Boşanma Sebepleri

Boşanma Sebepleri

Genel boşanma sebebi olan Evlilik birliğin temelinden sarsılması yanında, Zina (TMK md. 161), hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış (TMK md. 162), suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK md. 163), terk (TMK md. 164), akıl hastalığı (TMK md. 165) gibi kanunda sınırlı sayıda özel boşanma sebepleri belirtilmiştir.

Çekişmeli Boşanmada Deliller

Çekişmeli boşanma davası özel ve genel boşanma sebeplerine dayandırılan ve taraflar arasında anlaşma bulunmayan bir aile hukuku davasıdır.  Boşanma davasının tarafı olan eşler boşanmaya sebebiyet verebilecek unsurları çeşitli delil araçlarıyla ispatlayabilmektedir.

Open chat