İşçinin çalışmış sayılacağı durumlar iş kanunu ve diğer yasalar ile belirlenmiştir. Böylece işçilerin hakları korunmaktadır. İşçinin çalışmış sayılacağı durumlar hakkında aşağıda sizleri bilgilendireceğiz.  Çalışılmış gibi haller olarak hukuk dilinde Kullanılan bu kavram işçinin gerçekte çalışmamasına rağmen çalışılmış gibi sayılacağı durumlardır. Yasalarımızda bunlar açık bir şekilde belirtilmiştir.

İşçinin çalışmış sayılacağı durumlar nedir?

Yıl içinde yapılan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri yıllık ücretli izin süresinin hesabında çalışılmış gibi kabul edilen süreler dendir. Yani yıllık izne hak kazanılmasında bu sürelerin çalışılmış sayılmasının yanında işçi, iznini kullanırken izin süresine rastlayan hafta tatili (Pazar), ulusal bayram ve genel tatil günleri de işçinin yıllık izin süresine eklenir.

Aşağıdaki durumlarda işçi çalışılmış kabul edilir.

 • İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler çalışmış sayılır.
 • Kadın işçilerin doğumdan önce 6 hafta ve doğumdan sonra 6 hafta çalıştırılmadıkları günler çalışmış sayılır
 • İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir yasadan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği dönemler. (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.)
 • Çalışmakta olduğu iş yerinde, zorlayıcı nedenler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın 15 günü. (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla). Grev kanunları ve işçinin grev hakları nedeni ile grev süresinin 15 günü çalışılmış kabul edilmektedir.
 • Deprem, sel, veya doğal afet, ihmal sonucu oluşan yangın ve kaza nedenleri ile iş yerinin faaliyet durdurması sonucunda işçinin işini yapamaması nedeni ile işçinin 15 günlük ücretli izin kullanabileceğini yasalar öngörmüştür. Yada işverenin iş veremediği işçinin bu konuda kusursuz olması nedeni ile mağduriyetini önlemek için 15 günlük iş karşılığının ödenmesini öngörür de diyebiliriz.
 • İşçilerin işveren tarafından iş yerlerinden başka bir yerde çalıştırmak üzere gönderilmeleri durumunda yolda geçen süreler,
 • İşçinin, işinde ve işverenin her an buyruğunda hazır bir durumda bulunmakla birlikte çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi boş geçirdiği süreler.
 • Emzikli kadın işçilerin çocuklarına süt vermek için gün içerisinde belirlenecek süreler.
 • Hafta tatil, ulusal bayram, genel tatil günleri.
 • Yasaya dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.
 • işçilerin uzlaştırma toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçi konuları ile ilgili uluslar arası kuruluşların konferans, kongre veya komitelerine işçi veya sendika temsilcisi olarak katılmaları nedeniyle işlerine devam edemedikleri günler.
 • İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş, veya çocuklarının ölümünde iki güne kadar verilecek izinler, işveren tarafından verilen diğer izinler.
 • işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi.

Yasalar tarafından işçinin çalışmasa bile çalışılmış saydığı durumlar içerisindedir. Böylece yasalar ve kanunlar ile işçinin hakları korunmaktadır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi ve randevu için  info@kemalkaya.av.tr mail adresi ve 0532 442 62 33 numaralı telefondan  bize ulaşabilirsiniz.

Open chat