasının ne olduğunu anlamak gerekir. İşe iade davasından söz edebilmek için önce ortada kanunun kabul ettiği bir iş olmalıdır. İşe iade edilebilme işçi tarafından talep edilen bir kavramdır. İşveren işe iade talebinde...

daha fazla bilgi edinin
iş kazası davalarında yetkili mahkeme

iş kazası davalarında yetkili mahkeme

İş kazası nihai sonuçları olan ve bir işletmede istenmeyen durumların başındadır. İş kazası tayini ve iş kazalarında yetkili mahkeme tayini kriterlerini ve değişkenlerini bu yazımızda inceleyeceğiz Hukuk sistemi hayatın içinde çok farklı konuları gündeme getirir. En...

daha fazla bilgi edinin

İş kanunlarında Sporcu kavramı ve kapsamı

Sporcu kavramı ve iş kanunlarındaki kapsamı İş Hukuku kanunlarında tanımlanmış ve yasalardaki durumu belirlenmiştir. Buna göre spor kulübü ve sporcular arasında yapılacak sözleşme ve bağlı bulundukları federasyon kanunları kapsamında değerlendirilir ve Tahkim şartı...

daha fazla bilgi edinin

İş kanunlarında Tarım işçileri kavramı

Tarım İşçileri iş kanunlarımız içerisinde tanımlanan bir kavramdır. Bu kavramın kapsamı ve iş kanunlarındaki yeri yargıtay uygulamaları ile oturmuştur. Bu nedenle özel tarım işletmeleri dışında kalan yerlerde çalışan tarım işçilerinde iş kanunu hükümleri...

daha fazla bilgi edinin

iş kanunlarında esnaf kavramı

Yasalarımızda esnaf tarifi yapılan ve 507 sayılı esnaf ve sanatkarlar kanunu ile kapsamı ve sınırları belirlenen bir kavramdır. Belirli bir kapsam dahilinde olan esnaflara iş kanunları hükümlerinin uygulanmayacağı durumlar da belirlenmiştir. 4857 sayılı yasanın 4....

daha fazla bilgi edinin

Genel olarak iş kanunu kapsamı

Yasalarımızda ifade edilen iş kanunları sayıca birden fazladır. Genel olarak iş kanunu kapsamı aşağıdaki gibidir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 1. maddesinin ilk fıkrasında yasanın amacının, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma...

daha fazla bilgi edinin

Kamu Yöneticilerine Darbe Kanun Meclisten geçti

Torba yasa tasarısında yer alan 100. madde dün akşam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu yöneticilerine Darbe anlamını taşıyan bu yasanın itiraz görmeden kabul görmesi Hukuk adına üzücü. Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından anayasa mahkemesi tarafından iptal...

daha fazla bilgi edinin

Yıllık ücretli izin nedir ve nasıl kullanılır?

Her işçinin temel kazanımı olan yıllık ücretli izin hakkı yasalarımızda nasıldır? Yasalar tarafından; işçilerin bir yıllık çalışma dönemi sonrasında, ücret ve gelir yitimi kaygısı olmaksızın dinlenmelerini ve böylece daha verimli yeni bir döneme hazırlanmalarını...

daha fazla bilgi edinin

çocuk işçi çalıştırma yasalarda nasıldır?

Ülkemizde işçinin en az çalıştırılma yaşı nedir? İş yasasına göre 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılmaları yasaklamıştır. Yasaya göre bazı koşulların gerçekleşmesi halinde 13 yaşını dolduranların işyerlerinde çalıştırılabileceği öngörerek, kendi kendisiyle...

daha fazla bilgi edinin

işyerinde Dinlenme süreleri

İşçilere çalışma sürelerinin aralarında ne kadar süre ile dinleme izni verilebilir? İşyerinde çalışarak yorulan ve dikkati dağılarak kaza geçirmeye daha elverişli duruma gelen işçilerin biraz olsun dinlenmelerini sağlamak ve gereksinimlerini gidermek amacıyla çalışma...

daha fazla bilgi edinin

işyerinde Fazla çalışma süreleri

Bir işçi işyerinde ne kadar süre fazla çalışabilir? 4857 sayılı iş kanununda küçük düzenlemeler ile yürürlüğe giren ve 1475 sayılı iş kanununu taban olarak alan iş kanunları çerçevesinde işçinin işyerinde çalışma süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. İş Yasası'nın...

daha fazla bilgi edinin

İşçinin çalışması gereken süreler nelerdir?

