İşçi haklarını belirleyen kanunlar Nedir? Nasıl Faydalanır?

İşçi haklarını belirleyen kanunlar ile ilgili bir çok detay ve bilgiye sahip olmak gerekir. Aşağıda iş mahkemelerinde işçi ile işveren arasındaki ihtilaf durumlarında gözetilmek zorunda olan Kanunlar mevcuttur.

Toplamda 50 kanun, 3 Yönetmelik, 15 Tüzük burada ilgi durumuna göre değerlendirilir. Bir dava buradaki kanunlardan ancak bir yada bir kaçını ilgilendirebilir. bir gazetecinin iş mahkemesinde işvereni arasındaki ihtilafında 5953 sayılı aşağıdaki listede ilk sırada olan ve Halk Arasında Basın iş Kanunu olarak bilinen kanun çerçevesinde dikkate alınırken bir Gemi işçisinin durumu 854 sayılı Deniz iş kanunu ile değerlendirilebilir. Davanın Konusu, davanın tarafları (işçi ile işveren), var olması durumunda yapılan sözleşmelerin yasaya uygunluğunun kurallarının belirlendiği yasa ve yönetmeliklerden ilgili olan ile dava icra edilir.

Aşağıdaki listelenen Bu kanunlar arasında bizim daha önce belirttiğimiz özel durumlar oluşmasında değerlendirmeye giren Medeni Hukuk Ana branşının içerisinde bulunan Miras Hukuku, Fikir ve sanat eserleri Kanunu, Sözleşme Kanunları ve yönetmelikleri, listede olan ve olmayan tüm hukuk sistemlerinin icrası sırasında her aşamada geride kalan ve bu nedenle halk arasında isminin hatırlanması zor olan Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu mevcut değildir. Listemizde sadece İş davalarının kendi özel dünyası ile ilgili olan kanun bütünlükleri, yönetmeli ve tüzükler mevcuttur.

“İşçi Hakları” Tanımlandığı Kanunların Alfabetik Listesi

Kanun Adı Kanun No: Tarih R.G. No:
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun 5953 13.06.1952 8140
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 4982 09.10.2003 25269
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 3146 19.01.1985 18639
Çocuk Koruma Kanunu 5395 03.07.2005 25876
Deniz İş Kanunu 854 20.04.1967 12586
Dernekler Kanunu 5253 04.11.2004 25649
Devlet Memurları Kanunu 657 14.07.1965 12056
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3071 01.11.1984 18571
Elektronik İmza Kanunu 5070 15.01.2004 25355
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun 151 10.09.1337
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu 5362 07.06.2005 25852
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu  (Bağ-Kur) 1479 02.09.1971 13956
Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun 697 26 12,1925 260
Hafta Tatili Hakkında Kanun 394 02.01.1924 54
Harcırah Kanunu 6245 10.02.1954 8638
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 207 A(III) 9119 BKK 10.12.1948 06.04.1949
İş Kanunu 1475 (Yürürlükteki hali) 1475 25.08.1971 13943
İş Kanunu 4857 4857 22.05.2003 25134
İş Mahkemeleri Kanunu 5521 30.01.1950 7424
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 20.06.2012 28339
İşsizlik Sigortası Kanunu 4447 25.08.1999 23810
Kabahatler Kanunu 5326 30.03.2005 25772 M.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun 5176 25.05.2004 25486
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 4688 25.06.2001 24460
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisleri Hakkında Kanun 6269 15.02.1954 8639
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 3628 19.04.1990 20508
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 4483 02.12.1999 23896
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu) 3308 05.06.1986 19139
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu 5544 21.09.2006 26312
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 3458 17.06.1938 3945
Öğle Dinlenmesi Kanunu 6301 02.03.1954 8652
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 5188 10.06.2004 25504
Özel Öğretim Kurumları Kanunu 5580 08.02.2007 26434
Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun 3153 19.04.1937 3591
Sendikalar Kanunu 2821 05.05.1983 18040
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 6356 18.10.2012 28460
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 5502 16.05.2006 26173
Sosyal Sigortalar Kanunu 506 (Yürürlükteki Hali) 506 17.07.1964 11766
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 31.05.2006 26200
Tarım Sigortaları Kanunu 5363 14.06.2005 25852
Tebligat Kanunu 7201 11.02.1959 10139
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 2822 05.05.1983 18040
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 4077 23.02.1995 22221
Türk Borçlar Kanunu 6098 11.01.2011 27836
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 6101 11.01.2011 27836
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 2709 18.10.1982 17863 M.
Türkiye İş Kurumu Kanunu 4904 25.06.2003 25159
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 2429 07.03.1981 17284
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593 24.04.1930 1489
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 4703 29.06.2001 24459
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 4817 27.07.2003 25040

İşçi haklarını belirleyen kanunlar ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Sizlere uzman avukatlarımız daha detaylı bilgi verebilirler.

Bu yazı hazırlanırken görüşmeleri devam eden Torba yasa Tasarısı meclisten geçmesi durumunda varlık bulan düzenlemeler ve değişiklikler ilgili sayfalarımızdan yayınlanacak ve yapılması gereken değişiklikler ilgili sayfalarda yapılacaktır.

Tüzükler

 • Ağır ve Tehlikeli işler Tüzüğü
 • Paralayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan işyerlerinde ve işlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük
 • Yapı İşlerinde işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
 • Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük
 • İş Teftişi Tüzüğü
 • İşyerinde işin durdurulmasına ve işyerinin kapatılmasına dair Tüzük
 • Hazırlama Tamamlama, Temizleme işleri Tüzüğü
 • Sağlık Kurulları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat ve daha az çalışılması gereken işler hakkında tüzük
 • İş süreleri tüzüğü
 • Fazla çalışma tüzüğü
 • Haftalık iş günlerine bölünmeyen çalışma süreleri tüzüğü
 • Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin bazı özel usul ve kurallar hakkında tüzük
 • Gebe ve emzikli kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair tüzük
 • işçi çalışma ve kimlik karnesi tüzüğü
 • Hakeme ve resmi ara bulucuya başvurma tüzüğü

Yönetmelikler

 • Ücretli izin yönetmeliği
 • Makine koruyucuları yönetmeliği
 • iş yeri hakimlerinin çalışma şartları ile görev ve yetkileri yönetmeliği

Yukarıda bulunan İşçi haklarını belirleyen kanunlar ve tüm kanun, yönetmelik ve tüzüklerin her işçi ile geçerli olması beklenemez. Burada işçi ile işveren arasındaki durumların ilgilendirdiği kanunlar ilgilidir. Diğerleri gündeme gelmez. Yani bir gemi adamının işvereni ile arasındaki ihtilafında basın iş kanunu dikkate alınmaz.

 

1 Yorum

 1. Emel Sıla

  BU kadar çok kanun olduğunu bilmiyordum. Hepsi aynı davada değildir farklıdır sanıyorum.

  Yanıtla

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat