SURİYELİLER VE MİRAS

SURİYELİLER VE MİRAS

Yabancılık unsuru barındıran bu miras ilişkilerinde de MÖHUK mad. 20 uygulama alanı bulacaktır. Buna göre: “Miras ölenin millî hukukuna tâbidir.” Bu halde kural olarak Suriye hukuku uygulanacaktır. Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku uygulanır. Mirasın açılması sebeplerine, iktisabına ve taksimine ilişkin hükümler terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. Tereke Türkiye’de bulunuyorsa Türk hukuku, Suriye’de bulunuyorsa Suriye hukuku uygulanacaktır.

РАЗВОДЫ ИНОСТРАНЦЕВ В ТУРЦИИ

Очень любопытный вопрос, могут ли иностранные граждане подать на развод на территории Турции. Иностранцы, состоящие в браке, могут развестись в Турции при соблюдении необходимых условий в турецких законах

Open chat