Millet Caddesi İmam Mesut Sokak Mesut Apt. No:1 / 5 Fatih /  İstanbul

İş Mahkemesi Avukatı

Anasayfa » İş Mahkemesi Avukatı

İş Mahkemesi

İş davalarının tüm süreçlerinin devam ettiği ve görüldüğü yer iş mahkemeleridir. İş mahkemeleri iş hukuku kanun bütünlüğü içerisinde iş hukuku konuları ile ilgili yetkili mahkemelerdir.

İş mahkemelerine yapılan bir iş davası ile ilgili olarak başvuru yapılan mahkeme belli bazı işlemleri kendiliğinden yapar. Bu yapılacak işler için re’sen gözetmek zorunda olduğu ve Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu ile belirtilen noktalardır.

Kabaca bunlar şu şekilde ifade edilebilir.

Yetkili mahkemenin kim olduğunun tespiti,
Suç unsurunun olup olmadığının tespiti, davacının delilleri ve başvuru dilekçesinin geçerliliği
Hak düşürücü sürenin tespit edilmesi için delillerin incelenmesi
Davanın davacının başvuru dilekçesindeki ifadelerinin hukuki karşılığının olup olmadığının incelenmesi

olarak sıralayabiliriz.

Bu inceleme belli bir süre almaktadır ve buna mahkeme öncesi ön hazırlık süresi denmektedir. Ortada çok belirgin bir şekilde suç teşkil edebilecek durum veya gecikme ile yaşanacak mağduriyet büyük önem arz ediyorsa mahkeme hemen önlem ve tedbirler almak zorundadır buda başvuru dilekçesi ile birlikte hemen yapılan işlemlerdir.

Bunlara basit ve anlaşılır bir örnek vermek gerekir ise; ölümlü bir kazanın iş yerinde ihmal veya tahmin edilemeyen bir şekilde varlık bulması sebebi ile işveren mal varlığına tedbir kararı koyabilir. İşveren kusuru ve ihmali tespit edilirse kolluk kuvvetleri ile işverenin tutuklu yargılanması prosedürünü ilgili diğer mahkemeler ve savcılık kanalı üzerinden isteyebilir.

İş mahkemesinin başvuru dilekçesi ile birlikte işleyen bu süreç elzem bir durum yok ise; yani basit tabir edilen suçlar kapsamında ise – örneğin işçinin alacak haklarının gasp edildiğini iddia etmesi gibi – işçi ile işveren arasında olası bir uzlaşma zemininin varlık bulması durumuna fırsat vermek için birkaç ay sürebilecek bir ön soruşturma sürecine karşılık gelebilir.

İş mahkemesinin bu tutumu diğer hukuk sistemine sahip ülkelerdeki mantık ile benzerlik gösterir. İş mahkemelerinin kanun bütünlüğü iş hukuku ve iş kanunları olduğu içi bu sistemin ilişkide olduğu diğer hukuk sistemleri arasında uluslar arası anlaşmalar da mevcuttur. Bu anlaşmaların yapıldığı ülkeler de de benzer bir anlayış mevcuttur.

“İş mahkemesi avukatı” nasıl olmalıdır?

Daha önce belirttiğimiz gibi eğer hatırlarsak her iş davasının bir diğer iş davasından farklı olduğu belirtilmişti. Bu nedenle iş mahkemesi avukatı her davanın farklı bir dava olduğunun bilincinde olan, vekili olduğu tarafın haklarının koruyucusu ve gözeticisi sıfatını ve görevini üzerinde taşıyan avukatlık yetkisine sahip avukatlık mesleği mensubudur.

İş mahkemesi avukatının taraflar açısından davranış şekli nasıl olmalıdır?

İş mahkemesi avukatı davacı olan taraf vekili ise ve davacı taraf işçi ve ya işveren olabileceğine göre her iki durumda da birçok seçenek çıkmaktadır.

Örnek vermek gerekirse; İş mahkemesi avukatı işveren vekili ise ve dava sürecinde müdahil olması ile dava öncesinde işletme içerisinde belirli bazı tedbir ve önlemlerin alınması sürecini yönetmiş ise davranış şeklini belirleyen şey olayın yani mağduriyetin şeklidir. İşçi de mağdur olmuş olabilir İşveren de işçi tarafından mağdur edilmiş olabilir. İş mahkemesi avukatının davranış şekli farklılık gösterecektir.

Ortak olan tek davranış şekli vardır. İş mahkemesi diğer tüm mahkemelere göre ilgili kanun maddelerinin diğerlerine göre biraz farklı olduğu bir kanun bütününü icra eder. Bu işçi lehine karar alınması yönünde taraf tutan kanun bütününe sahip olması aleni bir şekilde yasa da yer etmiştir. Yani her iki tarafın iddialarının iddia durumunda kalması durumu dışında sonuç her zaman işçi lehine olacak şekilde cereyan eder.

Bunu şu şekilde açıkça ifade etmek yasada da belirtildiği için tarafımızdan bir sakınca teşkil etmemektedir. Kısaca işçinin mağdur olduğu durumlarda işçi çoğu zaman / her zaman haklıdır.

Yazımızın başında mahkemenin görevleri arasında hak düşürücü sürenin kontrol edildiğin belirtmiştik. Bu hak düşürücü süre ile ilgili olarak işçinin en büyük dezavantajı budur. Bu nedenle iş mahkemesi avukatı işveren vekili ise ve işçinin hak düşürücü süre boyunca işveren tarafından ılımlı yaklaşımları nedeni ile sürenin geçmesini ve bu süre içerisinde işçinin hakları ile ilgili küçük ödemeler ile işçinin bir dava açma düşüncesinin oluşmasını engelleyebilir. Bu nedenle işçinin haklarının işçi avukatı tarafından korunmasının ve alınmasının önündeki en büyük engel budur.

İşçi ile işveren arasında varlık bulan uyuşmazlıklarda her ne kadar yasalar tarafını açıkça işçiden yana belli etse bile işçinin haklarının korunmasının önündeki en büyük engel yine işçinin kendisidir. İş mahkemesi avukatının işçi vekili olması durumunda işçiden kaynaklanan sebepler neticesinde sonuç alamaması durumları da sayıca az değildir.

İş mahkemeleri neden işçi tarafını tutar?

Toplumun ekonomik tabakalarında işveren konumunda olan işletmelerin varlıklarının kârlılık üzerine yapılandırmaları nedeni ile işçilerin zaman zaman haksız uygulamalara maruz kalması her an ortaya çıkabilir. İşçi işveren karşısında daha güçsüzdür. Bu nedenle her ülkede işçi sınıfı için sendika kavramının karşılığı muhakkak vardır. İşçilerin tamamının sendikalı olması beklenmediği için sendikasız işçilerin daha zor ve ağır şartlar altında çalıştığı bir gerçektir. Bu durumu her ne kadar kabullenen işçilerin sayısı fazla olsa da zor ve ağır şartlarda çalışan işçilerin daha büyük haksızlıklar ile karşılaşmasına yasalar göz yummamaktadır.

Ayrıca hukuk sistemlerinin tarihçesine bakıldığında toplumun genelini teşkil eden işçi sınıfının haklarının gözetilmemesi durumu karşısında kayıtsız kalan toplumların tamamı gerek rejim değişikliğine yol açan kitlesel hareketlere maruz kalmışlar yada yönetim tamamen değişmesi durumu ile karşı karşıya kalmışlardır. Ezilen insanın da bir yere kadar sabredeceği aşikardır.

İş mahkemesi avukatının işçi vekili olmayı tercih etmesinde bunun etkisi var mıdır?

Evet, vardır. İnsani olarak topluma karşı avukatın da o toplumun bir parçası olması sebebi ile buna izin vermemesi düşüncesi mevcuttur. Her iş davası sonucunda bir işçinin mağdur olması toplumda yara açmaktadır. Bunun sayıca fazlalığı toplumda derin yaraların açılabileceği yönündeki doktrin ve felsefenin sonucu olarak işçinin haklarının mağduriyetinin engellenmesi konusunda avukatlar da taraflarını bizim gibi bu yönde seçerler.

Bu şu anlama gelmez. İşçi tarafından mağdur olan bir başka işçi de olabilir, işveren de olabilir. Bu gibi durumlarda ise suçun varlık bulması suçlunun yada sorumlunun bunu bedelini ödemesini gerektirir. Bunun işçi olması bir şeyi değiştirmez.

İş mahkemelerinde görülen davalar mağduriyetin varlık bulması durumunda bir sorumlu aramak üzerine kuruludur. Bu sorumlu yasalarda açıkça tanımlanan Kısmi sorumluluk ilkesi nedeni ile her zaman ama her zaman işveren aleyhine davanın seyretmesini sağlar.

Bu nedenle işletmeler büyüdükçe iş hukuku konusunda uzman avukatlar yardımı ile olası ve potansiyel mağduriyetleri gerek çalışanların diğer çalışanlar üzerinde oluşturabileceği potansiyel mağduriyetleri de içine alan bir şekilde işyeri kuralları ve işçi ile işveren arasındaki sözleşmeleri hazırlarlar. Bu konuda kayıtsız kalan işletmelerin bir iş davasında sonucu yıkım olabilecek kararlar ile karşılaşması ihtimali büyüktür.

Ziyaretçi Yorumları - 83 Yorum
 1. Ege ilker dedi ki:

  Merhaba benim şuan çalıştığım özel firmada 2 yıldır calışmaktayım sıkıntım şu bir yılda 270 saatlik fazla mesai aşılıyor ama şöyle bir durumum var ocak ayında 50 subatta 60 martta 40 nisaanda 120 mayıs60 haziran 0 temmuz 20 Ağustos 50 eylül ayında şuan fazla mesaiden dolayı insancıl şekilde tartıştığım için mesaiye az bırakmaya başladılar ancak ben bu konudan dava acıp haklı fesh yapmak istiyorum acaba bu yılki şuana kadar mesailerim haklı feshi kazanmama yetermidir fazla mesailerin parasını alıyorum para yatmama gibi bir sıkıntım yok ancak cok fazla çalıştırıldığım için ve işim ağır olduğu için gözlerimde sıkıntıya girmekte artık mesleğim kaynakcılık

 2. Sadık dedi ki:

  Merhaba Kemal Bey,
  2 yıldır 33/a lı bir araştırma görevlisiyim. Bölüm başkanı ve rektör görev uzatımına olumsuz verdi. 2 Mayıs 2019’da ilişiğim kesilecek. Haftaya ilişik kesme işlemlerine başlayacağım.
  Şu ana kadar bir disiplin cezası almadım. Uzatılmama gerekçesinin ne olduğunu bilmiyorum.Bölüm başkanının akademik anlamda beni yetersiz bulduğu, ders, sınav programlarını hazırlayamadığımı öne sürmesi,mesai saatlerinde beni çarşıda gördüğünü idda etmesi gibi gerekçeler kulağıma gelenler arasında. Aksine kongre ve sempozyumlara katıldım, ders programlarını ve sınav programlarını 1 ders adı ya da ders kodunun yanlış yazılması gibi hatalar dışında programı her zaman yaptım ve teslim tarihinde teslim ettim. O hatalar sonrasında zaten farkedilip düzeltildi. fakülteye haftanın 5 günü gelen biriyim. Fakültede bir imza föyü uygulaması da yok.
  İşe iade dönme durumumuz ve tazminat şansımız nedir? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Son olarak da siz böylesi davalarla ilgileniyor musunuz?

  Sağlıklı günler dilerim.

  Sadık

 3. Sabahattin Özdemir dedi ki:

  Merhabalar. Özel bir şirkette termik santralde çalışıyorum işe giriş tarihim 31.03.2018 fakat 08.02.2019 tarihinde muhasebeye çağırırlarak ihbar bildirisi imzallatirdilar. İş sözleşmem 12.3.2019 tarihinde feshedilecektir ve 4 haftalik gunluk 2 saatlik is arama hakkimi toplu olarak 5.03.2019 ve 12.03.2019 tarihi arasinda izinli olacagim fakat bizi bu taraih zarfinda mesaili olarak calistiracaklar . Kidem tazminati vs haklarim nelerdir. Alabilir miyim

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Öncelikle Merhaba. Özel şirket ile ilgili sözleşmeli çalıştığınız için sözleşme içeriğini bilmediğimiz için size olumlu veya olumsuz bir cevap veremiyoruz. Bu yüzden lütfen ofis telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Size yardımcı olmak isteriz. Bize yazdığınız için teşekkürler.

 4. Gülcan dedi ki:

  Merhaba Kemal bey 2003 yılında tekstıl fırmhala prım doldurmaya calısıyorum bu durm

  Merhaba Kemal Bey 2003yılında tekstıl fırmasında 10 yıl calısmıstım 1 ayda 3 gun prım gösterıp sık sık gırıs ve cıkıslar yapılmıs bıkacyıl öncesı bu fırma ıflas ettı bu durumda ne yapabılırım yardımcı olursanız sevınırım

 5. Hatice dedi ki:

  Kamil bey merhabalar yaklaşık 2hafta önce iş yerime haklı fesih olarak ihtarname çektim arabulucu ile görüşmemiz oldu karşı taraf haklı fesihimi kabul etmedi mahkeme yoluna gidelim dedi haklı fesih durumum da yöneticimin sürekli aşağılayarak konuşması küçümseme tavırları gerek hırsızlıkla suçlaması iş yerinde usulsüzlükler vs.şirket çıkışımı istifa olarak göstermiş herhangi bir istifa vermedim ve şuan işsizlik ödeneği de alamıyorum istifa olarak çıkış yaptıkları için ne yapmam nasıl bir yol izlemem gerek acaba??

 6. Ahmet Can aydoğan dedi ki:

  Merhaba avukat bey
  2018 9.ayın 3 ünde işe başladım petrol de
  Çalışma şeklimiz sabah 8 akşam 8 2 vadiye şeklinde hafta tatili 1 gün yemek ve çay molamız yok bayram seyran yok
  Şimdi hiçbir şekilde bir mazeret sunulmadan işten çıkarılıyor um beni çıkartıp yerime başka bir eleman alınacak ben ne yapmalıyım fazla mesaim var mı cevap yazarsanız mutlu olurum teşekkür

 7. Fatih Korkmaz dedi ki:

  Kemal bey Merhaba
  Ben Tuzla Devlet Hastanesinde Danışma birimi ekip sorumlusu olarak çalışmaktaydım.Yönetim beni görevlendirme ile maaş birimine verdiler.Yerime geçen arkadaş muhtar adayı olduğu ekip ile ilgilenmediği için arkadaşlar bağlı bulunduğu sendikaya talepte bulunmuş sendikada bana sen geçer misin dediğinde başhekim bey uygun görürse olur dedim sendika ricada bulunmuş başhekim bey müdür beye söylemiş müdür bey de bunu duyunca ceza olarak beni kendi yerim yerine normal danışma olarak acile görevlendirme vermiş bizim kadroya geçme khk mızda şöyle bir madde var Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.
  Ben kadroya geçer iken son şirket ihalesinde görev olarak ekip sorumlusu ünvanı ve maaşı olarak geçtim.Buna göre müdüriyet görevlendirme ile baskı uygulayarak beni danışma ekip sorumlusu yerine danışma olarak görevlendirebilir mi bu konuda dava açarak bana yapılan bu haksız baskının önüne geçebilir miyim

 8. Serhat dedi ki:

  Mrb ben 3 yil yurtdisinda 7 şer aylık belirli iş sözleşmesi ile merkezi istanbul da olan fakat grup sirket yurtdışında olan firmada çalıştım kidem ve ihbar tazminat i istedim vermediler yurtdışı firması kendileri ile ilgili olmadığını belirttiler elim de gerçek fimaya ait mail ler almış oldukları uçak bileti ve yurtdışında bana almış oldukları şirket adina 11 adet sertifika var bunlar la gerçek firma arasinda organik bir bag olduğunu ispatlayabilirmiyim tsk ederim iyi calismalar

 9. Büşra dedi ki:

  Merhaba Kemal Bey
  Tıp merkezinde hasta danışmanı olarak görev yapmaktayım. Kliniğe gelen bir asker hasta bölümümde çalışmakta olduğum doktorumdan muayene için randevu talep etti ve bende randevusunu verdim birkaç gün sonra randevusuna gelip doktorumdan rapor talep etmiştir doktorumda bir günlük istirahat raporu vermiş olup hasta klinikten ayrılmıştır. Bu şahıs bir günlük raporu on bir gün yapıp askeriyesine fax göndermiş raporun geçersiz olduğu ortaya çıkınca rapor üzerindeki oynamayı şahsım adına yapıldığını ve karşılığındada bir miktar para aldığımı söyleyerek iftira atmıştır. Konuyla alakalı karakoldan çağrıldım raporun asıl nüshası (yani bizdeki bir günlük olanını savunmama ekledim) ve ifadem alındı doktorumda bana tanıklık edip bu konuyu tamamen itirazda bulunduk ama bu konu üzerine mahkeme açılmıştır. Şimdi nasıl bir yol izlemem gerekmektedir? İş yerim benim için yasal olarak avukat vermesi gerekir mi?

 10. Emel dedi ki:

  Kemal bey ben devlet bankasında çalışıyordum yanımdaki gişe görevlisi arkadaş kişisel husumetten dolayı bana iftira attı bunun üzerine müfettiş geldi ve bana 146 tl zimmet çıkardı ancak bu paralar benim hesabında değildi kasadan alınma olarak gözüktüğünü söyledi ancak iki kişi gisedeydik ve sürekli para alışverişi oluyordu aramızda onun kasasında fazla da çıksa bir iki gün sonra kasa farkı fişi kesiyorduk bu yüzden almadığımiispat edemedim müfettiş bana seni biz çıkarmayalım kendin istifa et diye baskı yaptı ve istifa ettim ise geri dönüş davası açabilir miyim 15 gün oldu istifa edeli 146 tl yi de geri odedim

 11. Kadir dedi ki:

  Merhaba iyi günler
  Ben 22 aylık çalişmakta oldugum firmada forklift operetoru olarak çalilmaktayım gecen gün firmadaki diğer forklift operoturu ile geri geri gelirken ufak çarplı çarpişma sonucu forkliftin camı kırılmış ve bunun akebinde tutanak tutulmuş tutnakta savunmma olarak yazıdıgız yazıda iş güvenliği sonuçlarını yerine getirmediğimiz için işten cıkartılmış bulunmaktayız ihbar kidem tazminatlarımızı veriyorlar fakat mahmekeme başvurmayalıl diye parayı hebamıza işten cıkartılktan 45 gün sonra yatıracaklarmış bu konu hakkında fabrikaya karşi benim kazanabileceğim başka haklarım varmı acaba ?

 12. Lutheran Hospital dedi ki:

  Bir hayatı kurtarmak için bir böbrek satmak isteyen 18 yaşından büyük ciddi böbrek vericileri arıyoruz ve her bağışçı için iyi bir teklif ve diğer tazminatlarımız var.
  Bizim sürecimiz hızlı ve güvenliğiniz garantilidir.
  Lütfen bize ulaşın iowalutheranhospital@gmail.com
  Ayrıca whatsapp +1 929 281 1248 numaralı telefondan bizi arayabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 13. Mümtaz dedi ki:

  Merhaba Kemal bey 10 yıldır aynı firmada çalışmaktayım her hangi bir olumsuz davranışım olmadı mesailere devam etmekteyim bu yıl 170 saat fazla mesaim var buna rağmen önemli işim olduğu için cumartesi mesaisine gidemedim iş veren beni tazminatsız işten çıkarmakla tehtit ediyor bir gün fazla mesaiye gelmedim diye beni tazminatsız işime son verebilirmi

 14. sema dedi ki:

  merhabalar,ben 09/11/2010 tarihinde devlet hastanesinde taşeron işçi olarak işe başladım 2016 yılında yapacağım evlilik münasebeti sebebiyle işten ayrılacağımı bildirdim fakat tazminat vermemek için kabul edilmedi bu nedenle de ben işten de ayrılamadım nikah muamelesi de yarım kalmış oldu ertelemek durumunda kaldım daha sonra kamuya memur olarak atamam yapıldı bun neden le de istifa etmek durumunda kaldım.bu durumla ilgili yardımlarınızı acilen bekliyorum,hakkım olan tazminat hakkımın verilmesini talep ediyorum.

 15. tuna dedi ki:

  mrb ogg gorevlisi ilarak 12/36 (bir calis bir of ) seklindr 12 saat calismaktayim bu sekilde mesaim cikarmi ayrica mas bodrumu alamiyorum surekli gece calisoyorum ayri 1.5 saat olan ara dinlenmemi tek nobet tuttugum ic8n kullanamiyorum bu 3 nedenden dolayi sozlesmemi hakli nedene dayanarak fes ede bilirmiyim cevabiniz ic8n tsk eder saygilarimi sunarim

 16. Huseyin dedi ki:

  Merhabe

  Biz Ozel firmada suudi arabistan Dhahran da calismaktayiz.
  firma bizi gonderirken ve sozlesmeyi yaparken sigorta hakkinda bilgi verilmedi ve suan sigortamiz yapilmamaktadir, Firma bizi Yabanci bir firma adina getirmis ve yabanci firmada baska bir firmaya (suudi firma) calisiyor gostermis. Anlayacaginiz uzere karma karisik bir olay var bunuda sadece isci sosyal haklarini vermemek icin yapilmis oyun. Staff ekibinde bazi kisilere sigorta odemesi yapiliyor.

  Saat ucreti olarak gonderildik. Ancak anlastigimiz maas uzerinden bize bayram odemeleri ve resmi tatil odemeleri yapilmadigini inceledigimizde anladik. Maasimizi bize 12 ay icerisinde bazi aylarda dusuk odeyerek bazi aylarda fazla odeyerek dengeleme yapiyorlar. yillik icmalde kazandigimiz ucret sozlesmede belirtilen maasa denk geliyor. Bayram calismalari diger resmi tatillerde ki calismalarimiz verilmiyor. Bizim sizden ricamiz sigorta konusu diger sosyal haklarimizi nasil aramamiz gerektigi konusunda bilgi vermeniz olacaktir.

  Selamlar

 17. zeynep dedi ki:

  merhaba ben daha önce yarı özel bir kurumda çalışıyordum. Maaşımız bakanlık tarafından yılda iki defa çalıştığımız Birliğe yıılık 30.000 lira olarak gönderiliyordu onlarda bize askari ücret üzerinden ödeme yapmaktaydı. 2 yıllık sözleşme yaptık ancak bakanlığın çıkardığı bir kararla çalıştığımız yere ve birçok birliğe danışmanlık verilmemedi. Henüz devam eden sözleşme sürecim vardı buna ragmen işten çıkarıldık. önce bize tazminatlarımızın verileceği söylendi sonra vazgeçildi. 2016 da dava açtık iki yıldır davamız sürüyor. yaklaşık 6 mahkeme ertelendi bir sonraki mahkemede 22 kasım 2018 de. Avukatım karşı tarafında muhabbettinin olduğu biri. mahkemememin sonuçlanmamasnının sebebi Kasıtlı olarak yapılıyor olabilir mi yoksa bu mahkemeler genel olarak böylemi? bana detaylı bir bilgi verirseniz cok sevinirim

 18. Selcuk KUBUR dedi ki:

  Kemal bey öncelikle Merhaba ,

  Bir konuda danışmak istiyorum 2 yildir çalışmış olduğum kurumda penceresiz,havasız depo tarzı hijyenik olmayan bir ortamda lavabo ile yanyana kucuk bir ofiste 7 kişi çalışıyoruz.Ve ayrıca iş sağlığı açısından hic ergonomik olmayan bir durumda bilgisayar karsısında calısmaktayım.ayrıca bahsettiğim gibi Uygun monitor bakıs acısı vesaire hic birsey ergonomik değil ve cok sağlıksız bir durum.İşimden olmamak adına 2 yıldır buna bel ağrılarıyla dayanıyorum.fakat tek taraflı olarak fesih yaparsam iş akdini haklarımı alabilir miyim? Bu konuda değerli fikirlerinize ihtiyacım var cok teşekkür ederim.

 19. Berat dedi ki:

  Mrb kemal bey ozel sektorde calisiyorum arkadasimla is yerinde tartistik sonra mesai bitiminde serviste eve gelirken evimin onunde servisten inecektim ki serviste kavga ettik darp raporu aldik ve is yerine yansidi isyeri savuma istedi birgun sonrada ucretsiz izne yolladi sorum su isten cikarirlarmi cikarirlarsa nasil bir yol izlemeliyim tesekurler simdiden

 20. Harun yıldırım dedi ki:

  İyi akşamlar Kemal bey eşim bi yerde çalışıyordu bu ay çıktı 3 yıl 4 ay çalıştı haftalık 66 saat çalışıyordu fazla mesai vermiyorlardı ama maaş bodürün de herşeyi aldı göstermişler geriye dönük fazla mesai alma imkanımız ve tazminat alma hakı var mı birde banka ya maaş asgari ücret yatıyor ama 1.200 tl maaş veriyorlar maaşı alınca biz elden 400 tl işverene veriyoruz bunları Alma hakkımız var mı işçi mahkemesine baş vursak

 21. Saliha Demir dedi ki:

  Kemal bey meraba 3 yıldır çalıştığım marketten bugün bir iftira sonucu uzaklaştırma aldım 6 günlük bir izin verdiler olayı araştırcaklarını söylediler ama benim duyumlarıma göre araştırmak yerine benim şubemi değiştirme kararı almışlar işten çıkaramadıkları için bu şekilde yıldırmaya çalışıyorlar sizce me yapmalıyım

  1. Mehmet saka dedi ki:

   Merhaba kemal bey. 25.madde 11/d bendine istinaden işten çıkarıldım çıkarılmamın bu maddeyle alakası yok sadece açıkcası benim sucum yok arkadaşımla sözlü münakaşa yaşadık kavga dövüş darp yok iş veren bizi tazminat vermemek için böyle bir kumpasa düşürdü ne yapmam gerekiyor. Benim gibi bu madde yüzünden çok magdur olan insanlar var günümüzde yardımcı olursanız sevinirim.

   1. Kemal Kaya dedi ki:

    Öncelikle merhaba ve geçmiş olsun diyelim. Bu tür olaylarda sizin savunmanız alınması gerekir. Ve bu savunma sonucunda işten çıkarılma olması gerekir. Fakat sizin durumunuzu tam olarak bilmiyorum. Bu sebeple bizimle iletişime geçmenizde yarar var. Tekrar geçmiş olsun diyorum.

