Bir işçi işyerinde ne kadar süre fazla çalışabilir?

4857 sayılı iş kanununda küçük düzenlemeler ile yürürlüğe giren ve 1475 sayılı iş kanununu taban olarak alan iş kanunları çerçevesinde işçinin işyerinde çalışma süreleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • İş Yasası’nın 35. maddesine göre; bir işçinin günlük ve haftalık iş süresinin üzerinde çalışması fazla çalışma sayılacaktır.
  • Bu tanıma göre bir işçinin fazla çalışma yapmış sayılması için günde 9 saat çalışmış olması yetmemektedir.
  • Ayrıca işçinin haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışıp çalışmadığına da bakılır. Eğer işçi haftada 45 saatin üzerinde çalışmış ise fazla çalışma yapmış sayılır.
  • Toplu iş sözleşmeleri veya sendika tarafından yapılan sözleşmelerde her iki tarafında kabul etmesi nedeni ile yapılan sözleşme içerisinde, fazla çalışmanın günlük normal iş süresinin üzerindeki çalışma olduğu yazılırsa, artık bir işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığını belirlemek için sadece günlük çalışma süresine bakılır.
  • İş Kanunu’nun 35. maddesine göre bir işçi günde 3 saat ve yılda toplam 90 işgünü geçecek şekilde fazla çalışamaz.
  • Ayrıca iş kanunu 35. Maddesinde belirlenen sürelerden fazla çalışma yapabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’nün iznine ve işçinin onayı gerekmektedir. Bu iki onaydan birinin olmaması işveren için işçiye ödenecek bir tazminat ve işyeri için ceza-i yaptırım şeklinde karşılığı olan bir durumdur.