İşçinin çalışma süresi eski ve Yeni yasada işçinin özel bir anlaşma ve sözleşme ile belirtilse bile sınırları belli olan çalışma süreleri yasalarda aşağıdaki gibi yer almıştır. Bu süreler işveren tarafından veya sözleşmeler ile değiştirilemez. Aksi durumun hukuki karşılığı mevcuttur. Bazı noktaların değiştirilmesi yasak olarak tanımlanır. Her yasak ihlalinde ceza-i bir suç teşkil eder.

Cezanın uygulanması ön koşulu ise ihlalin tespiti ve bu ihlal neticesinde mağdur olan tarafın, mağduriyetinin giderilmesi ve akabinde tazmini talebi ile icra edilecek bir sürecin neticesindedir.

Burada anlaşılması gereken önemli husus; ihlaller hayatın bir parçasıdır. Fakat ihlal durumunda kimse mağdur adına gidip bir işlem başlatmaz çünkü bundan mağdur olan ile mağdur edenin dışında kimsenin bilgisi olmayabilir. Bu nedenle tespit talebi ve tespite yönelik hukuk muhakemeleri usul kanunu ile açıkça belirtilen yasalar tarafından kabul edilebilecek delillerin ışığında ve en önemlisi bir istem yani mağdurun talebi ile gerçekleşir.

Yasalarda işçinin çalışma süresi

Olası mağduriyeti tespiti ve bunun hukuksal karşılıkları için mağdurun uzman iş hukuku avukatı ile detaylı bir analiz neticesinde yola çıkmasında her zaman fayda vardır.

1475 sayılı iş kanunundaki bu madde 4857 sayılı kanunda herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Buna göre 1475 sayılı kanunun 61. maddesine göre genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. 4857 sayılı kanunda cumartesi günleri normal iş günü olarak düzenlenmiş ve bu gün çalışmayı işverenin işçi ile yaptığı sözleşmeler içerisinde belirtmesine gerek kalmadan cumartesi günü çalışmayı toplam haftalık 45 saatlik çalışma süresini geçmediği takdirde fazla çalışma olarak değerlendirilmeyeceği yönünde düzenlemiştir.

Bu süre, haftada 6 gün çalışılan işlerde günde 7,5 saati geçmemek üzere ve Cumartesi günleri çalışılan, bahsi geçen günde kısmen veya tamamen tatil edilen işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak yayılarak kullanılacaktır.  İşçinin dinlenme süreleri ve çalışma süreleri buna göre düzenlenecektir. Fazla çalışma ücreti bu süreler aşıldığında gündeme gelecektir.

Ayrıca yasalarda çalışan işçinin

  • Kadın olması
  • On beş yasından büyük ama reşit olmayan Çocuk Olması
  • On beş yaşından küçük çocuk olması
  • Kadının çalıştırılamayacağı görev yerleri olarak ağır iş ve hizmet koşulları
  • Kadının annelik hali
  • Kadının hamilelik hali
  • Kadının ay hali
  • Gece çalışma
  • Çağrı üzerine çalışma

gibi konuların hepsi tanımlanmıştır. Çalışılan kurum, yapılan görev yani işveren tarafından işçiye verilen yapılması istenen işin görev tanımı, işçinin yukarıdaki tanımlanan listedeki vasıflardan birine ait olması gibi konular işçinin çalışma sürelerini değiştiren etkenlerdir.

Ayrıca Yasalarda Çalışılmış kabul edilen durumlarda ayrıca belirtilmiştir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi ve randevu için  info@kemalkaya.av.tr mail adresi ve 0532 442 62 33 numaralı telefondan  bize ulaşabilirsiniz.

Open chat