 22. Dogan dedi ki:

  Meraba kemal bey ben 13 yaşında bir firmada işe başladım yaşım küçük oldugu için sigortalı yapmadılar öylece çalışmaya dvam ettm 18 yaşına geldiyimde iş kazası geçirdim beni aynı gün sigortalı yaptılar sigorta evrakları diye aynı anda çıkışımıda imzalatmışlar 3 ay sigortalı gösterip çıkmış gbi göstermişler ben o şekilde 11 yıl daha çalıştım o iş yerindn hç bir tazminat almadan ayrıldım toplamda 16 sene falan çalıştm bi kç tane avukatla görüştüm fakat bir sonuç elde edmessn dediler ben üzerine pek düşmedm ve netde dolaşırken sizin yazılarnızı okudum sizdn bi fikir almak istedm asistanınzla telfonda görüştum

 23. samet dedi ki:

  Ozel guvenlik olarak calismaktayim 18 aydir.bazi sorularimiz var cevaplarsaniz cok memnun oluruz.
  1.maaslarimizi 2016 ocak ayinda 100 lora zam yaparak obur ay tekrar dusurduler.
  2.mesai lerimiz gece calistigimiz halde gunduz olarak gosteriliyor ve mesai paralari eksik yatiyir.
  3.yol yemk agi ve yardimlar var dediler hicbiri mevcut degil.
  4.maas bodrosunu 18 aydir vermiyirlar .
  5.12 saat calisiyruz mesai ye geldigimiz zaman 11 saat olarak gosteriyolar.
  6.gece ve gunduz hic dinlenme molasi yok.
  7.maaslarimiz 45 gun icerde bekliyor yatirilmiyor.
  8.ve eksik yatiyor.
  9.ayda iki seferde yatiriyorlar bazen bir ayda uc seferde yatiyir para.
  10.ibraneme adi altinda kagit imzalatmak istedler.
  11.her ay bankaya yatan para miktari degisiyor.
  12.24 saat calistirdilar
  bu sorulara cvep veririseniz sevinirm.tesekkurler. birde isi birakmayi dusunuyrum nasil bir yol izlemeliyim.

 24. samet dedi ki:

  Kemel bey verdiguniz bilgiler bizim icin cok degerli ve yol gostericidir tesekkurler

 25. Halil erdoğan dedi ki:

  Kemal bey merhaba ben bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum işverenim 2015 senesi ve 2016 senesinin ilk üç ayında kanuni iznimi kullandırmamakta içeride 40 gün iznim mevcuttur personel yok grup müdürü izinleri iptal etti gerekçesiyle izine çıkamamaktayım fakat genel müdürlükteki oersoneller istedikleri vakit izine çıkmaktadır hastaneye gitmek için bile izin alamıyorum bununla ilgili tazminat ve izin paralarımı alıp işden çıkabilirmiyim ne yapmam gerekir yardımlarınızı bekliyorum telekkürler

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Halil bey;
   içinde bulunduğunuz durum itibari ile yapılabilecek çok şey var. fakat sanırım yoğun çalışmanız sebebi ile çevrenizdeki bir avukata görüşmeye bile gidemiyorsunuz. Bu gün işçilik haklarınızın karşılığı olan işçilik alacaklarınızı talep etmek için yasal koşullar anlattıklarınıza bakara doğduğu söylenebilir. Bu ancak istem yapılması sureti ile hukuki bir mücadele ile yada işveren ile anlaşarak elde edilebilecek maddi sonuçlu bir olaydır. Bu nedenle tercih sizindir. Her iki seçeneğin birbirine göre farklı etkisi ve sonucu olur. Bizim tavsiyemiz her iki durumun sonucunu değerlendirmeniz olacaktır. İşvereninizi siz tanıyorsunuz.

 26. Kubilay dedi ki:

  Merhaba kemal bey

  3 yildir avm de kurumsal bir ayakkabi firmasinda calisiyorum kordinatörüm bana magazada yasanan bir husumette olayi anlatmami isterken dogrucu oldugunu hissetmessem burdaki isindende burdan sonraki isindede obune engel olurum dedi dogrulari kobusmama ramen bana inanmadi ve terfi edilmesi gerekenlerden biri olmama ramen yapmadi beni daha sonra magazamizin calisan sayisini dusurdu vardiya donmuyor dedigimizde fedakarlik yapin diyor ozel sektorde boyle oluyo diyo daha sonra kasiyer arkadasi satis danismani yapti ama bizden daha fazla maas aliyor ve ona kota magaza hedefi verilmiyor tazminatimi istedim sirketimizin boyle bir politikasi yok diyor kendin cik a getiriyor ne yapmam gerekir hakli bir yanim varmi

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   kubilay; 3 yıl çalışma sonucunda işçilik alacaklarını talep edebilme hakkın var. Fakat işyerinden ayrılmak için haklı fesih sebebi olarak sadece elinde fazla çalışma var. bunun da miktarı yani fazla çalıştığın süre ne kadar. bunun bilinmesi gerekiyor. diğer soylediklerin senin iş akdini haklı fesih nedeni haline gelebilmesi için sana başka ne tür baskıların yapıldığını değerlendirmek gerekiyor. İşveren her işçiya farklı görev, çalışma şartları, maaş verme özerkliğine sahip. aynı iş yapılması durumunda ise senin bu kişi ile aynı işi yapıyorum u ispatlaman gerekir. buda anlattıklarına göre ispatı zor. Kayırıldığını iddia ettiğin kasiyer arkadaşın görev ve sorumluluklarının farklı olduğunu işveren iddia etmesi durumunda ispat yükü senindir.

   1. Kubilay dedi ki:

    Kemal bey fazla çalışmada shiftte normalde 45 saat olması gerekirken 48 50 55 oldugu bile oldu onun dışında ilk zamanlar ne kadar calisirsak calisalim bizi 45 saat calisiyor gösteriyolardı son bir yildir ne çalisiyosak yaziliyor son 3 4 aydır personel eksikliginden 48 50 saat den aşşagiya yok haftalik çalismam en son hesapladigimda 40 45 saat fazla çalismam var

    1. Kemal Kaya dedi ki:

     Kubilay bey; çok güzel yazmışsınız ama sanırım sorunuzu yazdığınız bölüm silinmiş. Bizden bir avukat olarak ne istediğinizi de bildirmenizi rica ediyorum. Haftalık çalışma saatinizin bu kadar fazla olması bir çok şey için size belirli bazı hak ve olanaklar sağlar. Bize acaba hangisiniz soruyorsunuz.

 27. ayakkabı dedi ki:

  merhaba

  3 yıldır çalıştığım kurumsal bir ayakkabı perakende satış firmasındayım avm de çalışmaktayım öncelikle kordinatör değişikliği ile başladı sorunlarım yeni gelen kordinatör bir kasiyerimizin işten çıkması olayında müdürle olan tartısmasına sadece ben sahit olduğum için benimle görüşmek istedi görüşme sırasında bana kullandığı kelimeler eğer benle yalan konuşursan senin buradaki iş hayatını etkilerim burdan cıkarsan baska yerdeki iş hayatınıda etkilerim oldu (müdürü sevmiyormuş ) bende müdürde bi kusur göremediğim için normal herseyi anlattım begenmedi beni yolladı daha sonra asgari ücrete gelen zamla yeni kasiyer sabit 1100 biz 950 dik zamdan sonra bizim 1300 oldu kasiyeri tüm hakları korunarak görev değişikliği yaparak satış danısmanı yaptı bizle aynı seviye ye yani ama onun maaşı 1600 tl bizim 1300 tl sabit bunu ben adaletsiz buldum bu suçmudur aynı zamanda o kıza mağaza hedefinden pay da verdirmiyor kotası yok biz 2 kiişi yapmaya çalışıyoruz ayrıca mağazada toplamda 5 kişiyken 4 e indirdiler vardiyamız rahat dönmüyor yemek mola haklarımız hep sıkıntılı fazla çalışıyoruz geçen bir kagıt geldi mağazaya 01012016 tarihli ama mart ayında geldi kagıtta bayramda hafta sonları resmi tatillerde kendi isteğimle calıscagım vs yazıyordu ben imzalamk istemedim ama kordintör dediiki bu prosüdür gereği imzalatılıyor imzaladık kısacası ben nasıl kdem ve ihbar tazminatımı alabilirim bilgi verirseniz sevinirim iyi çalışmlr dilerim teşekkr ederim

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Kubilay; bu mailinde biraz daha fazla detay var. İş verenin resmi tatil ve benzeri günlerde kendi isteğin ile çalışacağın konusunda imzalattığı belgenin iş kanunlarında hükmü yok. İşçi ile işveren arasında kanunların aykırı maddeleri saklı kalmak koşulu ile yasaya aykırı olamaz. hükmü mevcuttur. Bu nedenle sana istedikleri belgeyi imzalatsınlar bu belge ile hiç bir sonuç elde edemezler. Sen fazla mesailerini bir dava sürecine gitme sonucunda alırsın. işveren bu tür bir belge imzalatıyor ise sanırım işçilerine haklarını veren bir anlayıştan biraz uzak bir anlayışa sahip.