Eski ve Yeni yasada işçinin özel bir anlaşma ve sözleşme ile belirtilse bile sınırları belli olan çalışma süreleri yasalarda aşağıdaki gibi yer almıştır. Bu süreler işveren tarafından veya sözleşmeler ile değiştirilemez. Aksi durumun hukuki karşılığı mevcuttur. Bazı...

daha fazla bilgi edinin
İş Yasasına göre ücret nedir?

İş Yasasına göre ücret nedir?

İş Yasası'nın 26. maddesi ücreti; "Genel anlamda ücret, bir işçiye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı kapsar" diyerek tanımlamıştır. Öte yandan ise iş Yasası'nın 14/11. maddesi, kıdem tazminatına esas ücretin...

daha fazla bilgi edinin
Taşeronluk Beraberinde Gelen Sorunlar

Taşeronluk Beraberinde Gelen Sorunlar

Muvazaalı Alt İşveren İlişkisi -  Taşeronluk Müessesesinin Kötüye Kullanımı Bir önceki yazımızda kısaca değindiğimiz Muvazaa durumları bu yazımızda hem tanım bulacak hem de detaylı bir şekilde hukuksal boyutları incelenecektir. Muvazaa Nedir Hukuktaki tanımıyla...

daha fazla bilgi edinin
Yasa Ve Kanunlarda “Alt işveren” Kavramı

Yasa Ve Kanunlarda “Alt işveren” Kavramı

Alt işveren Türk Hukukunda tanımlanmıştır. Diğer işveren olarak kısaca özetlenebilsede yerleşik yargıtay kararlarında bulunan daha geniş tanımı yazının devamında ilgili başlık altında okuyabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kanun Bütünlüğü İçerisinde “Alt işveren”...

daha fazla bilgi edinin

Yasa Ve Kanunlarda “Devir” Kavramı

Devir Hukuki kavram olarak; Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem olarak tanımlanmaktadır. Buna göre iş hukukunu ilgilendiren iki kavram gündeme gelir, İş yerinin ve iş sözleşmesinin devir edilmesi....

daha fazla bilgi edinin
Yasa Ve Kanunlarda “İşyeri” Kavramı

Yasa Ve Kanunlarda “İşyeri” Kavramı

İş ve iş yeri insanlık tarihi kadar eski olsa da kanunlarda zaman zaman ortaya çıkan belirsizlik ve belirsizlik kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için işyeri kavram olarak tanımlanmak zorunda kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Yasa Bütünlüğü içerisinde “İş yeri”...

daha fazla bilgi edinin

Yasa ve Kanunlarda “İşveren Vekili” Kavramı

Yasa ve Kanunlarda "İşveren Vekili" Kavramı; İşveren sayılmayan ve yine iş yerindeki işveren tarafından donatılan yetkileri içerisinde işçi alımı ve işçinin çıkartılması yetkilerine sahip olan departman yöneticileri veya Müdür. Büyük Ölçekli işletmelerde Çalışan...

daha fazla bilgi edinin
Yasa Ve Kanunlarda “İşveren” Kavramı

Yasa Ve Kanunlarda “İşveren” Kavramı

İşveren; işçiyi iş sözleşmesine göre ve ücret karşılığında çalıştıran ve işçiye emir ve talimat verme yetkisi bulunan gerçek veya tüzel kişidir. Türkiye Cumhuriyeti Kanun Bütünlüğü içerisinde “İşveren” Kavramı İşçi ile işveren arasında varlık bulan ekonomik ilişki...

daha fazla bilgi edinin
Yasa ve Kanunlarda “İşçi” Kavramı

Yasa ve Kanunlarda “İşçi” Kavramı

Türkiye Cumhuriyeti yasalarında işçiye verilen isimlendirme, ismin tanımlaması, hakları, sınırları, ve yasalarda işçi kavramının açıklaması hakkında yazımızı siz takipçilerimize olabildiğince açık ifade etmeye çalıştık. Türkiye Cumhuriyeti Kanun Bütünlüğü içerisinde...

daha fazla bilgi edinin