İstanbul kasten yaralama avukatı; basit ve nitelikli kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama gibi davalara bakan avukatlara verilen ad olup, bu tarz davalarda profesyonel bir yardım için İstanbul kasten yaralama avukatı araştırması yapmak önem arz etmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 86’da düzenlenen kasten yaralama ile; bir kimsenin vücuduna kasti olarak acı verecek, algılama yeteneğini veya sağlığını bozacak eylemlerin gerçekleştirilmesi hüküm altına alınmaktadır. Kasten yaralamanın basit hali şikayete bağlı suçlar arasında sayılmakta ve zamanaşımı süresi 6 ay olarak belirlenmektedir. Kasten yaralamanın nitelikli halinde ise soruşturma savcı tarafından başlatılabilmekte ve dava zamanaşımı süresi 8 yıl olarak belirlenmektedir.

İstanbul kasten yaralama avukatı araştırması suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinde de oldukça ön plana çıkmaktadır. Kasten yaralamanın;

 • Canavarca hisle
 • Üstsoya, altsoya, eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle
 • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Silahla

İşlenmesi halinde basit yaralama suçunun cezayı artıran hallerine hükmedilmektedir. Ayrıca yine kasten yaralamanın bir kimsenin;

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına
 • Konuşmasında sürekli zorluğa
 • Yüzünde sabit ize
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına
 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına
 • Yüzünün sürekli değişikliğine
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine sebebiyet vermesi halinde neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralamaya göre hükmedilmektedir. Bu tarz durumlarda verilecek ceza oranı iki kat arttırılmaktadır.

Ayrıca TCK md. 87’nin 3. ve 4. Fıkrasında belirtildiği üzere kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılmakta ve kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilmektedir. Sonuç olarak cezayı artıran ve neticesi sebebiyle ağırlaşan birçok hali bulunan ve hem fail hem de mağdur için geri dönülmez hallere sebebiyet verebilecek bu suç tipi için iyi bir İstanbul kasten yaralama avukatı ile çalışmak önem arz etmektedir.

Open chat