Baba Sağ İken Miras Davası

Baba Sağ İken Miras Davası

Ölüm anında miras doğrudan geçer. Gaiplik durumlarında ise açılan gaiplik davası sonuçlandığında mirasın geçişi sağlanır. Bu anlamda miras ölüme bağlı tasarrufların konusudur.

Mal Paylaşım Davası

Mal Paylaşım Davası

Kişiler, evlenmeden önce veya evlilik sürecinde mal rejimine birlikte karar verebilirler. Eğer böyle bir anlaşma yoksa kanun edinilmiş mallara katılım rejimini geçerli sayar. Bu rejime göre kişilerin evlenmeden önceki malları, miras hakları ve evlilik esnasındaki...
Veraset İlamı

Veraset İlamı

Miras bırakan öldüğünde mirası atanmış ve yasal mirasçılarına geçer. Ancak bu mirasçılığı belgeyle saptamak önemlidir. Bu anlamda “Veraset ilamı nedir?” sorusuna mirasçıların ve mirastaki paylarının resmi olarak saptandığı ve yazıya geçirildiği belge cevabını vermek mümkündür.

Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

Miras bırakan öldüğünde mal varlığı ve borçları bir bütün olarak mirasçılarına kalır. Kalan mal varlığının borçları ödemeye yetmediği durumlarda ise borç ortadan kalkmaz. Zira mirasçılar, bu borçlardan kendi malvarlıklarıyla sorumludurlar.

IP Adresi

IP Adresi

Yargılamalarda IP adresinin delil olarak kullanılabilmesi için öncelikle IP adresinin tespitinin yapılması daha sonrasında ise IP adresini kullanan kişinin kimlik bilgilerinin tespiti gerekmektedir. Fakat IP adresi ile bu adresi kullanan kişinin uyuşuyor olması, kişinin üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin bir kanaat oluşturmaya yetmeyecektir.

Open chat