Boşanma Davasında Deliller

Boşanma Davasında Deliller

Hukuka uygun şekilde elde edilmeyen deliller yargılama yapılırken dikkate alınmaz. Örneğin gizlice çekilmiş görüntü, ses ve video kayıtları mahkemeye sunulsa da hakim tarafından karar aşamasına etki etmez.

Baba Sağ İken Miras Davası

Baba Sağ İken Miras Davası

Ölüm anında miras doğrudan geçer. Gaiplik durumlarında ise açılan gaiplik davası sonuçlandığında mirasın geçişi sağlanır. Bu anlamda miras ölüme bağlı tasarrufların konusudur.

Mal Paylaşım Davası

Mal Paylaşım Davası

Kişiler, evlenmeden önce veya evlilik sürecinde mal rejimine birlikte karar verebilirler. Eğer böyle bir anlaşma yoksa kanun edinilmiş mallara katılım rejimini geçerli sayar. Bu rejime göre kişilerin evlenmeden önceki malları, miras hakları ve evlilik esnasındaki...
Veraset İlamı

Veraset İlamı

Miras bırakan öldüğünde mirası atanmış ve yasal mirasçılarına geçer. Ancak bu mirasçılığı belgeyle saptamak önemlidir. Bu anlamda “Veraset ilamı nedir?” sorusuna mirasçıların ve mirastaki paylarının resmi olarak saptandığı ve yazıya geçirildiği belge cevabını vermek mümkündür.

Open chat