Konularına Göre Boşanma Sebepleri

Konularına göre boşanma sebepleri boşanma davalarında davanın açılması için tanımlanmıştır. Bunlardan en çok karşılaşılan şiddetli geçimsizlik görülmektedir. Diğer konular ile ilgili detaylı  bilgiler sunabilmemiz için incelememiz gerekir.

Boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda boşanma konusunda yer alan özel boşanma sebepleri, genel boşanma sebepleri biçimindeki ayırma geleneği İsviçre’den (kaynak yasadan) farklı olarak aynen sürdürülmüştür. İsviçre Medeni kanunu ile en belirgin ayrım noktalarımızdan biridir.

Konularına göre boşanma sebepleri iki şekilde incelemek gerekir. Aşağıda her iki şekilde de konularına göre boşanma sebepleri iki başlık altında sıralanmıştır.

A- Özel Boşanma Sebepleri

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre özel boşanma sebepleri beş maddede düzenlenmiştir:

  1. Zina ( Türk Medeni Kanunu Madde 161 )
  2. Hayata Kast ( Türk Medeni Kanunu Madde 162 )
  3. Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış. ( Türk Medeni Kanunu Madde 162 )
  4. Suç İşleme ( Türk Medeni Kanunu Madde 163 )
  5. Haysiyetsiz Hayat Sürme ( Türk Medeni Kanunu Madde 163 )
  6. Terk ( Türk Medeni Kanunu Madde 164 )
  7. Akıl Hastalığı ( Türk Medeni Kanunu Madde 165 )
Boşanmada mutlak sebepler

Boşanmada mutlak sebepler nelerdir?


Görüldüğü üzere yasa koyucu önceden belirlediği bir olayı bir boşanma sebebi olarak düzenlemektedir. Özel sebepler sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Yasada belirlenen olay ve koşullara uymayan hiçbir durum boşanma sebebi sayılmaz.

İsviçre’de özel boşanma sebeplerinin tamamı Kanun’dan çıkarılmıştır. İsviçre’de boşanma, anlaşmalı boşanma şeklinde  (çekişmesiz usul) ya da dava yoluyla çekişmeli boşanma (çekişmeli usul) gerçekleştirilebilmektedir.

Not:  İsviçre’de “Tam anlaşmalı boşanma” ya da “kısmi anlaşmalı boşanma” yapılabildiği gibi Dört yıllık fiili ayrılığa dayalı boşanma davası, ciddi sebeplerle temelden sarsılma (çekişmeli usul) yada boşanma veya karşı davanın kabulü (tek taraflı talepten anlaşmalı boşanmaya geçiş) şeklinde de yapılabilmektedir.

B- Genel Boşanma Sebepleri

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre özel boşanma sebepleri beş maddede düzenlenmiştir:

Genel boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde düzenlenmiştir:

  1. Evlilik birliğinin sarsılması (TMK. m. 166 f. I-II)
  2. Anlaşmalı boşanma (TMK. m. 166 f. III)
  3. Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma (TMK. m. 166 f. IV)
genel boşanma sebepleri

Genel boşanma sebepleri nedir?

Özel boşanma sebepleri olarak gösterilen durum belli bir olguyu gösterir ve Boşanma için yeterlidir. Yasa koyucu hakime ayrıntıları ile gösterilmeyen diğer bir çok durumlardan dolayı da boşanma kararı verebilme olanağı vermiştir. Eşler arasında meydana gelen olayın evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığını hakim takdir edecektir. Bu nedenle takdir hakkı konusunda nerede ise sınırsız yetkilerle donatılmış olan hakimler toplumu belirleyen yapı taşları olan ailelerin bir arada olması veya evlilik birliklerinin dağıtılması konusunda tam yetkilidirler.

Bireyin burada bilinçli olması ve haklarını yeterince iyi biliyor olması son derece önem taşır. Türk Toplumunda yargıtaya giden boşanma davalarının büyük bölümünü yerel mahkemenin verdiği karardan farklı kararların çıktığı bir ülke olarak görülüyoruz. Bu avukatın yada hakimin bilgisizliği değil bireyin kendini ifade edememesi ve duygusal davranması yanında; avukata ne gerek var düşüncesi ile kendini savunmasız bırakmasından kaynaklanır. Bu nedenle farkında olmadan süt çocuğunun elinden alınması ile karşılaşan anneler mevcuttur. Bu nedenle Kemal Kaya Ekibi olarak biz tüm takipçilerimize ilk önce uzman bir boşanma avukatı ile çalışmaya başlamasını öneriyoruz.

Konularına Göre Boşanma Sebepleri.

Konularına Göre Boşanma Sebepleri.

Konularına göre boşanma sebepleri ve Evlilik Birliğinin Sarsılması

Genel Boşanma sebepleri içerisinde olan Evlilik Birliğinin Sarsılması maddesine dayandırılarak açılan boşanma davaları sayıca yoğunluk göstermektedir. Artık günümüzde hukuki anlamda boşanma sebebi olarak sayılamayacak nedenlerle açılan boşanma davası sayılarının artması nedeni ile yoğunluğun arttığı düşünülmektedir.

Evlilik birliğinin sarsılması boşanma sebepleri arasında en fazla kullanılan başvuru sebebidir. Kadınların açtığı davalarda ezici çoğunluk bu sebebe dayanmaktadır. Kadınların kaprisleri nedeni ile veya ispatlayabilecekleri bir boşanma sebebi bulundurulamaması sebebi ile bu maddeyi kullandıkları bir çok davada görülmektedir. Aynı zamanda boşanma davasının hakim tarafından red edildiği durumlar da da yoğunluk bu davalardadır.  Kadınların eşimden soğudum ben artık istemiyorum gibi sık duyulan sözleri; evlilik birliğini halen bir oyun gibi aldıklarını gösterir.

Evlilik bir oyun değildir evlenen her iki taraf içinde hukuki sorumlulukları olan bir olgudur. Taraflar birbirlerine karşı sorumludur. Evlenmek ile birey farklı bir kimlik kazanır ve bu kimliğin kaybı hayatının sonuna kadar etkili olur.

Erkeklerin açtığı boşanma davaları ise çok daha somut olmaktadır. Bu nedenle hakimlerin ellerindeki takdir hakkı nedeni ile dikkat etmeleri gerekirken Ailenin Korunması Kanunu çoğu zaman boşanma davasının çekişmeleri arasında göz ardı edilebilmektedir. Bu nedenle yargıtay yerel mahkeme kararlarından farklı sonuçlar verebilmektedir. Yerel mahkeme heyeti Davayı açan tarafın sırf kadın olması nedeni ile duygusal davranabilmekte ve reddi gerekirken bir çok boşanma kararı çıkabilmektedir. Denge unsuru olarak kadınların açtığı davada erkeklerin soğukkanlı olarak bir uzman boşanma avukatı ile çalışmaları bazı evlilikleri kurtarmıştır. Kadınların sırf başladığım işi bitireyim düşüncesi nedeni ile bile biten evlilikler vardır. Takdir hakkı olanların her an dikkat etmesi gereken kritik davalar boşanma davalarıdır. Verilebilecek bir yanlış karar toplumun geleceğini etkiler.

Open chat