 28. burak can dedi ki:

  Kemal bey merhaba,
  çalıştığım kurumda 2012 den beri tam zamanlı personel olarak çalışıyorum. satış ve pazarlama kadrosunda kendime bağlı bir ekibi de yönetmekteyim. daha öncesinde olmayan yeni bir uygulama ile müşterilerden tahsil edilemeyen tutarları maaşlardan kesileceğine dair mailler almaya başladık, piyasalardan kaynaklanan birtakım sıkıntıları hukuk departmanımız olmasına rağmen personellerden tahsil etme yoluna gidilmekte. kaldı ki İnsan Kaynakları yönetmeliğimizde böyle bir uygulama yok, sorularım şu şekilde olacak; 1- bu uygulama bir mobing olarak gösterilebilir mi? 2- istifa yolu ile işten ayrılıp hukuk sürecini başlatılırsa hak talep edebilir mi? 3- tahsilatı olmayan satışları yönetmelik kabul edip prim ödemesini uygun görüyor fakat şuanki uygulama bu yönde değil. primler dahil içeride tutulup gerek duyulması halinde de eksik ödemeye gidiliyor.

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Burak bey;
   ikinci satırda bir iddia var. batak satışları sizden tahsil edecekleri ile ilgili mail almışsınız.
   üçüncü satırda bunu yaptıklarını söylüyorsunuz.

   bu uygulama mobbing olarak gösterilebilir. Sizin satış sonrasında iade işlemi için yetkiniz olsa bile (bu durumun hukuki bir karşılığı var- iade almanız ödeme yapmanız bu da şirketi borçlandırma yetkiniz var demek)
   tahsil sorumluluğu sizin elinizde değil. görev tanımınızda satış elemanı olduğunuz belirli ise. yani siz evkur gibi bir shop da satış elemanı, boyner gibi bir magazada satış danışmanı olabilirsiniz. bu tür görevlerde tahsilat sorumlusu hukuk departmanlarıdır ve sizde var deniliyor.
   O zaman sizden bunu kesemezler.

   Şunu yapabilirler. Satış yapıldığı anda hak ettiğiniz bir prim varsa tahsilat sorunu satıştan bir kaç ay sonra ortaya çıkacağı için o satışa ait primin sizden iadesi ve diğer prim alacaklarınızdan (işçilik alacaklarınız değil) kesilmesini isteyebilir ve bunu mahsup yaparak prim kesintisi yapabilir.

   BU uygulama mobbing olarak gösterilebilir mi. İLk durum içinde ise haklı fesih sebebi olur. Mobbing olmaz. ama buda sizin istifa sonucunda bir dava açma hakkını size verir.
   ikinci durum ise haklı fesih sebebi de olmaz. dava açarsanız eliniz boş kalabilirsiniz.

 29. Mecit dedi ki:

  İyi gunler biz 6 ay bi iş yerinde çalışdık ve 2 hafta önce ayrıldık istifa dilekcemde maaşımı alamadigimdan dolayi istifa ediyorum yazip fotokopisini aldim ve hic bir yere imza atmadim benim icerde 3bucuk milyar alacagim var bunu en kisa surede nasil alabilirim

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Mecit bey;
   İşveren bu tür durumlarda işçinin içerdeki alacağını ödeme konusunda bir girişimde bulunmaz. Bulunacak yapıda olsa idi içerde alacağınız zaten kalmazdı. BU nedenle sizin tek yapacağınız iş kanunlarına dayanarak iş hukuku kanunlarının ilgili maddelerine göre taleplerinizi dava yolu ile belirtmenizdir. En kısa süre diye bir şey yoktur. Bir iş davası en erken 7-8 aylık bir süreçte sonlanır. En uzun 2 sene sürer. Akabinde ise tahsil süresi vardır. Alacaklarınıza ulaşmanız için daha kestirme bir hukuki yol mevcut değildir.

 30. Hüseyin dedi ki:

  Merhaba iyi günler ben eski çalıltığım iş yerinden bir bucuk iki aya yakın maaşımı alamadım işkura şikayette bulundum işkurda yaptıkları görüşmede bir aylık alacağı var ödenmeyen demişler ama benim alacağım para daha fazla benim maaşım 1500 tl idi fakat ssk primlerini asgari ücretten ödediği için bankayada asgari ücreti yatırıyolar kalanını elden alıyorduk elden alırkende herhalgi biyere imza atmıyorduk ağustos maaşını bankaya yatrdı elden olanı alamadım eylül ayına herhangi bi ödeme yapmadı işten istifayıda 7 ekimde verdim istifa dilekçemi o güne kadar çalıştım ama benim sigorta çıkışımı 30 eylüle göstermiş ekim alacağım gözükmüyor işkurdan gelen tebligatta işyerinize alacaklarınız için başvurun ödenmemesinde de iş mahkemesine gidebilirsin diye yazmışlar ne yapmam gerekli şimdi ki süreçte iş yeri hala vermedi paramı vericez diyolar hep ama üzerinden 6 ay geçti bana yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   dilerseniz bireysel başvuru ile dilerseniz bir avukat yardımı ile işkur unda söylediği gibi iş kanunlarına dayanan işçilik alacaklarınız ile ilgili süreçleri başlatmalısınız. İşkur işçilik alacakları ile ilgili işçi ile işveren arasında bir girişim yetkisine sahip değildir. Elinizdeki delil ve tanıklarınız burada önem kazanız. Bu nedenle bizim önerimiz bir avukat ile yola çıkmanız. Zorunlu değilsiniz.

 31. İsmail dedi ki:

  Kemal bey ben bir gıda şirketinde satış temsilcisi olarak çalışmaktayım ve müşterilere ürün satmaktayım ayrıca müşterilere veresiye ürün de vermekteyiz (her gıda şirketinde olduğu gibi) bu müşteriler iflas ettiğinde yada dükkanı devrettiğinde işveren tutarın tamamını benim maaşımdan kesmektedir bu haklı fesih hakkımıdır işverenin kanunen böyle bir Hakkı varmıdır

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   İşveren ile yaptığınız sözleşme burada esastır. Anladığım kadarı ile siz bir gıda toptancısında kefil ve teminat vererek çalışan plasiyer (kendi aracınız yada şirket aracı ile) personelsiniz. Gıda firmaları plasiyerler ile yaptıkları sözleşmeler bir avukat tarafından hazırlanmış ise her iki tarafın kabulu ile geçerlilik kazanması gerçekleşebiliyor. BU nedenle siz de de bir kopyası bulunan sözleşmenizi bize bir kopyasını mail ile göndermeniz neticesinde size geri dönüş yapacağımızdan emin olabilirsiniz.

 32. Taha dedi ki:

  Kemal Bey Merhaba;
  Bir İşyerinde 10 Ay Boyunca Çalıştım.Haftada 50 Saat Çalıştırıldık. Haftalık 5 Saatten Toplamda 200 Saat Fazla Mesai Alacağım Olduğunu Düşünmekteyim.ÇSGB’nın ALO170 Hattını Arayarak Şikayette Bulundum Ancak Bir Sonuç Alamadım.İş Mahkemesine Yönlendirildim.İş Mahkemesine Başvurmam Dahilinde Sizce Bir Sonuç Alabilirmiyim.Teşekkürler

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Taha bey; bir dava sürecinde “sonuç alabilmek” kelimeleri ile ifade ettiğiniz kavram sanırım işçilik alacaklarımı beklentilerim doğrultusunda tahsil edebilirmiyim? Anlamındadır. Bu nedenle sitemizde sürekli olarak ifade ettiğimiz nokta ise beklentilerinizin karşılığını alabilmek için süreçleri yönetmek, ve bunun için öncelikle iyi bir analiz gerekir. elinizdeki deliller ve tanıklar ile bizimle görüşmeniz durumunda size bu konuda hukuki değerlendirmelerimizi ücretsiz olarak yaparız. Çalışma Boşanma ve İnternet Mağdurları derneği olarak biz bunun için burdayız. Fakat yazdıklarınız kadarı ile değerlendirme yapmamız mümkün değil.

