Gece çalışması nedir ve ne kadar sürer?

Gece çalışması; en geç saat 20’de başlayıp en erken sabah 6’ya kadar devam eden ve herhalde en fazla 11 saat süren çalışma dönemidir.

Fakat işçiler bu tanıma göre hem gece, hem de gündüz sayılan dönemlerde çalışma yapıyorlarsa, ağırlıklı olarak hangi dönemde çalıştığına bakılmalıdır. Eğer, çalışma süresinin yarısından çoğu gece çalışma döneminde geçiyorsa geçe işinde; çalışma süresinin yarısından çoğu gündüz döneminde geçiyorsa gündüz içinde çalıştığı kabul edilmelidir.

Gece çalışmaları, iş Kanunu’nun 65. maddesine göre en fazla 7,5 saat sürebilir. Dolayısıyla bu işlerde fazla çalışma yapılabilmesi olanaklı değildir, ancak işyerinde hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri yapılıyorsa bu süre gece çalışma süresine dahil değildir. Gece ve gündüz sürekli olarak çalışılan işyerlerinde, işçilerin en fazla bir hafta gece işinde çalıştırılmalarına izin verilir, ikinci hafta işçinin gündüz işine geçirilmesi zorunludur. Fakat Çalışma Bakanlığı gece ve gündüz postalarının 15’er günlük nöbetleşmeye de izin verebilir. Bu işçiler içinde, ara dinlenmelere ilişkin yasa hükümleri uygulanacaktır. Yasada bu durum isimlendirilmemiş olsa bile halk arasında ve uygulamada Vardiyalı çalışma sistemi olarak genel kabul görmüş uygulamadır.

Toplu iş sözleşmesi veya işveren ile işçi arasında yapılan ikili sözleşmede vardiyalı çalışma sistemi var ise ve işçi ile işveren tarafından ortak kabul edilen süre ise örneğin 23:00-07:00 arası gibi belirlenmiş ise yasada belirlenmiş olan gece çalışması kavramı vardiyalı çalışma sistemi olarak değerlendirilir.