Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları, İşyerinin değiştirilmesi, Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi, Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması, Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi şeklinde olabilir.

Çekişmeli Boşanmada Deliller

Çekişmeli boşanma davası özel ve genel boşanma sebeplerine dayandırılan ve taraflar arasında anlaşma bulunmayan bir aile hukuku davasıdır.  Boşanma davasının tarafı olan eşler boşanmaya sebebiyet verebilecek unsurları çeşitli delil araçlarıyla ispatlayabilmektedir.

Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

İstanbul Sözleşmesi’nin Türk Aile Yapısına Etkileri

11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi’ni hiçbir maddesine çekince koymadan imzalayan ilk ülke Türkiye olmuştur. Türkiye, 14 Mart 2012’de de sözleşmeyi onaylamıştır. Kadına şiddetin türleri, bu konuda alınabilecek önlemler, cezalar ve toplumsal cinsiyet kavramı adı altında LGBT’ye dayanak sağlayan ve aile yapısına ciddi zararlar veren bu sözleşme, uzun bir süre yürürlükte kalmıştır. 2021 Mart ayında Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmiştir. Ancak İstanbul Sözleşmesi ve uluslararası sözleşmeler esas alınarak hazırlanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun halihazırda yürürlükte bulunmaktadır.

Open chat