Edinilmiş Malların Paylaşımı

Boşanma davası sonucundaki mal rejimleri süreci TMK md. 202’den itibaren hükme bağlanmıştır. Boşanma sonucundaki mal paylaşımında esas kural, eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması şeklindedir. Buna dahil edilecek mallar, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar edinilen mallar şeklindedir. Katılma rejiminin hakim olduğu paylaşım durumunda mallar eşler arasında yarı yarıya bölüştürülmektedir. Mal paylaşımı davasında bir boşanma avukatı ile çalışmak son derece faydalı olacaktır. Mal paylaşımı davaları boşanma davaları ile eş zamanlı olarak görülmektedir. Her iki dava da aile mahkemesi tarafından görülmektedir. Ancak boşanma davası ve malların paylaşımı davası birbirinden ayrı davalardır. Mal paylaşımı davası sonucunda temel alacak tipi olan katılma alacağı ve katkı payı alacağı talep edilebilmektedir.

  • Katılma Alacağı: Evlilik içerisinde eşlerden bir tarafın elde ettiği mal üzerinde boşanma sonrasında diğer eşin elde edilen malın yarısını talep edebildiği bir alacaktır.
  • Katkı Payı Alacağı: Evlilik içerisinde eşlerden bir tarafın elde ettiği mal için diğer eşin sunduğu katkı payını boşanma sonrasında talep edebildiği bir alacaktır.

Ev Eşyaları Çeyiz ve Şahsi Eşyaların Paylaşımı

Malların paylaşımı davasında olduğu gibi ev eşyaları, çeyiz ve şahsi eşyaların paylaşımına yönelik talepler de boşanma davasından ayrı olarak istenmekte ve ayrı davaya tabii olmaktadır. Boşanma davası sırasında dava edilebilen bu talepler boşanma sonrasında da talep edilebilmektedir. Ev eşyaları, çeyiz ve şahsi eşyaların satılması, hasara uğraması veya yok edilmesi durumunda aynen iadesi mümkün değilse paylaşım sırasında eşyaların bedelinin diğer eşten talep edilmesi de mümkündür. Bu davayı yargılama görevi de yine aile mahkemesine aittir. Alacakların sorunsuz ve kurallara uygun şekilde elde edilmesi konusunda bir İstanbul boşanma avukatı ile iletişime geçmek ve boşanma avukatı İstanbul şeklinde arama yapmak faydalı olacaktır.

Zamanaşımı Süresi

Ev eşyaları, çeyiz ve şahsi eşyaların paylaşımı davası istihkak davası niteliği taşımakta ve eşyaların aynen iadesi istenebilmektedir. Aynen iadenin mümkün olmadığı hallerde de eşyaların bedeli talep edilebilmektedir. Her iki taleple açılacak davaların zamanaşımı süresi de boşanma davasının kesinleştiği günden itibaren 10 yıl şeklindedir.

Open chat