İstanbul Hukuk Bürosu

Yoğun Nüfusu ve hareketli ekonomik yapısı nedeni ile Sorunların hayatın bir parçası olduğu İstanbul Hukuk Bürosu cenneti.

Dünyanın en kalabalık barolarından biridir İstanbul Barosu, ama bu boş gezen avukat olduğu anlamına gelmez. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisidir İstanbul.

Her sayımdan sonra yıllar süren İstanbul’un nüfusu yanlış sayıldı aslında şu kadar eksik sayıldı ve bu bir devlet politikasıdır şeklinde tartışmalara ev sahipliği yapar. Bir rivayete göre 30 milyon civarında olan insan sayısını ise devlet 15 milyon ile 20 milyon arasında yorumlamayı tercih eder. Resmi rakamlar ise bu sayının yine altındadır. Bu açıdan bakıldığında baronun nüfusu az bile bulunabilir.

İstanbul barosundan kalabalık nüfusa sahip baro var mı? diye baktığımızda bize en yakın baro Newyork barosu ve onların üzerinde Tokyo barosu, Rio barosu, listede görülüyor.

Aslında gerçek ve kesin bilgilerin olması durumunda bu listenin çin tarafına doğru kayacağından eminim. Çünkü Delhi barosu ile rekabet edebilecek barolar arasında sadece rio barosu yok bence Shangay ve Honkong Baroları ciddi avukat nüfusuna sahip barolar arasındadır.

Birkaç yerden gelen veriler ile doğrulayabildiğimiz için ve istanbul barosunun şu anda avukat sayısında en yakın rakibi olan New York barosu ile ilgili bilgilere de göz attığımızda İstanbul dakine benzer verileri görebiliyoruz. Bütün gelişmiş hukuk toplumlarında bir arz fazlalığı var. Yani okullarda mezun olan hukukçu sayısı ile Ölüm yada emekli olma gibi nedenler ile avukatlık mesleğini her sene bırakanlar arasında sayıca dengesizlik okullardan yana.

New York eyaletinde; 2012 verilerine göre, 65,640 avukat var. Amerika’da hukukçu enflasyonu olsa da Türkiye’deki boyutlarda değil.

İstanbul barosunda 29 Eylül 2010 tarihli verilere göre, toplam 2.960 stajyer avukat, 25.994 de avukat kayıtlı bulunuyor. Bu avukatların 15.381’i erkek, 10.613’ı da kadınlardan oluşuyor.

Arada büyük bir fark var gibi görünüyor değil mi? Ama Amerika verilerinin bir eyalet verisi olduğunu göz önünde bulundurmak lazım.

İstanbul barosu nüfusunun 2014 verilerinde 30 bin üzerine çıktığı düşünülebilir. Tüm Türkiye genelinde yapılan bir araştırma Türkiye’deki barolara kayıtlı avukat sayısının toplamının 80 bin üzerinde olduğunu gösteriyor.

Ülke çapında seksen bin avukatın yüzde otuz sekizi yaklaşık olarak istanbul barosuna kayıtlı. Bu hızla devam ederse istanbul barosu iki yıl içerisinde tüm ülkedeki avukatların yüzde kırkının kayıtlı olduğu baro haline gelecek.

Bu açıdan bakıldığında her ne kadar çok normal gibi gelse de diğer kentler ile karşılaştırıldığında İstanbul Hukuk Bürosu yoğunluğu diğer kentler ile farkı açık bir şekilde görülebiliyor.

Hukuk Bürosu ne demek?

Kelime olarak bakıldığında çok basit kalan bu kavramın kelime anlamı dışında kelimelerin karşıladığı anlamlar ile alt anlamlarının bir bütün oluşuna bakmak gerek.

Hukuk ne demek diye düşünerek başlayabiliriz. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür. Hakları da ifade eder. İş te şimdi burada bir soluklanarak bir düşünelim. İçerisinde hakların ifade edildiği ve insanların haklarının sonuna gelen ek kelimelere göre tarifler çeşitlenir. Mesela: korunduğu, gözetildiği, yendiği, yok edildiği, gibi kelimeler bile aslında ifade için yeterlidir. İnsanların haklarının tarifi hukuk kelimesi ile yapılıyor. Hak ve Adalet kelimesi birbiri ile özdeş kelimeler. Bir arada kullanılan ve devlet tarafından bir arada kullanıldığı yerlere mahkeme adı verilen kelimeler.

Şimdi Hukuk bürosu aslında ne yapmalıdır sorusunun cevabını versek de Hukuk Bürosunun ne anlama geldiğini de iyi kötü anlamaya başladık sayılır.

Hukuk Bürosu Nasıl Çalışır?

