İş Hukuku Bilgileri

İş Hukuku Bilgileri ile ilgili tüm detayları bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. İş Hukuku Bilgileri ve Türkiye Cumhuriyeti İş Kanunları ile ilgili detaylı içerikleri sizler için hazırladık. İş kanunundaki değişiklikler ve iş hukuku hakkında bir çok düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeleri yakından takip ediyoruz ve sitemizde sizler ile paylaşıyoruz. 

İş Davalarında Süreç

İş Davalarında Süreç

İş hukuku davası açılabilmesi için öncelikle davacı kişinin kanun önünde işçi sayılması gerekmektedir. Bir kişinin kanun önünde işçi sayılabilmesi için de süreli olmayan bir iş sözleşmesinin var olması, dava açılabilmesi için de işyerinde 30 ve üstü işçi...

daha fazla bilgi edinin
ARABULUCULUĞUN ZORUNLU OLDUĞU DAVALAR

ARABULUCULUĞUN ZORUNLU OLDUĞU DAVALAR

İş davalarında arabuluculuk süreci işletilmeden açılan davalar zaman ve maddiyat kaybına, dolayısıyla menfaatlerin zedelenmesine neden olacaktır. Mağduriyet yaşanmaması için, alanında uzman bir İstanbul iş avukatı ile iletişime geçmek yararlı olacaktır.

daha fazla bilgi edinin
İş Hukukunda Geçici İş Sözleşmesi

İş Hukukunda Geçici İş Sözleşmesi

İş hukukunda geçici iş sözleşmesi İş kanunu ile düzenlenmiştir. Her iki tarafında hakları iş hukukunda geçici iş sözleşmesi kanunu ile korunmaktadır. Yerleşik Yargıtay kararlarına göre sözleşme özgürlüğü, öğretide ve doktrinde özel hukuk alanındaki irade özerkliği...

daha fazla bilgi edinin
İş yerinde Bullying Nedir

İş yerinde Bullying Nedir

İş yerinde bullying nedir? Bullying iş yerlerinde işçiye yapılan ayrımcılık ve zorbalıklara denir. Bu kelime İngilizce kökenli bir kelimedir anlamı zorbalıktır. İş yerinde yetki ve kontrol sahibi tarafından eşdeğer pozisyonda bulunan işi yada gruplar arasında belirli...

daha fazla bilgi edinin
İş Kanununda Devir Etme Hakkı Nedir?

İş Kanununda Devir Etme Hakkı Nedir?

iş kanununda Devir etme hakkı nedir? İş hukukunda iş yeri veya başka bir malı başkasına devir etme hakkı vardır. Devir Hukuki kavram olarak; Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem olarak...

daha fazla bilgi edinin
İş Kanunlarında Gazeteci Hakları

İş Kanunlarında Gazeteci Hakları

İş kanunlarında gazeteci hakları nedir?  İş kanunları içerisinde Gazeteciler ve basın mensupları ile ilgili olarak kavram tanımları yapılmıştır. İş Hukuku yasa bütünlüğü içerisinde bu tanımı yapılan kavram için ilgili yasaların çerçevesinde aşağıdaki gibi kapsamları...

daha fazla bilgi edinin
Gece Çalışma Mesai ve Ücretleri 2020

Gece Çalışma Mesai ve Ücretleri 2020

Gece çalışma mesai ve ücretleri hakkında detaylı bilgileri iş kanunu ve çalışma yasası düzenlemiştir. Gece çalışma saatleri ve mesai saatleri gibi konularda işçi haklarını korumaktadır. Hem işverenin çalışma saatlerine uyması gerekmesi hem de işçinin uyması...

daha fazla bilgi edinin
İş Kanunu Kapsamı

İş Kanunu Kapsamı

İş kanunu kapsamı; Yasalarımızda ifade edilen iş kanunları sayıca birden fazladır. Genel olarak iş kanunu kapsamı aşağıdaki gibidir. Hukuk büromuz iş kanunu kapsamında tüm hukuki süreçlerde hem danışmanlık hem de avukatlık hizmeti sağlamaktadır. İhtiyacınız olduğunda...

daha fazla bilgi edinin
Deniz ve Hava Taşıma İşçileri Hakları

Deniz ve Hava Taşıma İşçileri Hakları

Deniz ve hava taşıma işçileri hakları yasa ve kanunlarda ayrıca bir kanun ile düzenleme görülmemektedir. Fakat 854 sayılı deniz iş kanunu hükümleri deniz işlerinde çalışanlar için uygulanır. İş kanunlarımızda havacılık yeni bir alan olduğu için hava taşıma işlerinde...

