Kamu yöneticilerine darbe gibi bir yasa daha torba yasası ile resmen kanunlaştı. Torba yasa tasarısında yer alan 100. madde dün akşam Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu yöneticilerine Darbe anlamını taşıyan bu yasanın itiraz görmeden kabul görmesi Hukuk adına üzücü.

Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesi bekleniyor. Anayasaya aykırı olan bu madde iptal edilmez ise İş Hukuku Kamu üst düzey yöneticileri için sona ermiştir.

Maddeye göre; kamuda görev alan daire başkanı ve üstünde yer alan idareciler ile bakanlık müfettişleri ve müşavirler için, açıktan, naklen veya vekaleten yapılan atama ve bu görevlerden alınma, bu görevlerle ilgili yer değiştirme, görev ve unvan değişikliği işlemleri hakkında verilen mahkeme kararlarının gereği, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir kadroya atanması suretiyle iki yıl içinde yerine getirilecek.

Kamu Yöneticilerine Darbe Kanun Meclisten geçti

Yani bu memurların görevden alınmaları veya yer değiştirmeleri halinde mahkemeye başvurmaları ve mahkemenin memurları haklı bulması halinde mahkeme kararı iki yıl boyunca uygulanmayabilecek.

Ayrıca söz konusu iki yıl geçtikten sonra da mahkeme kararı uygulanmaz ise hiçbir şey olmayacak ve kararı uygulamayanlar hakkında hiçbir işlem yapılamayacak. Dolayısıyla keyfi uygulamalar nedeniyle hiç kimse hesap vermeyecek.

Daha vahim olanı ise müfettişlerle ilgili olanı. Bakanlık müfettişleri de herhangi bir sebep gösterilmeksizin görevlerinden alınarak düz memur yapılabilecek. Mahkemeye başvurup kazansalar dahi tekrar müfettişliğe atanmayabilecekler.

Olayın özü şu: İdarenin hoşuna gitmeyecek şekilde bir rapor hazırlayan müfettişin vay haline…

Söz konusu yasa tasarısı maddesi açık olarak Anayasa’ya aykırı. Ancak ne yazık ki dün akşam toplanan Meclis Genel Kurulu’nda fazlaca bir muhalefet baskısı da olmaksızın madde kabul edildi… Muhalefet partileri sadece yasa maddesi üzerinde birer konuşma yaptı. Oylama sırasında da katılım sadece karar yeter sayısı kadar azdı.

Büyük ihtimalle yasa Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacak ve bir süre sonra da iptal edilecek…

Ancak bu süreç tamamlanana kadar hukuk askıda kalacak…

İptal edilmez ise ne olacak. Bunu Tüm Türkiye yaşayarak öğrenecek

Open chat