Baba Sağ İken Miras Davası

Baba Sağ İken Miras Davası

Ölüm anında miras doğrudan geçer. Gaiplik durumlarında ise açılan gaiplik davası sonuçlandığında mirasın geçişi sağlanır. Bu anlamda miras ölüme bağlı tasarrufların konusudur.

Veraset İlamı

Veraset İlamı

Miras bırakan öldüğünde mirası atanmış ve yasal mirasçılarına geçer. Ancak bu mirasçılığı belgeyle saptamak önemlidir. Bu anlamda “Veraset ilamı nedir?” sorusuna mirasçıların ve mirastaki paylarının resmi olarak saptandığı ve yazıya geçirildiği belge cevabını vermek mümkündür.

Mirasın Mirasçılara Geçişi

Mirasın Mirasçılara Geçişi

Mirasın mirasçılara geçişi, miras bırakanın ölümünden ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra gerçekleşir. Yasal mirasçıların payları kanunda sayılmıştır. Bu payların bir bölümü saklı pay olarak adlandırılır. Mirasçılar kural olarak bu saklı paylardan mahrum bırakılamaz.

Mirasın Paylaşımı

Mirasın Paylaşımı

Mirasın Paylaşımı Davası miras bırakanın son ikametgâh yerinde açılır. Tüm mirasçılar anlaşsa dahi, bu konuda kanun koyucu kesin yetki öngördüğünden davayı başka bir yerde açmaları mümkün değildir. Bu davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Baba Sağ İken Miras Davası

MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR

Miras paylaşımı, kişinin ölümünden ya da gaipliğine karar verildikten sonra gerçekleşmektedir. Miras paylaşımı, uygun düzenlenmiş bir vasiyetname ve kanuna uygun şekilde mirasçılarına mallarının ve borçlarının geçmesi durumudur. Yasal mirasçıların payları kanunda...
MİRAS SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR

MİRAS SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR

İstanbul miras avukatı araştırması, miras sözleşmesi gibi bazı şartlara tabi olan hukuki işlemler bakımından oldukça önemlidir. Miras, herhangi bir işlem yapılmaksızın ölümden sonra kanunda yer alan yasal mirasçılara payları ölçüsünde geçmektedir. Fakat miras bırakan başka birilerini mirasçı atamak veya mal bırakmak istemiş olabilir. Böyle bir durumda ölüme bağlı bir tasarruf olan miras sözleşmesi hazırlanır. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için taraflar arzularını memura aynı anda bildirmek zorundadır. Ayrıca düzenlenen sözleşme memurun ve iki tanığın önünde imzalanmalıdır.

Open chat