 33. Murat dedi ki:

  İşyerinde hırsızlık oldu ve bu hırsızları ben yakaladim ses kaydı alarak. Sonrasında 2 ay sonra sirketim beni seni bu projeden alıyoruz başka projeye vericez diyerekten almak istedi bende haksızlık yapıyorsunuz diye çıkışta buludndum ve elimde deliller var ses kayitlari var taşeron firmadan şikayetçi olursam sonu nolur bu işin? Haksızlık yapıyorlar bana sanırım beni gönderip hırsızlığa devam edicekler:(

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Murat bey; öncelikle konuları ayıralım, iş yerinizdeki hırsızlık olayını engellemeniz farklı bir olaydır. Türk ceza kanunlarına göre işlem yapılır tabii ki de müracaat ile.. Sizin hırsızlığı engellemeniz ile sizi başka bir projeye verilmesi arasındaki ilişkiyi ispatlamanız durumunda eski projeden alınmanızı engellemek için girişimde bulunabilirsiniz. Sizi başka bir projeye sizin onayınız olmadan veremeyecekleri için yine bir başka olayla ilişki kurulmadan da eski projenize iade isteyebilirsiniz. Yazdığınız mesajdan sizin bir güvenlik görevlisi olarak bir taşeron bordro firmasından maaş alarak görev yerinizin bir başka adreste olduğu çıkarımını yapıyorum. Görev yerinizde ise görevi suistimal eden kişiler nedeni ile orada istenmediğiniz çıkarımını yapıyorum. Eğer görev yerinizden size karşı olanlar nedeni ile bir başka kişi talebi yapıldı ise muhtemelen sizin yaptığınız sözleşme nedeni ile çalıştığınız adresteki firmanın buna yasal hakkı mevcuttur. Bu nedenle sizin bir dava açmanız kolay fakat bundan netice elde etmenizin zor olduğunu düşünüyorum. Tabiki de yazdıklarınız o kadar kısıtlı bilgi içeriyor ki sadece çıkarımlarım nedeni ile bunu söyleyebiliyorum.

 34. özden dedi ki:

  İş mahkemesinde işçinin lehine sonuçlanan davalarda mahkeme kararı nasıl uygulanır

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   BU soruya sizi tatmin etmeyeceğini bilmeme rağmen cevap vermek istiyorum.
   Bu soruya cevap vermek için Mahkeme kararını ve içeriğini bilmek gerekir. İşçinin lehine sonuçlanması anladığım kadarı ile bir tazminata hükmetti gibi anlaşılmasını istiyorsunuz ama lehine olmasına rağmen ortada bir tazminat olmayabiliyor. Biz cevabı tazminata hükmedildi şeklinde yorumlayarak icra takibi başlatmalısınız yani alacaklarınızın tahsili cihetine gitmelisiniz. İşveren ne kadar geç ödeme yaparsa o kadar kendisi için iyi olduğunu düşünecek ve ödemeyi olabildiğince geciktirecektir.

 35. Uğur dedi ki:

  Kemal bey ben anakarada bir halk otobüsü dürağında çalışıyorum ve 15 yıldır sigortam yapılmadı bende ihtar çekip işi bıraktım ve dava açtım ama burda işler biraz karışık otobüs durağında toplam 12 araç ve 22 araç sahibi ve 4 şirket adına kayıtlı araç ve bunlar beni deynekçi tabiri ile görüyor ama ben deynekçi değilim durağın ve araçların ön muhasebesi ve araçlarda bulunan gprs araç takip ve raporla ma sistemi yönetici kullanıcısıyım. Günde 16 saat çalışıyordum ve YILIK izin ve resmi tatillerimi de vermediler elimde yılarca tutulmuş bir çok evrak var şimdi onların avukatları benim için bir şey alamaz diyormuş siz bu duruma ne diyorsunuz sizce ben bu davayı Nasıl sonuç alırım

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Kimin ne dediği mahkemede önemli değildir. İş hukuku davaları yazılı yargılama usulune tabidir. herşey kağıt üzerinde yürür. Tanık ifadeleri dışında konuşma fazla olmaz. Bu nedenle siz neyi nasıl ifade edeceksiniz bunu nasıl ispatlayacaksınız. Bunu belirledikten sonra izleyeceğiniz yöntem ortaya çıkacak. Her yıl 20 bin civarında iş hukuku davasına işçisine yönelik bir şey alamaz diyen işveren tazminata mahkum ediliyor.

 36. isa ay dedi ki:

  merhaba ben hastanenin taşaron temizlik firmasında 1999 dan 2012nin mayıs ayına kadar çalıştım çıkışım verildi tazminat hakkım varmıdır.

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   bir yılı geçen çalışma sonucunda kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı hakkı kazanırsınız.

 37. MUSTAFA dedi ki:

  Merhaba,
  4 yıldır çalıştığım şirketten 29.01.2016 tarihinde istifa ederek işten ayrıldım.
  2015 yılına ait hak kazanmış olduğum prim hakkımı firma tarafıma ödemedi, çekmiş olduğum ihtara gelen cevap aşağıdaki gibidir.
  Mahkemeye verdiğimiz taktirde sizce ön görülen sonuç nasıl olacaktır?

  ‘’Şirketimizde uygulanan çalışma ilişkileri yönetmeliğinin 25.maddesinde
  Prime hak kazanmak için çalışanın hem prim dönemi süresince iş ilişkisinin devam etmesi hem de ödeme tarihinde şirket çalışanı olması gerekir. Yukarıdaki kurallar çerçevesinde çalışanın iş sözleşmesi ödeme tarihinden önce hangi sebeple sona ererse ersin çalışan prime hak kazanmaz. İlgili maddeden açıkça anlaşılacağı üzere bir prime hak kazanabilmek için prime esas yılda ve primin ödendiği tarihte şirketimiz çalışanı olmanız gerekmektedir.
  Şirketimizde her yıl mart ayında bir önceki yıla ilişkin prim ödemesi yapılmaktadır. Siz 29.01.2016 tarihinde yani mart ayından önce iş sözleşmenizi kendi isteğinizle sona erdirdiniz.
  Bu nedenle prime hak kazanmanız mümkün değildir.’’
  Açıklanan nedenlerle, ihtarnameniz de yer alan iddiaları kabul etmediğimizi bildirir, iş sözleşmenizi usulsüz olarak feshetmeniz nedeniyle de tarafınızdan ihbar tazminatı talep etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu ihtaren bildiririz.

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Şirketinizin çalışma yönetmeliği Hukuka ve kanunlara aykırı olamaz. Bu nedenle kazanılmış haklar geri alınamaz. Hakkın kazanılması ise iş karşılığındadır. Bunun işveren tarafından ödenmesi ile ilgili olarak iş verenin aklı evvel birileri ile bir sözleşme hazırlaması ve bunun bir kac davada işe yaramış olması bu kuralı değiştirmez.
   Lütfen bizimle irtibata geçiniz. Yüz yüze görüşmelerden biz ücret almıyoruz. İşvereniniz ile karşılaşmayı çok isterim.

 38. ahmet dedi ki:

  merhabalar iş veren şu iş sözleşmesinde maaşlarımızı bir sonraki ayın ilk haftası diye belirtti. fakat şu an ayın 25 i olmasına rağmen ödemiyor. konu ile ilgili olarak tazminatımızı alabiliyormuyuz. tam olarak 3 yıldır bu şirkette çalışıyorum

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Bir yılı aşan çalışma ile işçilik haklarınızı talep edebilme hakkınıza sahip olabiliyorsunuz.

 39. Recep dedi ki:

  Merhaba lar ben h otelde 3 yıl çalışmış bulunmaktayim mesai fazla çalışma ve resmi ve dini bayramlarin parasını vermiyorlar .yani 8 saat çalışmıyoruz ne gibi dava açabiliriz açarsak kazanabilirmiyiz

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Haklı iseniz ve ispat edebilirseniz mahkeme lehinize sonuç verir. Halk arasında bu davayı kazanmak olarak isimlendirilse de gerçek dava sonucunun sizin beklentinize göre sonuç vermesidir. Elinizdeki deliller ve tanık larınızın ne yönde ifade vereceği ile ilgili bilgiler ile bir yapacağınız değerlendirme sonucu ile verilebilecek bir cevabı size bu bilgiler olmadan vermenin avukatlık meslek kanununa aykırı ve eksik bilgi ile yapılan yorumlar nedeni ile avukatlık mesleğine itibar kaybettirme tehlikesi nedeni ile ancak daha fazla bilgi sahibi olduğumuzda çalışma mağdurları derneği kurucusu olmamız nedeni ile ücretsiz olarak her türlü hukuki değerlendirmenizi yapabileceğimizi söyleyebilirim.

 40. Özden Akkan dedi ki:

  Merhabalar ben 2 aydır oturduğum 33 Haneli sitenin yöneticisiyim . En büyük sorunumuz bir çalışanımızla ilgili şuana kadar işini yapmama ,görev yerinden ayrılma , site sakinlerine ve en son bana hakaret içeren davranışlarda bulunma gibi olaylar yaşıyoruz .Çalıştığı 4 yıl içinde kendisi vicdanen burda kök salmış ama önü alınamaz bir duruma gelmiştir. Yönetime geldiğimde ben de vicdanlı davranıp maaşına zam yaparak ve ek işte çalışması için ona vardiya sistemi uygulayarak motive etmeye çalıştım ,sonuç hüsran .Bizi koruyan bir yasa yokudur? İşten ayırmak istiyorum tazminatını verip ama ne kadar çirkinleşebilir ? Hakim beye anlatsak bizi anlayabilir mi ?

