İş Hukukunda Geçici İş Sözleşmesi

İş Hukukunda Geçici İş Sözleşmesi

İş hukukunda geçici iş sözleşmesi İş kanunu ile düzenlenmiştir. Her iki tarafında hakları iş hukukunda geçici iş sözleşmesi kanunu ile korunmaktadır. Yerleşik Yargıtay kararlarına göre sözleşme özgürlüğü, öğretide ve doktrinde özel hukuk alanındaki irade özerkliği...
Takım Sözleşmesi

Takım Sözleşmesi

Türkiye iş kanununda takım sözleşmesi olup şirketler hukuku ve iş hukukunda yasalar ve kanunlar ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre kişi veya kurumların takım sözleşmesinden kaynaklanan hakları korunmaktadır. İş Kanununda Takım Sözleşmesi İş Kanununun 16....
Mevsimlik İş Sözleşmesi Nedir?

Mevsimlik İş Sözleşmesi Nedir?

Mevsimlik iş sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti yasa ve kanunlar çerçevesinde düzenlenmiş ve iki tarafında hakları korunmaktadır. Yerleşik Yargıtay kararlarına göre, çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte...
Open chat