MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇU

Mala zarar verme avukatı İstanbul araştırması bu suç tipinin faili veya mağduru olan herkes için oldukça önemlidir. Mülkiyet hakkının koruma altına alındığı mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu madde 151-152’de düzenlenmiştir. Burada zarar verilen şeyin başkasına ait bir menkul veya gayrimenkul olması gerekmektedir.

KASTEN YARALAMA SUÇU

KASTEN YARALAMA SUÇU

İstanbul kasten yaralama avukatı; basit ve nitelikli kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama gibi davalara bakan avukatlara verilen ad olup, bu tarz davalarda profesyonel bir yardım için İstanbul kasten yaralama avukatı araştırması yapmak önem...
CİNSEL İSTİSMAR DAVASI

CİNSEL İSTİSMAR DAVASI

Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu madde 103’te düzenlenen bir suç tipi olup çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunmak suretiyle yapılan cinsel davranışları kapsamaktadır. Çocuk kavramından “18 yaşını doldurmamış kişi” anlaşılmalıdır.

Ağı Ceza Davaları

Ağı Ceza Davaları

Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemelere verilen isimdir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Kanunda “ağır ceza avukatı” şeklinde bir tanım bulunmasa da halk arasında bu alanda uzmanlaşmış avukatlara bu isim verilmektedi

Open chat