daha fazla bilgi edinin
Hangi Koşullar Altında İş Bırakılır

Hangi Koşullar Altında İş Bırakılır

Hangi koşullar altında iş bırakılır. İşçinin iş yerinde maruz kalabileceği ve haklı olarak işi bırakması bazı koşullar altında gerçekleşebilir. İşçinin karşılaşacağı haklı fesih nedenleri nelerdir? İşçiye yönelik hukuki karşılığı olan davranışlar nelerdir? Bu durumda...

daha fazla bilgi edinin
İş Kazasında İşverene Açılacak Davalar

İş Kazasında İşverene Açılacak Davalar

İş kazasında işverene açılacak davalar  ve bu dava Türleri genellikle tazminat davalarıdır. Kazanın boyutu, mağduriyetin boyutu kazanın şekli özellikleri maddi ve manevi tazminat miktarlarını etkileyen kritik noktalardır. İş kanunları bünyesinde süreçlerin yürütüldüğü...

daha fazla bilgi edinin
Yasa Ve Kanunlarda İşçi Nedir?

Yasa Ve Kanunlarda İşçi Nedir?

Yasa ve kanunlarda işçi nedir? İşçinin iş hukukunda genel kavramı ve işçinin genel hakları nedir?. Türkiye Cumhuriyeti yasalarında işçiye verilen isimlendirme, ismin tanımlaması, hakları, sınırları, ve yasalarda işçi kavramının açıklaması hakkında yazımızı siz...

daha fazla bilgi edinin
2020’de Çalışan Kadınların Hakları Nedir?

2020’de Çalışan Kadınların Hakları Nedir?

Çalışan kadınların hakları yasalar ve kanunlar ile belirlemiş olup kadınları iş hukuku çerçevesinde kadınların haklarını korumaktadır. iş kanununda kadınların haklarını iyi bilmeleri gerekir. Çünkü çalışan çoğu kadın bu haklarından mahrum kalmaktadır. Bir iş yerinde...

daha fazla bilgi edinin
Yurt dışındaki işçilerin askerlik ertelemesi

Yurt dışındaki işçilerin askerlik ertelemesi

Yurt Dışındaki işçilerin askerlik erteleme durumuna ilişkin son değişiklikler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 25.08.2015 tarihinde; "Yurt dışında çalışan Türk işçilerin askerlik durumu" ile ilgili belirsizliği ortadan kaldıracak olan erteleme yönetmeliğini son...

daha fazla bilgi edinin
Mobbinge maruz kalan işçinin hakları

Mobbinge maruz kalan işçinin hakları

Mobbinge maruz kalan işçinin hakları Türkiye iş hukukunda yasal düzenlemeler ile korunmaktadır. Günümüzde iş yerinde çalışan işçilerin maruz kalabileceği durumlardan dolayı işi bırakma hakkı vardır. Türkiye iş hukuku kanunlar tarafından işçinin korunması...

daha fazla bilgi edinin
İşverenin İşçiye Eşit Davranma Borcu

İşverenin İşçiye Eşit Davranma Borcu

İşverenin işçiye eşit davranma borcu Türkiye iş kanununda yasalar ve kanunlar ile belirtilmiştir. Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, İş Hukuku bakımından işverene, iş yerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı...

daha fazla bilgi edinin
Çalışanın Deneme Süresi

Çalışanın Deneme Süresi

Deneme süresi, hizmet sözleşmesine konulacak bir hükümle, işçinin çalışma şartlarını görmesi, sözleşme ile üstlenilen işin somut duruma uygunluğu ve işi yapabilme becerisini anlaması, işverenin ise işçinin sözleşme ile üstlendiği işi yapabilme yeteneğini ve verimini...

daha fazla bilgi edinin
Takım Sözleşmesi

Takım Sözleşmesi

Türkiye iş kanununda takım sözleşmesi olup şirketler hukuku ve iş hukukunda yasalar ve kanunlar ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre kişi veya kurumların takım sözleşmesinden kaynaklanan hakları korunmaktadır. İş Kanununda Takım Sözleşmesi İş Kanununun 16....

daha fazla bilgi edinin
Mevsimlik İş Sözleşmesi Nedir?

