İş mahkemesinde dosya masrafları

İş mahkemesinde dosya masrafları

İş mahkemesinde dosya masrafları nedir? İşçi işveren ile iş sözleşmesini haklı olarak sonlandırması durumunda veya işverenin işçi ile aralarındaki iş ve borç alacak ilişkisini haksız olarak sonlandırması durumunda işçinin hukuk sistemi içerisinde haklarını aramak için...
İşe iade davaları

İşe iade davaları

İşe iade davaları günümüzde iş mahkemelerinde sık rastlanmaktadır. İşveren işçinin haberi olmadan işten çıkarması durumunda veya işverenin işçi ile arasındaki sözleşmeyi fesh etmesi durumunda işçinin hakkı olan işe iade davası açabilmektedir. İşe iade davası nedir?...
Open chat