Kira Sözleşmesinin Feshi

Kira Sözleşmesinin Feshi

Ayıp Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi  Türk Borçlar Kanunu’nun 306. Maddesinde bu durum; “Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve...
Kira Sözleşmesinin Feshi

KİRA BEDELİ ARTIŞI

Bir kira dönemi içerisinde kira ödemesinin temerrüde düştüğü ile ilgili 2 haklı ihtar gönderilmiş ve ödeme ihtarına rağmen 30 günlük sürede ödeme yapılmamışsa, esaslı yıkım, tamirat tadilat varsa, kiralananda kumar oynandığı, fuhuş yapıldığı, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilmişse, usulüne uygun kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten makul bir süre sonrasında düzenlenmiş bir tahliye taahhüdü alınmışsa, ihtiyaç sebebiyle tahliyede, ihtiyaç samimi ve gerçekse, komşuların rahatsız olduğu ve ortak karar verdiği bir durum varsa kiracı evden çıkarılabilir.

Open chat