İstanbul gayrimenkul avukatı, mal sahibi kişilerin gayrimenkule ilişkin davalarında yardımcı olan avukatlara verilen isimdir. Gayrimenkul  hukuk na ilişkin davası olan kişilerin güncel konuları ve mevzuatı takibi bazen zor olabilmektedir. Bu tarz davalarda yargılama usulü, verilen kararların takibinin yerine getirilmesi, kesin sürelere müdahale vb. durumları takip etmek de ayrıca önem arz eder. İşte bu noktada profesyonel bir İstanbul emlak avukatı ile iş takibi genel öneri olacaktır.

İstanbul Gayrimenkul Avukatı Tarafından Bakılan Davalar

 • Eşlerin Arasındaki Adi Ortaklık İlişkisi (Kadının Kocası Lehine İpotek İşlemi Yapması)
 • Muris Muvazaası
 • Muvazaa Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davası (Kararları)
 • Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali ve
 • Geçersiz Sözleşme İle Ödenen Paranın İadesi
 • Şufalı Payın Satışının Tapuda Yüksek veya Düşük Gösterilmesi
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası
 • Muvazaa Davası (Ölünceye Kadar Bakma Akdi
 • Şufa Davaları
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespit Davası
 • Kamulaştırmasız El Atma Davası
 • Elatmann Önlenmesi – Ecri misil – İntifa Hakkı
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Sözleşme Feshi – Rayiç Belirlenmesi gibi davalar bu alanda görülmektedir.

İstanbul Gayrimenkul Avukatı ile Çalışılabilecek Alanlar

 • Taşınmaz devirleri
 • Malların veya taşınmazların yönetimi
 • Tapu dairesi işlemeleri
 • Kiralama süreçleri
 • Taşınmazlar ile alakalı hukuki tespit gerektiren durumlar
 • Gayrimenkul alım satım sözleşmeleri
 • Proje değerlendirmeleri
 • Gayrimenkul finansmanları
 • Emlak noktasında bürokratik işlemlerde emlak avukatı bilgi ve danışmanlık hizmeti almanız sonrasında doğabilecek sorunların önüne geçmenizi sağlayacaktır.

 

Open chat