Mevsimlik İş Sözleşmesi Nedir?

Mevsimlik iş sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti yasa ve kanunlar çerçevesinde düzenlenmiş ve iki tarafında hakları korunmaktadır. Yerleşik Yargıtay kararlarına göre, çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte...

daha fazla bilgi edinin
İş mahkemesinde dosya masrafları

İş mahkemesinde dosya masrafları

İş mahkemesinde dosya masrafları nedir? İşçi işveren ile iş sözleşmesini haklı olarak sonlandırması durumunda veya işverenin işçi ile aralarındaki iş ve borç alacak ilişkisini haksız olarak sonlandırması durumunda işçinin hukuk sistemi içerisinde haklarını aramak için...

daha fazla bilgi edinin
İşe iade davaları

İşe iade davaları

İşe iade davaları günümüzde iş mahkemelerinde sık rastlanmaktadır. İşveren işçinin haberi olmadan işten çıkarması durumunda veya işverenin işçi ile arasındaki sözleşmeyi fesh etmesi durumunda işçinin hakkı olan işe iade davası açabilmektedir. İşe iade davası nedir?...

daha fazla bilgi edinin
İş Kazası Davasında Yetkili Mahkeme

İş Kazası Davasında Yetkili Mahkeme

İş kazası davası ve yetkili mahkemeleri iş kazalarına ve bu kazaların sebeplerini araştırmaktadır. Bu araştırma sonucunda eğer iş yeri gerekli tedbiri almamış ise iş yerine büyük bir tazminata mahkum eder. İş kazası nihai sonuçları olan ve bir işletmede istenmeyen...

daha fazla bilgi edinin
İş Kanununda Süreli İş sözleşmesi Nedir?

İş Kanununda Süreli İş sözleşmesi Nedir?

İş kanununda süreli iş sözleşmesi iş hukukunda kanunlar ve yasalar ile düzenlenmiş olup her iki tarafında haklarını korumaktadır. İş sözleşmesi işçilerin ve iş verenlerin arasında imzalanan bir akittir. Bu akide göre her iki tarafında sözleşme ile hakları...

daha fazla bilgi edinin
İş kanununda gazetecilerin kapsamı

İş kanununda gazetecilerin kapsamı

İş Kanununda gazetecilerin kapsamı yasalar ile belirlenmiştir. Buna göre gazetecilerin kapsamı ve gazetecilik yapanların kapsam alanlarını görebilirsiniz. İş hukuku ve iş kanunlarında madde ve yasalar ile belirtilmiştir. İş Kanununda Gazetecilerin kapsamı İş kanunda...

daha fazla bilgi edinin
Yeni iş kanununda çalışan öğrencinin hakları

Yeni iş kanununda çalışan öğrencinin hakları

Çalışan öğrencinin hakları yeni iş kanunları içerisinde kamu kurumunda çalışan usta öğreticiler kavram olarak tanımlanmıştır. Yasalar çerçevesinde kapsamı ve durumları belirlenmiştir. Bir çeşit sözleşmeli personel olma özellikleri ve Kamu kuruluşu ifadesi ile Devlet...

daha fazla bilgi edinin
Yeni İş Kanununda Kapıcı Hakları Nedir?

Yeni İş Kanununda Kapıcı Hakları Nedir?

Yeni İş Kanununda Kapıcı Hakları Nedir? ve Nasıl Kapıcı haklarından yararlanılır? İş kanunları içerisinde Konut Kapıcıları tanımlanan ve kapsamı yasalar çerçevesinde belirlenen bir kavramdır. Kapıcılık hizmetleri, diğer işlere göre bir farklılık gösterir. Bu nedenle...

daha fazla bilgi edinin
İş Kanununda Memur Tanımı ve Kapsamı

İş Kanununda Memur Tanımı ve Kapsamı

İş kanununda memur tanımı olan bir kavramdır. Memur kavramı ve kapsamı iş kanununda ve yasalarımızda aşağıdaki gibi yer almaktadır. Ayrıca bir önceki yazımız olan sözleşmeli personel kavramı ile iç içe geçen bir konu olduğu için birlikte değerlendirilmesi...

daha fazla bilgi edinin
İş Kanununda Kapsam Dışı Personel Nedir?

İş Kanununda Kapsam Dışı Personel Nedir?

