İstanbul miras avukatı araştırması, miras sözleşmesi gibi bazı şartlara tabi olan hukuki işlemler bakımından oldukça önemlidir. Miras, herhangi bir işlem yapılmaksızın ölümden sonra kanunda yer alan yasal mirasçılara payları ölçüsünde geçmektedir. Fakat miras bırakan başka birilerini mirasçı atamak veya mal bırakmak istemiş olabilir. Böyle bir durumda ölüme bağlı bir tasarruf olan miras sözleşmesi hazırlanır. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için taraflar arzularını memura aynı anda bildirmek zorundadır. Ayrıca düzenlenen sözleşme memurun ve iki tanığın önünde imzalanmalıdır.

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir?

Miras üzerinde mirasçılar da belirli işlemler gerçekleştirebilir. “Miras taksim sözleşmesi nedir?” sorusunun cevabı da bu hakla ilişkilidir. Mirasçılar, kalan mirası ne şekilde ve hangi paylarla bölüşeceklerini taksim sözleşmesi yaparak belirleyebilirler. Kural olarak yazılı şekilde yapılır ve her bir mirasçı tarafından imzalanır. Sözleşme, miras bırakanın ölümünden sonra yapılmalıdır. Ölümden önce yapılmış sözleşme hiçbir şekilde geçerlilik kazanamaz.

Vasiyetname Hazırlama Usulü Nedir?

Vasiyetname miras bırakanın atanmış mirasçıları veya malların ne şekilde bölüşüleceğini düzenleyebildiği ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyetnameyi doğru hazırlamamak geri dönülmez hatalara sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple süreci profesyonel bir İstanbul miras avukatı ile tamamlamak en doğru karar olacaktır. Vasiyetname hazırlama üç şekilde yapılır:

Resmi Şekilde Hazırlama

Noter huzurunda hazırlanabileceği gibi son işlemlerin notere tasdiki şeklinde de düzenlenebilir. Düzenlenme esnasında 2 tanık bulunmalıdır ancak bunlar yakın hısımdan olmamalı, kamu görevinden menedilmemiş olmalı ve okur yazar olmalıdır. Bu şekilde düzenlenmiş vasiyetnamede tanıklara ve notere hak kazandırılması yasaktır.

El Yazılı Vasiyetname Hazırlama

Miras bırakan tüm şartları kendi el yazısıyla yazmalı; yazıldığı günü gün, ay ve yıl olarak açık şekilde belirtmelidir. Miras bırakan vasiyetnameyi ıslak imzayla imzalamış olmalıdır.

Sözlü Vasiyetname

Olağanüstü durumlarda vasiyetname hazırlama olanağı bulunmayan kişiler için düzenlenmiştir. 2 tanığa istekler anlatılır ve bunları yazıya geçirmeleri istenir. 1 ay içinde düzenleme şansı doğarsa yeni baştan yapılması gerekir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan tüm sorularınız için Kaya & Kadakoğlu Hukuk Bürosuna ulaşabilirsiniz. İletişim için info@kemalkaya.av.tr mail adresi ve 0532 442 62 33 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Miras Hukuku ile ilgili diğer yazılarımızı okumak için tıklayınız.

Open chat