MİRAS SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR

MİRAS SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR

İstanbul miras avukatı araştırması, miras sözleşmesi gibi bazı şartlara tabi olan hukuki işlemler bakımından oldukça önemlidir. Miras, herhangi bir işlem yapılmaksızın ölümden sonra kanunda yer alan yasal mirasçılara payları ölçüsünde geçmektedir. Fakat miras bırakan başka birilerini mirasçı atamak veya mal bırakmak istemiş olabilir. Böyle bir durumda ölüme bağlı bir tasarruf olan miras sözleşmesi hazırlanır. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için taraflar arzularını memura aynı anda bildirmek zorundadır. Ayrıca düzenlenen sözleşme memurun ve iki tanığın önünde imzalanmalıdır.

Malların Paylaşımı

Malların Paylaşımı

Boşanma davası sonucundaki mal rejimleri süreci TMK md. 202’den itibaren hükme bağlanmıştır. Boşanma sonucundaki mal paylaşımında esas kural, eşler arasında edinilmiş mallara katılma şeklinde olup buna dahil edilecek mallar, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar olan evlilik birliği içerisinde edinilen mallar şeklindedir.

Open chat