İş mahkemesinde dosya masrafları nedir?

İşçi işveren ile iş sözleşmesini haklı olarak sonlandırması durumunda veya işverenin işçi ile aralarındaki iş ve borç alacak ilişkisini haksız olarak sonlandırması durumunda işçinin hukuk sistemi içerisinde haklarını aramak için başvuracağı yollardan biri de iş mahkemesine giderek haklarının aranmasını sağlamaktır.

Bu konumdaki işçinin istem üzerine açacağı iş mahkemesinde görülecek olan davanın dosya masrafı tabir edilen masrafları da açacağı davanın konusunu çok etkilemez. İşçinin davayı açmadan önce yapacağı bir hesaplama ile tahmini kendisine verilmeyen haklarının kaba bir hesabı ile tazmin edilmesi istediği miktarı belirtir ve bu miktar üzerinden yatırılacak harç miktarı davanın seyri boyunca yapılacak toplam masrafı belirleyen ana kalemlerdir.

Mahkeme tarafından atanacak bilirkişi ve keşif nasıl olur?

Mahkeme tarafından atanacak bilirkişi ve keşif masrafları dava devam ederken isteneceği için bunları dava masrafı olarak düşünmek ve başlangıç dosya masrafı içerisinde değerlendirmek doğru değildir. Kaç keşif olacağı belirtisi ve kaç bilirkişinin atanacağı belirsiz iken bu konu başlığı altında yani iş mahkemesi dosya masrafı başlığı altında bu konuyu belirli imiş gibi aksettirmek yanlıştır.

İşçinin çalışmasından dolayı hak etmiş olduğu, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti alacağı, maaş alacağı, fazla mesai ücret alacağı, dini ve resmi bayram çalışma ücret alacakları için iş mahkemesine dava açabileceği gibi, işe iade davası, hizmet tespit davası içinde iş mahkemesine başvuru yapabilir.

İş mahkemesine açılacak davalarda masraflar

 İş mahkemesine açılacak davalar ile ilgili olarak tüm masraf ve harçlar dava açılırken peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. İş mahkemesine dava açılması için yukarıda belirtiğimiz maddelerden hangisi talep edeceğini dava dilekçesini yazarak hazırlanır.

İş mahkemesi dava dilekçesinde ayrıca bilirkişi talep etmesi gerekmektedir. İş mahkemesi dava dilekçesine iş davasında haklı sebeplerini gösterir belge ve dökümanlar eklenir. İş mahkemesi dava dilekçesine haklılığını gösterir en az iki şahit ad soyad T.C. kimlik numarası  ve adresi dilekçeye eklenir.

İş mahkemesi dava dilekçesi

İş mahkemesi dava dilekçesi yukarıdaki pratik bilgiler doğrultusunda hazırlanılarak, İş mahkemesi Tevzi bürosuna gidilir. Dava dilekçesinde belirtilen, dava değeri, bilirkişi ücreti, tanık ücreti ve dosya masrafı hesaplanarak size verilir. Tevzi bürosunda hesaplanılarak verilen mahkeme dosya masrafı ve harçlar vezneye gidilerek yatırılır. Masraf dökümü farklılık göstereceğinden ödenecek miktar değişebilir.

Vezneden alınan makbuz ile tekrar tevzi bürosuna gidilerek dava dilekçesi ile birlikte davanız açılmış olur.

Open chat