İş yerinde Bullying Nedir?

İş yerinde Bullying Nedir?

İş yerinde bullying nedir? Bullying iş yerlerinde işçiye yapılan ayrımcılık ve zorbalıklara denir. Bu kelime İngilizce kökenli bir kelimedir anlamı zorbalıktır. İş yerinde yetki ve kontrol sahibi tarafından eşdeğer pozisyonda bulunan işi yada gruplar arasında belirli...
Basın İş Kanunu ve Gazeteci Kavramı

Basın İş Kanunu ve Gazeteci Kavramı

İş Kanununda Gazeteci Kavramı basın iş kanunu ile düzenlenmiştir. Türk yasa koyucu işçi olarak gazeteciye özel bir önem vermiştir. Gazetecinin hukuki durumunu İş Kanunu dışında ayrı bir yasa ile düzenlemiştir. Kısaca Basın İş Kanunu olarak adlandıracağımız bu yasanın...
İş Kanunlarında Gazeteci Hakları

İş Kanunlarında Gazeteci Hakları

İş kanunlarında gazeteci hakları nedir?  İş kanunları içerisinde Gazeteciler ve basın mensupları ile ilgili olarak kavram tanımları yapılmıştır. İş Hukuku yasa bütünlüğü içerisinde bu tanımı yapılan kavram için ilgili yasaların çerçevesinde aşağıdaki gibi kapsamları...