İşveren Vekili

İşveren Vekili

Büyük Ölçekli işletmelerde Çalışan sayısının yüksek olması işverenin her çalışan ile kişisel ilişki kurmasını engellemektedir. Bu nedenle işin devamı için işletme içerisinde görev, yetki ve sorumluluk paylaştırılarak işveren tarafından donatılan yetkiler ile işveren adına karar alma yetkisine sahip işveren sayılmayan ama yetki ve sorumlulukları itibari ile işveren yetkisinde olan görevleri yerine getiren kişidir.

Open chat