İş kanununda kapsam dışı personel kavramı iş kanunları içerisinde tanımı yapılan ve kapsamı belirlenmiş bir kavramdır. 4857 sayılı iş kanunun hükümlerinde belirlenmiştir. Kapsam dışı personelin hakları bu kanun ile korunmaktadır. İş Kanununda kapsam dışı personel...

daha fazla bilgi edinin
İş Hukukunda Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri

İş Hukukunda Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri

İş hukukunda şirket yönetim kurulu üyeleri, iş kanunu kapsamında düzenlenmiştir. "İş kanunları" Kapsamında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Müdürleri; kavram olarak tanımlanmış ve kapsamı yasalar ile belirlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanununun 1. maddesinin ikinci...

daha fazla bilgi edinin
Yeni İş Kanununda Evde Çalışan İşçi Hakları

Yeni İş Kanununda Evde Çalışan İşçi Hakları

Evde çalışan işçi hakları iş kanununda yasalar ve kanunlar ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler ile evde çalışan işçi hakları korunmuş olmaktadır. Evlerde çalışanlarında haklarını iş hukuku ve iş kanunları korumaktadır. Yeni iş hukuku ile ülkemiz işçilerin haklarını en...

daha fazla bilgi edinin
İş kanunlarında tarım işçileri kavramı

İş kanunlarında tarım işçileri kavramı

Türkiye çalışma ve iş kanunlarında tarım işçileri kavramı vardır. Tarım işçileri  yasalar ve kanunlar ile koruma altına alınmış olup usulsüzlük ve haksızlıklar ile karşılaştıklarında iş mahkemelerine ilgili kanunlar kapsamında başvurabilirler. Böylece haklarını...

daha fazla bilgi edinin
İş kanunlarında esnaf kavramı

İş kanunlarında esnaf kavramı

İş kanunlarında esnaf yani küçük iş yerinin hakları kanunlar ve yasalar ile düzenlenmiştir. Yasalarımızda esnaf tarifi yapılan ve 507 sayılı esnaf ve sanatkarlar kanunu ile kapsamı ve sınırları belirlenen bir kavramdır. Belirli bir kapsam dahilinde olan esnaflara iş...

daha fazla bilgi edinin
Kamu Yöneticilerine Darbe Yasası

Kamu Yöneticilerine Darbe Yasası

Kamu yöneticilerine darbe gibi bir yasa daha torba yasası ile resmen kanunlaştı. Torba yasa tasarısında yer alan 100. madde dün akşam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu yöneticilerine Darbe anlamını taşıyan bu yasanın itiraz görmeden kabul görmesi Hukuk adına...

daha fazla bilgi edinin
İşçinin izin ücreti nedir?

İşçinin izin ücreti nedir?

İşçinin izin ücreti çalışmadığı ve izinli olduğu zamanlarda resmi olarak aldığı ücrete denir. Peki işçi her zaman izin ücreti alabilir mi? Bu konu işçinin işveren ile anlaşmasına bağlıdır. Sözleşmeli olarak çalışıyor ise sözleşmesinde belirtilmiş ise tabiki alır. İzin...

daha fazla bilgi edinin
Çocuk işçi çalıştırma yasalarda nasıldır?

Çocuk işçi çalıştırma yasalarda nasıldır?

Çocuk işçi çalıştırma ülkemizde yasalar ve kanunlar ile belirlenmiştir. İş hukukunda iş yasasına göre 15 yaşında küçük bireylerin çalışması ve çalıştırılması yasaklanmıştır.  İş yasasına göre 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılmaları yasaklamıştır. Yasaya göre...

daha fazla bilgi edinin
İş yerinde dinlenme süreleri

İş yerinde dinlenme süreleri

İş yerinde dinlenme süreleri iş hukukunda kanunlar çerçevesinde düzenlenmiştir. İşverenin bu sürelere uyması zorunludur. Çalışanlarında iş yerinde dinlenme sürelerine uyması zorunlu haldedir. Aşağıda belirtilen sürelerde iş yerinde dinlenebilirler. Böylece her iki...

daha fazla bilgi edinin
İş yerinde işçinin fazla çalışma süreleri

İş yerinde işçinin fazla çalışma süreleri

İşçinin fazla çalışma süreleri Türk iş kanununda yasalar ve kanunlar ile belirlenmiştir. İşçinin iş yerinde çalışma süresi iş kanunlarında belirlenmiştir. Fazla çalışma yani mesai saati de iş hukukunda belirlenmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu konuda işçinin...

daha fazla bilgi edinin
İşçinin çalışma süresi nedir?

