İş yerinde dinlenme süreleri iş hukukunda kanunlar çerçevesinde düzenlenmiştir. İşverenin bu sürelere uyması zorunludur. Çalışanlarında iş yerinde dinlenme sürelerine uyması zorunlu haldedir. Aşağıda belirtilen sürelerde iş yerinde dinlenebilirler. Böylece her iki taraf için herhangi bir hukuki anlaşmazlık olmaz.

İşçilerin İş yerinde dinlenme süreleri nedir? Çalışırken ne kadar süre ile dinleme izni verilebilir?

İşyerinde çalışarak yorulan ve dikkati dağılarak kaza geçirmeye daha elverişli duruma gelen işçilerin biraz olsun dinlenmelerini sağlamak ve gereksinimlerini gidermek amacıyla çalışma süresi arasında izin verilmesi yasalarda öngörülmüştür. Ara dinlenme sürelerinin ne kadar olacağı da yürürlükteki yasalar da aşağıdaki gibidir.

 • 4 saat ve daha kısa süreli işlerde 15 dakika,
 • 4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
 • 7,5 saatten fazla süreli işlerde bir saat.
 • Bu dinlenme süreleri, çalışma sürelerinin ortalarında verilmesi gereken en az dinlenme süreleridir.
 • Toplu iş sözleşmeleriyle bu sürelerin artırılması olanaklıdır.
 • Dinlenme sürelerinin aralıksız olarak bir defada verilmesi kuraldır.
 • Fakat iklim, mevsim, o yerdeki adet ve gelenekler veya işin niteliği göz önünde tutularak toplu iş sözleşmeleriyle ya da hizmet akitleriyle aralıklı olarak da kullandırılabilir.
 • Dinlenme süresinde işçi, işgücünü işverenin buyruğunda tutmakla yükümlü değildir.
 • Yani isterse bu sürelerde işyerinin dışına çıkarak, bu süreyi gönlünce değerlendirebilir.
 • Ara dinlenmeleri günlük iş süresinden sayılmazlar.
 • Fazla çalışmanın varlık bulması durumunda normal çalışma süreleri ile fazla çalışmanın başladığı süreler arasında işçi ile işveren arasında belirlenen makul süreler dinlenme süresi olarak değerlendirilir.
 • Uygulamada İşçi kendi güvenliğini gözetecek süreyi burada öncelikli belirleme hakkına sahiptir. İşin durumuna, iş ortamının ve yapılacak olan işin risk durumuna göre bu süre işçi tarafından işverene tebliğ edilerek değiştirilebilir.
 • Konu hakkında daha detaylı bilgi ve randevu için  info@kemalkaya.av.tr mail adresi ve 0532 442 62 33 numaralı telefondan  bize ulaşabilirsiniz.
Open chat