EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

GAYRİMENKUL YATIRIMI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANIMI

19 Eylül 2018 tarihinde 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Türk Vatandaşlığının kazanılması 250.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul satın alınmasıyla mümkün kılınmaktadır. Gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığı kazanımı için gerekli şartların sağlanması halinde ayrıca yatırımcı yabancı ülke vatandaşlarının eşlerine ve 18 yaşından küçük çocuklarına da Türk vatandaşlığı hakkı sağlanmaktadır.

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

SOYBAĞI YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan olmak üzere iki şekilde kazanılabilmektedir. Asli vatandaşlık doğumla kazanılan vatandaşlıktır. Asli vatandaşlık olan doğumla kazanılan vatandaşlık iki şekilde gerçekleşmektedir.
Soy bağı esasına göre kazanılan Türk vatandaşlığı ve Doğum yeri esasına göre kazanılan Türk vatandaşlığı.

EVLENME YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI

YATIRIM FONU KATILMA PAYI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Open chat