Hukuk Bürosu Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurucusu Avukatlık kanununa göre serbest meslek erbabı olan ve bir baroya kaydını yaptırmış olan Devletin kabul ettiği Okullarda Eğitimini Almış yada yabancı ülkede bu eğitimi alarak Baronun sınavını veren kişilerden oluşur. Hukuk Bürosu Kurucusu bir yada birden fazla benzer koşullar ve konumda bulunan insanlardan oluşur. Yani bir doktor ile bir avukat birlikte Hukuk bürosu açamazlar. Ancak İki avukat bir araya geldiğinde Hukuk Bürosu açabilir. Savcı ve Hakimler ile Avukatların Eğitimi aynı Peki avukat ile savcı veya hakim birlikte Hukuk Bürosu Açabilirler mi? Savcı ve Hakimlik birer Mesleki Sıfattır. Tıpkı Avukatlık gibi. Devlet Tarafından 657 sayılı devlet memurları personel yasasına göre istihdam edilen adalet bakanlığı personeli Hakim ve savcılar görevleri başında iken özel veya Tüzel bir kuruluşta çalışmaları ve yaptıkları işin dışında bir başka iş ile uğraşmaları yasaklanmıştır.

Buna göre tek bir avukat veya birden fazla avukatın bir araya gelerek Hukuk hizmetlerinden olan. Hukuk danışmanlığı, Dava Vekilliği

Hizmetlerini vermek için oluşturulan ticari teşekküle Hukuk Bürosu denir ve Ticari Teşekkül olarak değerlendirilir. Avukatların Hukuk ile ilgili verdiği tüm hizmetler Baro tarafından belirlenen bir ücret tarifesi ile sınırları hakkında fikir verilir. Ama genelde bu tarife ile işlem yapılmaz. Genelde Yüksek kalır.

Avukatlar sadece Hukuk Alanında hizmetlerini sınırlamayabilirler. Fakat Avukat sıfatı ile Yapacakları işler ve bu işleri yapma şekilleri anlamında denetim altındadırlar.

Hukuk Alanları Yani Hukuk neleri kapsar diye aklımıza bir soru geldiğinde verilecek tek cevap; İnsan hayatının her hangi bir evresinde hemen her an hukuk ihtiyacı doğabilir. Hukuk ihtiyacı olmayan ıssız bir adada bir başka insan olmadan yaşamını kendi kendine yeterek devam ettiren insanın Hukuk ihtiyacı yoktur. Bunun dışındaki her insanın hukuk ihtiyacı potansiyel olarak vardır.

Hukuk Ofisleri ile Hukuk Büroları arasında bir fark varmıdır? Aslında Bu iki kavram birbirine iyice karışmış olsa da ikisi arasında ufak bir fark vardır. Hukuk Ofisi genelde tek bir avukat ile özdeşleşmiştir. Büro isimlendirmesi ise sayıca daha fazla avukata işaret eder şeklinde bir algı vardır. Aslında kelime anlamı olarak birbirinin yerine geçen ve kullanılan terimlerdir.

İstanbul Hukuk Büroları en çok hangi konular ile uğraşırlar?

İstanbul büyük bir metropoldür. Ekonominin başkenti sayılır. 20 milyona varan nüfusu ile ciddi bir insan popülasyonu olması; insanlar tarafından bir sürü hakların çiğnenmesi nedeni ile hukuk konusunda ciddi bir ihtiyaç meydana getirir. Ekonominin başkenti olması ise istanbul ticari faaliyetler içerisinde Tüzel yapı olarak Tüm Türkiye’nin %60 civarını temsil eder. Gelir anlamında ve çalışan anlamında. Kamu çalışanları sayısı olarak da ciddi bir yoğunluk olması ayrı bir konudur. Bütün bunları bir arada düşündüğünüz zaman istanbul Hukuk bürolarının en fazla meşgul olduğu konular iş hukuku alanına giren konular, asliye ceza mahkemelerinde görülen davaların yoğun olarak görüldüğü hırsızlık, darp, gibi basit ve adi yüz kızartıcı suçlar, aile mahkemelerinde görülen boşanma davaları sıralaması ile devam eder. Buna göre istanbul ilinde en fazla görülen dava türü iş mahkemelerinde görülen iş hukuku davalarıdır. Bu davalarda işveren ve işçi arasında baş gösteren sorunların çözüm bulamaması nedeni ile varlık bulan bir tarafın haklarının yenmesi nedeni ile açılan davalardır.

İş hukuku davaları iş mahkemelerinde görülmekle birlikte Türk Kanun Bütünlüğü içerisinde Hukukun bir çok alanı ile yakında ilgilidir. Bu konu ile ilgili olan ayrı bir yazımızı Hukuki Bilgiler Bölümünde bulabilirsiniz.