İşçinin iznini kullandığı döneme rastlayan hafta tatili ile Ulusal Bayram ve genel tatil günleri izin süresine eklenir. 10 günlük ücretli izinlerini 9 günlük bayram tatillerine eklemek konusunda ülkemiz çalışanlarında doğal hesap yeteneği mevcuttur. İşçinin ücretli izninin bitiminden sonraki ilk iş gününde iş yerine gelmesi beklenir. Bu izin dönüşü ilk iş günü yasalarda belirtilen bir tatil gününe isabet ediyorsa işçinin o gün gelmesi beklenmez. Bu nedenle ülkemizde zincir tatil terimi kullanılır.

Günlük izin ücretinin saptanmasında, fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin temelli işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz.

İşveren veya işveren vekili, işçinin izin dönemine ilişkin ücreti ödemesi ve bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını, izne başlamadan önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.