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Yasalar her zaman işçi yanında değildir sayın Akkan; Yasaya, iyi niyet kurallarına, ahlaka aykırı davranışlar, işçinin görevleri ile ilgili olarak yaşanan aksaklıklar ve işçiden kaynaklanan savsaklamalar karşısında işveren de yasalar tarafından korunmuştur. Kıdem tazminatı ödemeksizin iş sözleşmesi fesh edilebilir. Bunun için izlenmesi gereken yol önemlidir. Bunları burada ifade etmemiz durumunda sizin durumunuzdaki işverenlerin aleyhine kullanılabilecek yöntemleri işçinin geliştirmesine olanak sağlayacağımızdan duyduğumuz endişe nedeni ile burada cevap vermek istemiyorum. Bu nedenle size mailiniz üzerinden de ayrı bir cevap yazacağım. Bu sayfada bıraktığınız mailinize olası bir hata nedeni ile mail ulaşmaması durumunda bizimle temasa geçiniz. Biz Çalışma Mağdurları derneği olarak sadece işçinin değil işverenlerin de işçiler tarafından mağdur edilmesine karşıyız. Bu nedenle işveren olsanız bile yapılacak görüşmeden bir ücret talebimiz olmayacaktır. İstanbulda iseniz ofisimiz ile temasa geçerek randevu alınız.
   Esen Kalın.

 41. omer aksu dedi ki:

  Merhaba,iki senedir lojistik firmasinda sofor olarak calismaktayim,mesai saatleri 8ila19dinlenme gibi bi hakkimiz yok oglen yemekte durabiliyoruz,pazar resmi tatil dahil hergun calisiyoruz,maas 2400tl,hersey icinde 19 dan sonra calisirsak saat ucreti 8 tl mesai aliyoruz.agir sartlarda calisiyoruz,durumu duzeltmek icin ne yapmaliyim,

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Sayın Aksu;
   İçinde bulunduğunuz durumu düzeltme konusunda yapabileceklerinizi iki kısma ayırmak istiyorum birinci yol olarak bunun sosyal yollarla çözümü eğer bu konuda bir sonuç elde edilemiyorsa Hukuki yoldan çözümünü araştırmak gerekir. Sosyal çözüm için size önerebileceğimiz bir yol ve tavsiye bulunmamaktadır. Hukuki bağlamda ise içinde bulunduğunuz durumun çözümü işverene çekilecek ihtar ile başlayan süreçtir. Sonucu iş hukuku davasına kadar gidebilecek ve işinizi terk etme/ kaybetme/ sonuçlarını da içinde barındıran bir süreçtir. Bu konuda kararlı olmanız durumunda ve ilk yöntemi denedikten sonra haklarınızı talep edebileceğiniz hukuki bir süreç konusunda biz sizlerin yanındayız. Gerek Çalışma mağdurları derneğimiz ile gerekse şahsımız olarak işçinin işveren karşısında yaşadığı mağduriyetlerde her zaman yanınızda olduk.
   Eğer tüm yolları denedikten sonra Hukuki süreç girişiminde bulunma kararı aldığınızda istanbulda iseniz ofisimiz ile iletişime geçiniz. Biz yüzyüze görüşmelerden bir ücret talep etmiyoruz. Allah kolaylık versin. Esen Kalın

 42. Ilyas dedi ki:

  Merhaba ben yaklasik 4 senedir bir yerde calisiyorum is yeri ne cocuk parasi ne resmi tatil ornegin 23 nisan 1 mayis gibi resmi tatillerimizi vermiyor ben gecen sene 6 ayda isten ciktim ve muhasebeye gitim is verenimle madur oldugunu soyleyip bana yilbasina kadar kalmami soyledi yilbasindan sonra tazminatimi verecegimi soyledi ve suan ayni isyerinde calismaktayim cikisimi istiyorum onlarda tazminatimi vermek istemiyor nereye sikayet etmem gerekiyor yardimci olurmusunuz ve kafasina hore dukkani ara kapatip ucret vermiyor yardimci olursaniz sevinirim tlf

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Bulunduğunuz ilde bir avukat yardımı ile işverene bir ihtar çekerek süreçleri başlatmanızı öneririm. yazıdıklarınıza göre işvereniniz, resmi anlamda iş yerine açılış kapanış ve ünvan değişikliği yapıyor olabilir. bu ise bunu yaptığı her durumda sizin haklarınızı sıfırlıyor anlamına gelir. bu konuda bir avukat size bulunduğunuz il için konusursak bizden daha fazla yardımı olacaktır. süreçleri bizi arayarak paylaşın size yardımcı olmaya devam edelim.

 43. leman dedi ki:

  Is feshi yollamis 05.02.2016 da benim elime 9. Da gecti ayni gun ihtar cektik onun yolladigi is feshinde 3 gun.icinde odeme yapiniz yaziyor ben boyle birsey kabul etmedigimi pazartesi gunu karşılık yazi yollasam gec kalmis olurmuyormuyum

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   ihtara cevap verme süresi içerisinde noter kanalı ile ihtar çekebilirsiniz.

 44. Selen dedi ki:

  Merhabalar ben 4 senedir bi markette calisiyodum calismak istemedigimden cikmak istedim ihtarname cektirdim bayram mesaileri resmi tatil mesaileri yipratilma vs gibisinden iki tane sahidim var kazanma ihtimalim nedir

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   vs ile biten işten ayrılma sebepleriniz konusunda; bayram mesailerimiz verilmedi. resmi tatil mesaileri verilmedi. fazla mesailer verilmedi. şeklinde ise haklı sebep ile iş sözleşmenizi fesih etme hakkınız mevcut. bu elinizdeki delil ve tanık anlatımları ile geçerlilik kazanırsa kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacakları içerisinde talep ettiğiniz hukuken karşılığı olan alacaklarınızı alırsınız.

 45. leman dedi ki:

  Mrhaba bir isveren olarak yaziyorm.yanimda 2.bucuk yildir calisan calisanim.kendi kafasina gore istifa etti herhangi bir dilekce yazmadan bana tazminat davasi acmis fazla mesai icin bende tum bodro ve ucret tablosunu imzalatmistim daha oncedende kendisine simdi benden bir hak talep edebilirmi.bende noterden.ihtar cektim isine geri donmesi icin bunu mahkemede kullabilirmiyim

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   İşine geri dönmesi için ihtar çekmeniz onun elini kuvvetlendirir. İşçi kendi kafasına göre işten çıkabilir. sizin yapmanız gereken işçinin işe gelmediği ilk gün diğer çalışanlarında imzaladığı sebepsiz ve bildirimsiz işe gelmemek isimli bir tutanak tutup en az bir mümkünse iki veya daha fazla çalışana imzalatmak ve işçi kendisi geldiğinde bu konu ile ilgili bir savunma isteyerek kendi el yazısı ile yazdığı ve imzaladığı savunmaları bir yerde biriktirmek olmalıdır. fazla mesaiye ait çalışmaları ispatlaması durumunda bunu mahkeme ödemeniz yönünde karar verecektir. işçinin size çektiği ihtar sizi temerrüte düşürmek için yapılan bir işlem ve anlaşılan bir avukatı mevcut. bu ihtara cevap vermedi iseniz borcu kabul etmişsiniz demektir. bu nedenle acil bir iş hukuku alanında uzman bir avukat ile yola devam etmenizi önermek isterim.
   esen kalın

 46. zerrin yongalı dedi ki:

  Kemal bey merhaba.kanser tedavisi gordugum zaman raporluydum. Raporum bittiginde beni ise baslatmadilar sgk cikisimi ise iki hafta sonra yapmislar. Tazminatimi da vermediler. 19.5 yil calistigim okulda sigortam hep eksik gun olarak yatirilmis.Sigortasiz calistirildigimiz eski yillara ait sgk larimiz dava kazanildigi takdirde hizmetimize sayilabiliyor mu zamanasimina ugrar mi. Magduriyetimiz giderilir mi.bahsettigim yillar 1994 2013 arasinda olan yillaridir.

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Zerrin hanım;
   Hukuk Mahkemelerinde dava açma süreleri mevcuttur. Bu nedenle öncelikle sizin sorununuzun ve bu konuda sorduğunuz ana soru sgk larınız üzerine bu nedenle tazminatınızı ödememelerine rağmen bunu nasıl alabiliriz tarzında bir soru üstü kapalı şekilde mevcut.
   Buradan yaptığım çıkarım ise siz tazminatı alabilme adına bir iş hukuku çatısı altında işçilik alacakları tazminine yönelik bir dava açmak ve bu dava dan bir sonuç elde ettiğinizde eksik yatırılan sgk larınızın tamamlanması için bir süreç içerisine girmeyi planlıyor ve bunu soruyorsunuz.

