GAYRİMENKUL YOLUYLA VATANDAŞLIK

YABANCILAR İÇİN FAYDALI BİLGİLER

Gerçek kişi yabancılar, yasal sınırlamalara uymak kaydıyla Türkiye’de taşınmaz mal sahibi olabilirler. 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre taşınmazların bulundurulmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Gerçek kişi yabancı şahıslar Vatandaşlarının...
GAYRİMENKUL YOLUYLA VATANDAŞLIK

YATIRIM FONU KATILMA PAYI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI

En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Open chat