İşçinin çalışma süresi nedir?

İşçinin çalışma süresi eski ve Yeni yasada işçinin özel bir anlaşma ve sözleşme ile belirtilse bile sınırları belli olan çalışma süreleri yasalarda aşağıdaki gibi yer almıştır. Bu süreler işveren tarafından veya sözleşmeler ile değiştirilemez. Aksi durumun hukuki...

daha fazla bilgi edinin
İş yasasına göre ücret nedir?

İş yasasına göre ücret nedir?

İş yasasına göre ücret nedir?. İş Yasasının 26. maddesi ve ücretin kanunlarımızdaki karşılığı  "Genel anlamda ücret, bir işçiye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı kapsar" diyerek tanımlamıştır. Öte yandan ise...

daha fazla bilgi edinin
İş Kanununda Taşeronluk Nedir?

İş Kanununda Taşeronluk Nedir?

İş kanunda taşeronluk nedir? Türkiye iş kanununda taşeronluk ihale veya direkt olarak ile bir iş bir firma veya kurumdan alan şirket aldığı bu işi kanunlara göre başka bir firmaya para karşılığında yaptırmasına denilebilir. Taşeronluğun iş hukukunda karşılığı iş gücü...

daha fazla bilgi edinin
Yasa ve Kanunlarda “Alt işveren” Kavramı

Yasa ve Kanunlarda “Alt işveren” Kavramı

Türk iş Hukukunda Alt işveren tanımlanmıştır. Diğer işveren olarak kısaca özetlenebilsede yerleşik yargıtay kararlarında bulunan daha geniş tanımı yazının devamında ilgili başlık altında okuyabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kanun Bütünlüğü İçerisinde “Alt işveren”...

daha fazla bilgi edinin
Yasa ve Mevzuatta Devir Kavramı

Yasa ve Mevzuatta Devir Kavramı

Yasa ve Mevzuatta Devir Kavramı belirlenmiştir. Buna göre Devir Hukuki kavram olarak; Bir hakkın, bir hukuki çıkarın ya da bir nesnenin bir kimseden bir başka kimseye geçmesini sağlayan işlem olarak tanımlanmaktadır. Buna göre iş hukukunu ilgilendiren iki kavram...

daha fazla bilgi edinin
İş Yasası ve Diğer Mevzuatta İşyeri Kavramı

İş Yasası ve Diğer Mevzuatta İşyeri Kavramı

İş yasası ve diğer mevzuatımızda işyeri kavramı açıkça belirtilmiş olup işyerinin hakları korunmaktadır. Nasıl ki işçilerin hakları var ise iş yerinin de hakları vardır ve yasalar ile korunmaktadır. İş ve iş yeri insanlık tarihi kadar eski olsa da kanunlarda zaman...

daha fazla bilgi edinin
İşveren Vekili

İşveren Vekili

Büyük Ölçekli işletmelerde Çalışan sayısının yüksek olması işverenin her çalışan ile kişisel ilişki kurmasını engellemektedir. Bu nedenle işin devamı için işletme içerisinde görev, yetki ve sorumluluk paylaştırılarak işveren tarafından donatılan yetkiler ile işveren adına karar alma yetkisine sahip işveren sayılmayan ama yetki ve sorumlulukları itibari ile işveren yetkisinde olan görevleri yerine getiren kişidir.

daha fazla bilgi edinin
Yasalarımıza Göre İşveren

Yasalarımıza Göre İşveren

Yasa ve kanunlarda işveren kavramı kanunlar ile işverenin ve işçinin haklarını korumak için düzenlenmiştir. İşveren; işçiyi iş sözleşmesine göre ve ücret karşılığında çalıştıran ve işçiye emir ve talimat verme yetkisi bulunan gerçek veya tüzel kişidir. Türkiye...

daha fazla bilgi edinin
İş Hukuku ve Yasa Bütünlüğü

İş Hukuku ve Yasa Bütünlüğü

İş hukuku ve yasa bütünlüğü, Çalışanlar ve işverenler arasında insanlık tarihi kadar eski olan çalışma kural ve yasaları hukuk sistemi olan her toplumda bir düzen ve yasa bütünü içerisine alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları da bu konuda Yapılan Uluslararası...

daha fazla bilgi edinin
Open chat