   Süreler hakkında bilgi sahibi olunması, gördüğünüz tedaviyi nerede gördüğünüz, size raporu veren kurumun hukuken geçerli sayılıp sayılmayacağı, yani raporlu olduğunu söyleyen kişilerin genelde rapor olarak aldıkları üzerinde muayene reçetesinin üzerindeki bir doktor kaşesi ile 7 gün raporludur şeklindeki evraklar da olabiliyor ve aslında bunun hukuken geçerliliği bir haftanın üzerinde ise yok.

   Sizi işten çıkardıkları tarihte size bir bildirim yapıldımı. Siz işten çıkarıldığınızı öğrendiğiniz tarih nedir. İş yerinizdeki görev tanımınız nedir. İş kanunlarında 50 kanun 15 tüzük 3 yönetmelik mevcut. Görev tanımınıza göre hangi kanunlar kullanılacak. https://www.kemalkaya.av.tr/isci-haklarini-belirleyen-kanunlar/

   Yukarıda sizin yol haritanızı belirlemek için gerekli ana değişkenleri sıraladım ve dava açma için bunların bilgisi de yeterli değildir.
   Bize telefon ile de ulaşabilirsiniz.
   İstanbulda iseniz ofisimize de gelebilirsiniz. Biz ofis içi görüşmelerden bir ücret talep etmiyoruz.
   Çalışma Mağdurları Derneği Kurucusu olmamız nedeni ile dernek bünyesinde önce sizin mağduriyetinizi nasıl giderilebileceğini tespit emek gerekir. Bu ise ücretsizdir.
   Eğer bir avukata ihtiyacınız gerçekten var ise ancak ondan sonra siz dilediğiniz avukat ile çalışmakta serbestsiniz. En azından ne yapılması gerektiğini öğrenerek avukat seçimi yaparsınız.

 47. resat dedi ki:

  Kemal by oncelikle sizlere kolsy gelsin. Bir is yeri saybi olarak bi sorum olacakti.. Yaklasik olarak 12 personel calistirmaktayim bunlardan 3 tanesi kendi kafalarina gorre kimseye haber vermeden ve iznim olmadan yarim gun calisip gitmimisler ertesi gun ise geldiklerinde kendilerinden savunma larini istedim iclerinlerinden 1 tanesi sahsima ve kirici kufurlerde bulunup savunma sini yazmadi bnde bu olay gunu kaarkola gidip kendisinden sikayetci olmak istedimm ama karakol aldiris edmedi ve islem yapmadi bu elemanlarim 4 yilin doldurmk uzere kendilerini kovdurmk istiyyorlar bn kidem tazminatiniz verim haklariniz neyse odim diyorum kabul etmiyorlar n yapmam lazim

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Kayacan Bey;
   Öncelikle bu yazdığınız olaylara tanık olan bir çalışanınız varmı? Yada bu olaylara tanık olan başka biri de olabilir. Karakol sizin gidip başvurmanıza aldırış etmemezlik yapamaz. Ama yaptı ise Sizin gidip bölgenizde bulunan savcılıkta işlem başlatabilirsiniz.
   İşçileriniz için haklı fesih sebebi doğması için sizin bir şirket içi tutanak tutmanız gerekir. Yapacaklarınız için lütfen bizimle en azından telefonla iletişime geçin. Burada yapacaklarınızı yazmam bu satırları okuyan bir çok işçi için bazı yöntemlerin öğrenilmesini sağlayabilir. Ve bu da bir başka işveren için olumsuz olabilecek bazı durumları ortaya çıkarabilir.

 48. hakan yılmaz dedi ki:

  Eşim okulda hademe olarak çalışıyordu haber vermeden işten çıkardılar ne yapmamız gerekiyor

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Hakan Bey;
   Eşinizin çalıştığı yerde haber vermeden çıkarmaları durumunda ne yapmanız gerektiğine dair bazı kritik konuların bilinmesi gerekir.
   Eşinizin Maaş alacağı varmı? Yani ödenmemiş maaşı varmı?
   Eşinizin çalıştığı süre nedir? (Kıdem Tazminatı ile ilgili)
   Eşiniz Sigortalı olarak ne kadar zamandır çalışmaktadır? (Kıdem Tazminatı ile ilgili)
   Eşinizi işten çıkarma sebepleri nedir? (İşveren Haklı nedenle fesih etme koşulu)

   Bu sorulara göre bir hak arayışına girip girmeyeceğiniz belli olacaktır. BU bilgiler bizde mevcut değildir. Eşinizin işveren tarafından ödenmeyen maaş alacağı varsa çalıştığı süreden bağımsız olarak bunu talep edebilirsiniz.
   Eşiniz bir yıldan uzun süredir çalışıyor ise Kıdem Tazminatı ve İhbar tazminatı hak eder. Bunları talep edebilirsiniz. Kabaca çalıştığı her yıl için bir maaş tutarında Kıdem tazminatı mevcuttur.
   Eşinizi işten çıkarma sebebi için işveren ne söylemektedir. İşverenin de işçiyi işten çıkarma konusunda bazı durumlarda hakkı vardır. Örneğin, bir başka çalışana veya işverenin özmallarına zarar vermesi yada zarar görmesine sebep olacak bir davranış olabilir.

   Bunlara göre bir değerlendirme yaparak detaylı bilgi için uzman bir iş hukuku avukatı ile görüşebilirsiniz.
   Esen Kalın

 49. meryem demir dedi ki:

  ilgilendiğiniz için teşekür ederim kemal by
  dükan sahibi etraftaki esnafhepsi beni çok yakın tanırlar ve şahit olabilirler gecmiş sigortamıda öderlermi ? avukat tutmam gerekirmi? madi olarak durumum yok nasıl bir yol izlemem gerkir şimdiden teşekkür ederim.

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Meryem hanım;
   Hiçbir hukuk davasında avukat tutmanız zorunlu değildir. Bu konuyu bilen uzman bir iş hukuku avukatı her zaman beklentinize daha yakın sonuç almanızı sağlar. Avukat tutmadan dava süreçlerine başlayan bireylerin geneli davanın uzun sürmesi nedeni ile bir yerden sonra davalarını takip etmeyi bırakarak süreleri kaçırmakta ve hak kayıpları yaşamaktadır. Avukat tutma konusunda tercih sizindir.
   Tanık ve delil konusunda dediğiniz gibi sorun yaşamıyor iseniz hak talebinizi ister kendiniz ister bir avukat ile yapabilirsiniz. Fakat size tek önerim başvuru dilekçesi için bir uzmandan yardım almanızdır. Geçmiş sigortanızı ödemeleri için sizin önce bu iş yerinde çalıştığınız ile ilgili bir tespit davası açmanız yada yukarıda işçilik alacakları için açacağınız davanın sonucunu beklemeniz gerekir bu mahkeme kararlarından her hangi birisi ile SGK ya başvuru yapacaksınız onlar gerekli işlemi yaparlar.
   Esen Kalın

 50. meyrem demir dedi ki:

  6 aydır bir otobüs firmasında calışıyorum şubat 1 itibariyle kendim ayrıldım sigorta yapmadılar 3aylık maşımıda vermediler mahkemeye başvursam bir şey cıkarmı yazanenin karşısında mobese kamerası var her gün işe gitiğimi ordan kanıtlayabilirmiyiz

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Meryem hanım;
   Mobese kameraları süreli kayıt yapar, ayrıca basit yargılama usulu davalarında hakimler tarafından istek ve talep yapılmaya yeterli sebep olmadığında buna başvurmazlar. 3 aylık maaşınız ile ilgili olarak dava sürecine girebilirsiniz. Ancak en az bir adet tanık ile orada çalıştığınızı ispatlamanız gerekir. Anladığım kadarı ile elinizde o iş yerinde çalıştığınızı belgeleyemiyorsunuz. Bu nedenle en az bir adet tanık ile orada çalıştığınızı ispatlamanız durumunda ödenmemiş maaş alacaklarınızı isteyebilirsiniz. Kısa süreli çalışmanız nedeni ile Kıdem tazminatı hak etmiyorsunuz. Fazla mesaileriniz mevcut ise bunu da maaş alacaklarınız ile birlikte isteyebilir ancak fazla mesai yaptığınızı da tanığı ifade etmesi gerekmektedir.
   Esen Kalın

 51. ismail dedi ki:

  eşim doğum yaptı biri3 biri 5aylık bakıcı bulamadığı için işten ayrılmak zorunda bunu iş yerine bildirdi çıkarılıp tazminatını alabilmek için birde işsizlik alabilmek için ama kabul etmediler iş mahkemesine başvursak bişeyler çıkarmı

  1. Kemal Kaya dedi ki:

   Mertcan Bey;
   Hukuken isteklerinizin bir dayanağı mevcut değil. İşvereniniz yerinde bir karar ile taleplerinizi kabul etmemiş. İş mahkemesine başvursanız bir şey çıkarmı? Sorunuz ise yaşayarak görebileceğiniz bir şey. Hukuken haklı değilsiniz.

Bir Yorum Yazın