İşçi haklarını belirleyen kanunlar Nedir? Nasıl Faydalanır?

İşçi haklarını belirleyen kanunlar ile ilgili bir çok detay ve bilgiye sahip olmak gerekir. Aşağıda iş mahkemelerinde işçi ile işveren arasındaki ihtilaf durumlarında gözetilmek zorunda olan Kanunlar mevcuttur.

Toplamda 50 kanun, 3 Yönetmelik, 15 Tüzük burada ilgi durumuna göre değerlendirilir. Bir dava buradaki kanunlardan ancak bir yada bir kaçını ilgilendirebilir. bir gazetecinin iş mahkemesinde işvereni arasındaki ihtilafında 5953 sayılı aşağıdaki listede ilk sırada olan ve Halk Arasında Basın iş Kanunu olarak bilinen kanun çerçevesinde dikkate alınırken bir Gemi işçisinin durumu 854 sayılı Deniz iş kanunu ile değerlendirilebilir. Davanın Konusu, davanın tarafları (işçi ile işveren), var olması durumunda yapılan sözleşmelerin yasaya uygunluğunun kurallarının belirlendiği yasa ve yönetmeliklerden ilgili olan ile dava icra edilir.

Aşağıdaki listelenen Bu kanunlar arasında bizim daha önce belirttiğimiz özel durumlar oluşmasında değerlendirmeye giren Medeni Hukuk Ana branşının içerisinde bulunan Miras Hukuku, Fikir ve sanat eserleri Kanunu, Sözleşme Kanunları ve yönetmelikleri, listede olan ve olmayan tüm hukuk sistemlerinin icrası sırasında her aşamada geride kalan ve bu nedenle halk arasında isminin hatırlanması zor olan Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu mevcut değildir. Listemizde sadece İş davalarının kendi özel dünyası ile ilgili olan kanun bütünlükleri, yönetmeli ve tüzükler mevcuttur.

“İşçi Hakları” Tanımlandığı Kanunların Alfabetik Listesi

Kanun AdıKanun No:TarihR.G. No:
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun595313.06.19528140
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu498209.10.200325269
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun314619.01.198518639
Çocuk Koruma Kanunu539503.07.200525876
Deniz İş Kanunu85420.04.196712586
Dernekler Kanunu525304.11.200425649
Devlet Memurları Kanunu65714.07.196512056
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun307101.11.198418571
Elektronik İmza Kanunu507015.01.200425355
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun15110.09.1337
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu536207.06.200525852
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu  (Bağ-Kur)147902.09.197113956
Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun69726 12,1925260
Hafta Tatili Hakkında Kanun39402.01.192454
Harcırah Kanunu624510.02.19548638
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi207 A(III) 9119 BKK10.12.1948 06.04.1949
İş Kanunu 1475 (Yürürlükteki hali)147525.08.197113943
İş Kanunu 4857485722.05.200325134
İş Mahkemeleri Kanunu552130.01.19507424
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu633120.06.201228339
İşsizlik Sigortası Kanunu444725.08.199923810
Kabahatler Kanunu532630.03.200525772 M.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun517625.05.200425486
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu468825.06.200124460
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun626915.02.19548639
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu362819.04.199020508
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun448302.12.199923896
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)330805.06.198619139
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu554421.09.200626312
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun345817.06.19383945
Öğle Dinlenmesi Kanunu630102.03.19548652
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun518810.06.200425504
Özel Öğretim Kurumları Kanunu558008.02.200726434
Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun315319.04.19373591
Sendikalar Kanunu282105.05.198318040
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu635618.10.201228460
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu550216.05.200626173
Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali)50617.07.196411766
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu551031.05.200626200
Tarım Sigortaları Kanunu536314.06.200525852
Tebligat Kanunu720111.02.195910139
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu282205.05.198318040
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun407723.02.199522221
Türk Borçlar Kanunu609811.01.201127836
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun610111.01.201127836
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası270918.10.198217863 M.
Türkiye İş Kurumu Kanunu490425.06.200325159
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun242907.03.198117284
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu159324.04.19301489
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun470329.06.200124459
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun481727.07.200325040

İşçi haklarını belirleyen kanunlar ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Sizlere uzman avukatlarımız daha detaylı bilgi verebilirler.

Bu yazı hazırlanırken görüşmeleri devam eden Torba yasa Tasarısı meclisten geçmesi durumunda varlık bulan düzenlemeler ve değişiklikler ilgili sayfalarımızdan yayınlanacak ve yapılması gereken değişiklikler ilgili sayfalarda yapılacaktır.

Tüzükler

 • Ağır ve Tehlikeli işler Tüzüğü
 • Paralayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan işyerlerinde ve işlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
 • Yapı İşlerinde işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
 • Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük
 • İş Teftişi Tüzüğü
 • İşyerinde işin durdurulmasına ve işyerinin kapatılmasına dair Tüzük
 • Hazırlama Tamamlama, Temizleme işleri Tüzüğü
 • Sağlık Kurulları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat ve daha az çalışılması gereken işler hakkında tüzük
 • İş süreleri tüzüğü
 • Fazla çalışma tüzüğü
 • Haftalık iş günlerine bölünmeyen çalışma süreleri tüzüğü
 • Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin bazı özel usul ve kurallar hakkında tüzük
 • Gebe ve emzikli kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair tüzük
 • işçi çalışma ve kimlik karnesi tüzüğü
 • Hakeme ve resmi ara bulucuya başvurma tüzüğü

Yönetmelikler

 • Ücretli izin yönetmeliği
 • Makine koruyucuları yönetmeliği
 • iş yeri hakimlerinin çalışma şartları ile görev ve yetkileri yönetmeliği

Yukarıda bulunan İşçi haklarını belirleyen kanunlar ve tüm kanun, yönetmelik ve tüzüklerin her işçi ile geçerli olması beklenemez. Burada işçi ile işveren arasındaki durumların ilgilendirdiği kanunlar ilgilidir. Diğerleri gündeme gelmez. Yani bir gemi adamının işvereni ile arasındaki ihtilafında basın iş kanunu dikkate alınmaz.

 

1 Yorum

 1. Emel Sıla

  BU kadar çok kanun olduğunu bilmiyordum. Hepsi aynı davada değildir farklıdır sanıyorum.

  Yanıtla

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir