SOYBAĞI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

SOYBAĞI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan olmak üzere iki şekilde kazanılabilmektedir. Asli vatandaşlık doğumla kazanılan vatandaşlıktır. Asli vatandaşlık olan doğumla kazanılan vatandaşlık iki şekilde gerçekleşmektedir.
Soy bağı esasına göre kazanılan Türk vatandaşlığı ve Doğum yeri esasına göre kazanılan Türk vatandaşlığı.

SOYBAĞI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

YATIRIM FONU KATILMA PAYI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Open chat